söndag 8 februari 2009

Mer info om kärnkraft


Wikipedia kan man läsa om kärnkraft, tex att ett stort kärnkraftverk producerar 3 kubikmeter (25-30 ton) avfall varje år.De t använda kärnbränslet är radioaktivt avfall. Sådant avfall måste behandlas med stor försiktighet och eftertanke på grund av de långa halveringstiderna för de radioaktiva isotoperna i avfallet. Nyligen använt avfall är så radioaktivt att en minuts strålning leder till döden, men radioaktiviteten avtar med tiden och efter 40 år är strålningsflödet 1 promille av vad det var när reaktorn stängdes, men ändå fortfarande farligt. Slutförvaringen av radioaktivt avfall är en svår utmaning. Det mesta avfallet förvaras för närvarande i tillfälliga lagerutrymmen medan permanenta förvaringsalternativ diskuteras.

Uppvärmt vatten är det största utsläppet direkt från driften. Fissionen producerar även gaser som jod-131 och krypton-85, vilka är miljöfarliga utsläpp, som måste lagras i flera halveringstider innan strålningen har avtagit till en säker nivå.

Läs också om kärnkraftsdebatten-
för och emot

Andra bloggar:
, , , , , , , , energipolitik

Inga kommentarer: