måndag 11 juni 2012

Resistenta bakterier i avloppsslam


SLU-forskare har de senaste åren undersökt ett tiotal avloppsreningsverk och kan konstatera att anläggningarna sprider både antibiotikaresistenta bakterier, virus och parasiter.

Reningsverken som undersöktes låg i Östersjöområdet, de flesta i Sverige. I det vatten som släpps ut i sjöar och vattendrag från de svenska reningsverken förekommer bland annat salmonella, E. coli och enterokocker samt campylobacter. E-coli-bakterierna är ofta resistenta mot åtminstone någon substans och i extremfallen kan de vara motståndskraftiga mot ett tiotal olika antibiotika. Vanligast är resistens mot sulfa.

SLU-forskarna har i sina studier också hittat salmonella och antibiotikaresistenta bakterier i musslor samt i tarmsystemet hos fisk som fångats i närheten av avloppsreningsverk.

Forskarna konstaterar att kunskapen är relativt god vad gäller antibiotikaresistens hos lantbrukets djur men att den är sämre vad gäller hur dessa bakterier sprids i miljön, exempelvis via gödsel till vatten. Problemen med smittsamma mikroorganismer i miljön och vilken betydelse det kan ha för människor och djurs hälsa kräver fördjupade studier, enligt forskarna på SLU.

Bloggar: , , opinion, , intressant,   ,

onsdag 6 juni 2012

Lösenord har läckt ut på Linkedin

http://svt.se/nyheter/varlden/miljontals-losenord-pa-drift?&_suid=1339018437398023837067674445095 Norska användare av nätverkstjänsten Linkedin ombeds byta lösenord, då omkring 6,5 miljoner lösenord har läckt ut.

Omkring en halv miljon norrmän tros ha lagt upp sina personliga profiler på nätverket Linkedin, som beräknas ha över 100 miljoner brukare globalt.Lösenordshärvan kan vara ännu större eftersom många användare slarvar och brukar samma lösenord på alla nätverkstjänster som de använde, t.ex. Facebook och Twitter.

Bloggar: , Göteborg, debatt, , Intressant