onsdag 28 maj 2008

Nu kritiserar fack- och handikappförbund sjukförsäkringen


Nu har också Kommunal reagerat över orättvisorna i sjukförsäkringen.Namnen ska överlämnas till socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson den 3 juni.Läs också artikeln i Dalademokraten

Facförbund och handikapporganisationerna går också ut i en gemensam aktion

Du kan skriva på namninsamlingen på nätet. Så här står det:
"Sjuka blir inte friska av hårdare regler eller sänkt ersättning. Ingen ska behöva förlora sitt arbete och gå från hus och hem om man blir sjuk, oavsett om du bryter benet eller drabbas av cancer.
Från 1 juli gäller:
- Sänkt sjukpenning
- Hårdare regler bland annat en ökad risk att sägas upp efter 6 månaders sjukdom
- Svårt att få sjukpenning mer än ett år
- Arbetsgivarens ansvar för rehabilitering minskas

Vi kräver att regeringen skrotar förslagen och slutar med hetsjakten på sjuka." Skriv på du med!

Se också Resursbloggen som startat uppropet och Ryggraden som kommenterar förslaget.
måndag 26 maj 2008

Försäkringskassan får kritik av Riksrevisionen

Försäkringskassan får skarp kritik av Riksrevisionsverket för sina brister i hanteringen av arbetsskadeförsäkringen.Vad som får kritik är tex att

-Handläggningen inte är rättsäker och effektiv.Kvinnor och invandrare missgynnas och besluten är olika i olika delar av landet. Dessutom är handläggningstiden alltför lång.I Mitt eget fall fick jag vänta ett år på att få beslut om livränta.I ärenden som rör kvinnor läggs mer fokus på faktorer utanför arbetslivet, exempelvis familjeförhållanden. Det har jag också märkt efetrsom FK-läkaren skyller mina besvär på en tidigare skilsmässa och "stressad livssituation", fastän det saknas stöd för det i mina journaler.

- För vissa yrken och diagnoser saknas forskning om samband mellan arbete och skador, medan det för andra finns ny forskning som inte används vid alla bedömningar av arbetsskador.Risken finns då att arbetsskada inte beviljas trots att skadan beror på arbetet. Ett sådant exempel är långvarig smärta som sägs bero på sociala orsaker fastän den ger förändringar i nervsystemet.Whiplashskada sägs också vara "inbillning" fastän många bevisligen blir funktionshindarade och oförmögna att arbeta.

- Det är oklart vem som har ansvaret för att sammanställa, uppdatera och sprida kunskap om ny forskning.

- Det finns brister i Försäkringskassans uppföljning och rutiner som ökar risken för att ersättning betalas ut när förutsättningarna för en individ ändras.

- It-systemen är ineffektiva och otidsenliga.Det Handläggarna använder mycket tid till att föra in en och samma information i flera olika IT-system. Det saknas också ett enhetligt IT-system för att beräkna livräntans storlek. I vissa län beräknas livräntan med hjälp av miniräknare, papper och penna!

-Genom att Försäkringskassan inte samlar in information elektroniskt från andra myndigheter tar informationsutbytet onödigt mycket tid, och genom att befintlig information inte alltid används blir beslutsunderlaget bristfälligt.

- De ekonomiska incitamenten för arbete och rehabilitering är obefintliga för den som har inkomster under 7,5 prisbasbelopp eftersom ersättningen i dessa fall försvinner om inkomsten från arbete ökar.

I regeringsformen framgår att rättssäkerhet är att alla ska behandlas lika inför lagen samt att detta ska ske sakligt och opartiskt. Något som alltså inte sker idag!

Carl Bildt ignorerar kvinnor!

I en mätning som organisationen Kvinna till Kvinna gjort, avslöjas att:
- utrikesministern helt ignorerar kvinnor i sina tal, pressutskick, bloggar och framträdanden.

-av 25 tal av Carl Bildt, utlagda på UD:s hemsida nämns kvinnors roll i fredsbyggande blott en gång.

-av 276 pressmeddelanden om fred och säkerhet finns inte ett enda som berör kvinnor.

-i Bildts blogg "Alla dessa dagar" nämns inte kvinnors rättigheter eller kvinnors roll för fred och säkerhet någon gång.

- Bildt aldrig har träffat representanter för kvinnoorganisationer under sina täta resor till konfliktregioner.

Det sista tycker jag är mycket anmärkningsvärt med tanke på att kvinnor och barn far mest illa under väpnade konflikter!Våld mot kvinnor och kvinnoförtryck används systematiskt i vissa länder för att underminera samhällen och demokratin.

I Regeringens handlingsplan framhålls det att t ex svenska delegationer som besöker konfliktområden bör träffa kvinnoorganisationer, och att samtal med regeringar, konfliktparter och internationella organisationer ska omfatta frågor om kvinnors deltagande, mänskliga rättigheter och säkerhet. Men Bildt lever inte som han lär visar det sig, kanske beroende dels på okunskap. dels på att internationell politik domineras av män och det manliga tänkandet.

Om Bildt vill vara seriös i sin framtoning som internationell fredssträvare bör han genast åtgärda dess brister i sitt agerande och skyndsamt ta kontakt med kvinnoorganisationer i olika länder!
Intressant

CSN ska jaga utländska smitare

Äntligen ska CSN ta itu med alla som smiter till utlandet utan att betala sina studieskulder. Det är på sådana här saker staten ska lägga sitt krut istället för att jaga sjukskrivna och arbetslösa.Bara i Norden uppgår fordringarna till 30 miljoner! Vi är väldigt snälla här i Sverige, som låter folk studera här utan avgifter och dessutom lånar ut pengar åt dem. Kontrollen borde vara bättre.


söndag 25 maj 2008

Sverige borde inte delta i Eurovision song contest

Det är inte första gången Sverige sägs vara storfavorit och sedan hamnar bland de sista. Det var samma sak de två sista åren med Carola och The Ark. Är det media som blåser upp förväntningarna som inte verkar ha någon som helst verklighetsbakgrund?
Varför ska Sverige delta i en tävling där vi hela tiden kommer bland de sista och där de deltagande öststatsländerna röstar på varandra . Vi har helt enkelt inte samma smak. Charlotte Perelli gjorde sitt bästa, men vad hjälper det när inte ens våra grannländer röstar på oss? De är tydligen inte lika solidariska och vi verkar inte ha samma smak. Det ska vara en romantisk ,smäktande, jolmig smörja för att tilltala folk ute i Europa. Antagligen beror det på kulturella orsaker och är väl inte något fel egentligen. Smaken är som den berömda baken - delad.

Men i fortsättningen räcker det att vi har tävlingen inom Sverige. Det kostar bara en massa pengar och man blir bara arg när man ser hur det går. Det är definitivt inte den, i mitt tycke, bästa låten som vinner, snarare den smörigaste.

Jag tycker att fransmannen Sébastien Telliers låt "Divine" var den bästa. De finländska hårdrockarna var också bra, liksom Norges bidrag.

onsdag 21 maj 2008

40 000 sjuka förlorar sin ersättning

Enligt färska beräkningar från Försäkringskassans analytiker, kommer gigantiska belopp kommer att sparas i sjukförsäkringen. Ca 17 miljarder ska sparas vilket innebär att minst 40 000 personer som idag har ersättning i form av sjukpenning och sjukersättning, blir utan! Sjukfrånvaron är nu den lägsta sedan 1960-talet på grund av de förändringar regeringen har vidtagit i socialförsäkringssystemet och lägre ska det bli.

En del av de förändringar som planeras är att en bortre gräns för sjukpenning samt att tidsbegränsad sjukersättning (tidigare sjukpension) tas bort.Nya riktlinjer för sjukskrivning införs också från 1 juli. Beslut tas den 4 juni så det är bråttom att protestera!

Det är så här regeringen finansierar skattelättnader för höginkomsttagare tex sänkt fastighetsskatt, borttagen arvsskatt och sänkt inkomstskatt.SKAMLIGT!

Maila, ring och skriv till våra ansvariga politiker på Socialdepartementet! Ställ upp på en manifestation för att överlämna Resursbloggens protestlista/namninsamling till Christina Husmark Pehrson den 20 MAJ kl 16.30 FREDSGATAN 8, STOCKHOLM.

Läs mer på Resursbloggenmåndag 19 maj 2008

Fick behandling för min tinnitus

När jag besökte min massör idag frågade jag om han kunde göra något åt ljudet i mitt huvud, tinnituskallas det.Som jag tidigare har berättat, har jag haft ett surrande ljud i huvudet i några månader. Det är mest irriterande när jag ska sova. Jag tycker också att jag blivit tröttare sedan det började. Det tar väl en massa energi utan att man tänker på det. Jag trodde att det berodde på överansträngning, men massören sa att mina käkmuskler var väldigt spända. Jag fick därför behandling med laser i öronen (!), ultraljud på muskelfästet vid öronen och massage av käkmusklerna. Det sistnämnda gjorde skitont!Han sa att mitt ansikte var nästan fyrkantigt pga att käkmusklerna var så spända.

Jag vet sedan tidigare att whiplashskadade ofta har käkproblem och jag kan inte gapa över mer än två fingrar i bredd (tre normalt). Jag har också problem med att gapa hos tandläkaren och får då ha en speciell kudde samt ta extra pauser för att vila käkmusklerna. Ändå får jag ont i nacken efteråt.

Men nu hoppas jag att slippa tinnitus med hjälp av behandlingen!fredag 16 maj 2008

Smärta ingen grund för sjukskrivning

Nu backar Socialstyrelsen om sjukskrivning för "utbrända". Bland det som vållat mest kritik var bland annat rekommendationen att ingen sjukskrivning över huvud taget skulle komma ifråga för så kallat utmattningssyndrom.De rekommendationer som har offentliggjorts idag har ändrats på den punkten. Nu säger Socialstyrelsen istället att svårt utmattningssyndrom kan föranleda sjukskrivning i upp till ett år.Men hur stämmer det med verkligheten?

Däremot anser Socialstyrelsen att patienter som har långvarig smärta i rörelseorganen,men som inte har en väl definierad diagnos bör jobba halv- eller deltid.

Där ska sjukskrivning kopplas till aktiva åtgärder som "funktionsutredning, funktionshöjande åtgärder, arbetsplatsbesök, arbetsanpassning, arbetsträning och utbildning ". Halv- eller deltidsarbete rekommenderas där det finns kvarstående besvär efter heltidssjukskrivning. Men de svårast smärtsjuka bör bedömas och behandlas i specialiserad multiprofessionell smärtvård.

Frågan uppstår då vilka som anses vara svårast smärtsjuka?Dit hör knappast whiplashskadade som väl inte anses ha en "väl definierad diagnos"? För med det menar väl Socialstyrelsen att diagnosen inte ska vara omstridd och kunna fastställas med objektiva mätmetoder som röntgen och blodprover? Det kan varken whiplashskador eller fibromyalgi, som ex.

Hur kan Socialstyrelsen tro att den som har svår smärta, ska kunna gå ut och jobba efter två år? De verkar tro att alla smärtpatienter är passiva latmaskar som inte vill arbeta. Konstig människosyn! Mina erfarenheter av smärtpatienter är en helt annan. De allra flesta vill arbeta igen,men orkar helt enkelt inte. Om man har en restarbetsförmåga på 10-20% hamnar man också utanför det sociala systemet och blir beroende av socialhjälp.

Vem har ansvaret för den som saknar anställning? Är det bara krav på den enskilde – inga krav på aktörerna som kan ge rehabilitering dvs arbetsgivare, hälso- och sjukvården, Försäkringskassan?

Visst är det bra att rehabiliteringen förbättras, men det ska inte var bara arbetsinriktad- utan även medicinsk rehab. Många frågor saknar svar i de nya rekommendationerna.

Maila våra politiker samt Socialstyrelsen och protestera!Smärtvården en vårdpolitisk skandal

Långvarig smärta är vanligt. Omkring varannan svensk har haft ont i muskler, leder, skelett, mage eller huvud de senaste månaderna.

Smärtläkaren Jan Lidbeck, från Helsinborg, är mycket krisk mot den svenska smärtvården. Varannan svensk har ständiga smärtor, men får inte rätt hjälp!

* Mer än var femte vuxen svensk har haft medelintensiv till intensiv smärta under de senaste sex månaderna. Två av tre av dessa hårdast drabbade är kvinnor.

* De flesta har inte fått någon diagnos. Var femte drabbad har så ont att de ibland vill dö.

* Nästan var tredje sjukskrivning orsakas av smärta. Knappt var fjärde person med långvarig smärta orkar jobba heltid. Nästan varannan är pensionerad.

* Behandling av långvarig smärta slukar nästan en fjärdedel av kostnaden för alla sjukdomar.

* Depressioner ökar risken för långvarig smärta. Det är dock betydligt vanligare att det är smärtan som leder till depression än tvärtom.

* Att hjälpa smärtpatienter är extremt kostnadseffektivt. För varje satsad krona får samhället tillbaka tio.

Men vad gör samhället? Jo, låter läkarna pumpa oss fulla med tabletter och säger att vi ska ut och jobba!Vi är parasiter!


onsdag 14 maj 2008

Smärta föder skönhet?

Jag var till en massageterapeut i måndags för min onda rygg och ischias.Han gav mig ultraljud EMS och massage med töjningar. Det var grejer det! Det gjorde väldigt ont när han stretchade mina stackars muskler som är spända som fiolsträngar i rygg och höft. Men "smärta föder skönhet" som det står på tröjorna från ett gym här i stan. I så fall måste jag bli jättevacker!

Det har varit svårt att sova också eftersom värktabletterna inte har hjälpt. Idag känns det som jag gått genom en mangel. Varenda muskel värker och det pirrar i benen. Men mina fötter har blivit varma! Det har de inte varit på många år. Jag får ligga lågt ett tag och lyssna på kroppen.Just nu vill den inte göra så mycket.Enligt massören så har jag ett sk piriformissyndrom, vilket kanske kan förklara min ischias. Läste en intessant atikel om piriformissyndromet där det står att symtomen bl a är ishias, ljumsksmärtor och utplanad lordos (svank) vilket stämmer på mig. Behandling är massage, blockader, töjningar och antiinflammatoriska läkemedel.Diagnosen är omstridd och särskilt massage via ändtarmen. Det ställer inte jag upp på. Däremot tror jag att andra metoder kan hjälpa, tex blockader och stretching.

Nu ser jag fram emot måndag då jag får nästa behandling! Det bör ju bli bättre och bättre....
fredag 9 maj 2008

Min svärfar är döende

Vad ska man göra när ens anhöriga dör?Min svärfar, som är 86 år har inte långt kvar, han har bara 20% njurfunktion och hjärtsvikt. Nu får han morfin kontinuerligt,men har ändå ångest och oro, som är helt naturligt.... Läkarna kan inte göra något och han klarar inte dialys pga sitt dåliga hjärta. Ikväll ringde de från sjukhuset, där han vårdas. De hade personalbrist och ville därför att vi skulle komma och sitta med honom. Han hade fått tungt att andas sa de, men han sover mest. Är det för att de vill spara pengar eller av omtanke om min svärfar? Man undrar ju? Samtidigt vill man inte att han ska behöva vara ensam och vara där så mycket som möjligt. Men vi orkar inte vara där hela tiden. Det tar så mycket energi och kraft. De ringde precis samma tid förra fredagen också och höll på att skrämma livet ur både hans fru och barn. När jag arbetade i vården ringde man inte anhöriga i onödan eller för att man hade kort om folk.Men det gör man tydligen nu?

Jag hoppas bara att det går fort så att han slipper lida. Det är jobbigt både för honom och anhöriga om det drar ut på tiden. Samtidigt måste vi förbereda på oss på att livet aldrig blir det samma när han är borta.Han kommer att fattas oss.


Regeringen orsakar försäkringssjälvmord

Regeringens nya regler minskar sjukskrivningarna. Försäkringskassan beräknar att ohälsotalet sjunker från dagens 37 till 30 och förtidspensionerna (sjukersättning) minskar med 90 000 från dagens 550 000 till år 2011. Det är inte därför att vi blivit friskare om någon trodde det.

Baksidan av myntet är det ökade socialbidragsberoende som blir följden av att sjukskrivna nu kan bli utförsäkrade efter ett år. Nya siffror från Sveriges kommuner och landsting, som presenterades igår, visar att antalet socialbidragstagare kommer att öka med 12 procent. Notan för kommunernas beräknas bli en halv miljard kronor! Den statliga jobb- och utvecklingsgarantin ska mildra effekterna. Där ska den som inte klarar av ett arbete men inte heller har rätt till mer sjukförsäkring kunna få sysselsättning. Hur många garantin ska omfatta är dock oklart.

Termen försäkringssjälvmord har nu myntats av experter som befarar att psykiskt instabila personer som blir felbedömda tar sina liv.Risken ökar att utslagna som känner sig kränkta och misstrodda tar livet av sig.Ännu en gång har reinfelddts regering lyckats skapa oro och "utanförskap" bland sjuka och funktionshindrade.


tisdag 6 maj 2008

Testa ditt koldioxidutsläpp

På GP:s hemsida kan du testa hur mycket koldioxid du släpper ut. Jag klarade mig bra i testet och hade koldioxidutsläpp på 1417,4 kg per år, vilket kan jämföras med medelgöteborgarens utsläpp 6900 kg och acceptabel nivå på lång sikt: 2500 kg.Mitt utsläpp också långt under det nationella målet som är över 4000 kg!

Varför? Jo, vi sopsorterar det mesta och komposterar. Dessutom köper vi ekologiskt odlad mat, har värmepump i huset och köper "grön el" från Skellefteå Kraft. Vi använder bilen lite och när jag ska åka långt tar jag tåget. Maten står för det största utsläppet, trots att vi bara äter nötkött en-två ggr/vecka och handlar ekologiskt. Nu på våren och sommaren hänger jag ut tvätten istället för att använda torktumlaren. Var rädd om vår miljö och tänk på hur mycket koldioxid du släpper ut.


måndag 5 maj 2008

Förbaskade Norton

Jag blir så förb.......d när det inte går att installera det uppdaterade virusprogrammet Norton 360. Jag har betalat över 700:- och fått bekräftelse från Symantec,men ändå funkar det inte!Har nu hållit på i flera timmar! Till råga på allt går det inte att få personlig kontakt eller maila deras support heller.Man får klicka sig runt blandd en massa länkar och hamnar till slut på samma ställe. De har bara en chat som är öppen dagtid. Blääää!

Så nu funkar det inte alls ....


fredag 2 maj 2008

Tystnadens tyranni

Den österrikiska staden Amstetten, där tre barn och en kvinna av hölls fångna i 24 år , säger sig inte ha någon skuld till brottet. Men visst måste samhället bära skulden, liksom den skyldiga fadern Fritzl? Grannar och släktingar har inte reagerat eller protesterat mot hans dominans och förtryck av sin fru och barn. Det är också märkligt att man kan bo i samma hus flera år och höra rop på hjälp och bankningar utan att tycka det är konstigt, liksom att Fritzl fraktat skottkärror fulla med mat till källaren på natten utan att någon som sett det reagerat! Hans svägerska och fru visste tex att han "jobbade" i källaren på nätterna och att ingen fick komma dit. Polisen och de sociala myndigheterna har också varit slappa som inte kollat upp familjen bättre, trots att de besökt familjen 21 gånger (!) i samband med adoptioner och att flera barn "hittats" på trappen. Vad är det för samhälle som accepterar tystnaden och vägrar "lägga sig i" andras liv trots misstanke om missförhållanden? Samma sak kunde kanske ha skett i Sverige, men det är inte särskilt troligt eftersom vi har hunnit längre än Österrike vad t ex gäller jämställdhet. Däremot misshandlas barn och kvinnor fortfarande. Det är en skam för samhället att det inte har kunnat motarbetas. Vi måste våga ifrågasätta och lägga oss i när vi tror att barn eller kvinnor far illa!

Fritzl riskerar femton års fängelse. Det tycker jag är för lågt med tanke på att hans dotter och barn hölls fångna, som mest i 24 år! Hans straff bör vara minst lika långt! Men fängelse är egentligen ett för lindrigt straff för pedofilen och våldtäktsmannen Fritzl. Hans offer fick lida fruktansvärda kval och kommer aldrig att kunna leva ett normalt liv pga hans agerande.

Intressant