onsdag 30 november 2011

Juholt är för duktig och blir därför ett hot

Två tunga socialdemokrater: Trots drevet talar han om framtidens politik – att ett annat Sverige är möjligt

"När Håkan Juholt valdes till socialdemokraternas nya partiordförande i april i år så var det ett val som både skakade om och var oväntat. Juholt kom in från sidan. Han tillhörde inget självklart etablissemang vare sig inom partiet eller samhället i övrigt. Men hans tal till kongressen gick rakt in i ombudens själar. Framför tv-apparaterna satt människor bänkande runt om i hela vårt land och många fick en gnista av hopp. Hoppet handlade om att politiken måste kunna göra skillnad. Allt ska inte vara något som marknaden löser. Människovärdet måste vara viktigare. Socialdemokratin kändes igen. Det gav mersmak.

Men talet utmanade. Ett Sverige där tågen går i tid, där arbete faktiskt ska skapas i hela Sverige och inte bara i storstäderna, där kvaliteten i skolan är viktigare än sänkt krogmoms, privatisering inte betraktas som en frälsarkrans och där de som har det gott ställt får avstå för att sämre lottade ska kunna leva drägligt tonade fram. Juholt befann sig i sina visioner långt ifrån glättiga trendsättare och kortsiktiga spinndoktorer. Han talade till människors hjärtan och det gick hem. Han utmanade utan krusiduller med ett rakt språk. Därför vädrade också de politiska motståndarna faran.

Till en början gick det bra. Markeringarna för en påreglering inom el och järnväg, de privata koncernernas sanslösa profitering på skola och vård, storsatsning på utbildning, återupprättandet av regional- och näringspolitiken, tydliggörandet av socialdemokratins värderingar och början på bygget av ett alternativ till högerns Sverige där skattesänkningar är den enda bestående ideologiska grundpelaren gav stöd landet och utslag i opinionen. Partiet noterade som bäst 35 procent.
Sedan slog bomben ned. Avslöjandet om hyresersättning från riksdagen drog igång en spiral som vi ännu inte sett slutet på. Även om Juholt betalade tillbaka de felaktigt utbetalade ersättningarna så skapades en situation där många av socialdemokratins motståndare kände blodvittring. Från olika håll och med olika bevekelsegrunder har därefter drevet mot Håkan Juholt och den politiska linje han står för pågått.
Självklart ger ett långsiktigt och uthålligt drev effekt. Det har sin egen logik där det ena ger det andra. Nya uttalanden produceras i en strid ström och där slutmålet är att Håkan Juholt ska avgå. Så ser den spelplan som nu riggas i tv-soffor och i de större medierna ut. Men det finns en annan spelplan där varken intrigspelens eller mediadramaturgins mästare drar i trådarna eller bestämmer villkoren. Och det är där Håkan Juholt befinner sig just nu!
Han möter nu partivänner och väljare i Folkets Hus eller skolaulor runt om i hela Sverige. I regel är det mycket bra möten med både värme, gemenskap och applåder. Hoppet om ett annat Sverige finns där. Det är framtidens politik som diskuteras. Det finns en insikt om att ett annat Sverige är möjligt om vi håller ihop.
Attackerna mot Håkan Juholt och socialdemokratin är därför inte över. Ytterst handlar det om att knäcka en politisk linje som inte innebär anpassning till den politiska agenda som utvecklas i nyliberala tankesmedjor. Därför ligger det något djupt sunt i att som alternativ möta människor runt om i hela landet för en dialog, när det blåser som värst. Det är om något att stå rak i vinden. Vi tycker det står för en annan kvalitet än det som förmedlas via skvallrande spinndoktorer eller självutnämnda politiska experter för att sedan bli en ny akt i något medialt drama. Håkan Juholt har som kongressvald partiordförande vårt fulla stöd!"

Peter Hultqvist
Ordförande för socialdemokraterna i Dalarna
Ann-Kristine Johansson
Ordförande för socialdemokraterna i Värmland

Bloggar: , Göteborg, debatt, ,, Intressant, demokrati, socialdemokraterna, Alliansen, Regeringen, borgerlig media, media,propaganda,

Ingen smikrande bild av Reinfeldt i Påhlssons bok

Det är knappast någon genuint smickrande bild av Fredrik Reinfeldt som framkommer i Anne-Marie Pålssons aktuella bok Knapptryckarkompaniet.

Pålsson, som är före detta M-riksdagsledamot, delar där med sig av interiörer från den moderata riksdagsgruppens möten. Det används t ex utskällning inför gruppen när partiledaren vill sätta särskilt bråkiga ledamöter på plats.En inte helt ovanlig metod inom politiken. Denna öppna och ofta brutala tillrättavisning har inte bara som syfte att bestraffa en olydig utan också att skrämma andra ledamöter till tystnad och lydnad så att de inte gör samma sak”, skriver Påhlssson i sin bok.

Reinfeldt får nu ytterligare en spricka i den prydliga fasaden som ibland går under namnet "De Nya Moderaterna" av Pålssons frispråkiga kritik.

Det kommer nu ännu en bekräftelse på att Reinfeldt säger en sak men gör en annan, om ett ledarskap som inte är vad det synes vara.

Ett inåt – där det förekommer hot, där Reinfeldt styr med järnhand och där det är ett väldigt tufft klimat för den som inte marscherar i takt med partiledaren.

Ett utåt – där det talas om att Moderaterna är ett lyssnande parti, ett inbjudande parti, ett ödmjukt parti som leds av en person med ett modernt, inkluderande ledarskap.

I och med Pålssons bok blir sprickorna i fasaden allt fler, allt längre och allt djupare.

En dag brister det för kulissbygget, och då kan många få anledning att ompröva dagens syn på Fredrik Reinfeldt.

Bloggar: , Göteborg, debatt, ,, Intressant, demokrati, socialdemokraterna, Alliansen, Regeringen, moderaterna, borgerlig media, media,propaganda,Fredrik Reinfeldt, Ann-Marie Påhlsson,Partipiska

lördag 5 november 2011

Ökade klyftor i Alliansens Sverige.


SCB skriver i sin presssmeddelande:

"Hushållens ekonomiska standard har ökat varje år sedan 1995. Ökningen år 2010 var dock förhållandevis liten, 0,7 procent räknat i fasta priser. Under 2000-talet har ökningen varit 36 procent.

De allra flesta befolkningsgrupper har fått högre ekonomisk standard under 2000-talet, men ökningen har varit större för vissa grupper. Till exempel har den ekonomiska standarden ökat mer i de övre inkomstskikten. Den tiondel av befolkningen med högst inkomster har haft en inkomstökning på nästan 50 procent mellan 1999 och 2010. Det kan jämföras med en ökning på 5 procent för den tiondel av befolkningen med lägst inkomster.Andelen i befolkningen med låg ekonomisk standard har ökat under 2000-talet. Från 8,4 procent 1999 till 14,8 procent 2010. Andelen är högst bland unga ensamboende och bland ensamstående kvinnor med barn.
Inkomstskillnaderna har också ökat mellan de som förvärvsarbetar och de som inte gör det. Under 2000-talet har standardökningen varit 38 procent för förvärvsarbetande och 5 procent för icke förvärvsarbetande.

År 1999 hade de som inte förvärvsarbetade, till exempel studerande, arbetslösa och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning, en ekonomisk standard som motsvarade nästan 75 procent av vad de förvärvsarbetande hade. År 2006 hade andelen sjunkit till 69 procent. Under 2007–2010 infördes skattelättnader för förvärvsarbetande, vilket bidrog till att avståndet fortsatte att öka. År 2010 hade de som inte förvärvsarbetade en ekonomisk standard som motsvarade 57 procent av standarden för de förvärvsarbetande. "

Bloggar: , Göteborg, debatt, ,, Intressant, demokrati, socialdemokraterna, Alliansen, Regeringen, moderaterna, borgerlig media, media,propaganda

Nordeas lyx till cheferna betalas av spararna

Spararna i Nordeas Sverigefond betalar i år över 100 miljoner kronor i avgifter. Nordea säger nu att spararna ska vara nöjda med en avkastning som är sämre än i gratisfonden Avanzas Zero! Avanza Zeros sparare har under denna 3-årsperiod inte betalat ett öre i avgift; Nordea har samtidigt tagit närmare 300 miljoner från spararna i Nordea Sverige som betalning för att de tappat 10 procent av avkastningen. Skamligt!

Läs också Facket rasar mot Nordeas uttalanden om lyxvåning

SVT Rapport berättade om Nordeas vd, Christian Clausens lyxvåning på Östermalm för 22,5 miljoner.
Då kom en massiv kritik både av spararna och facket – men styrelseordförande Björn Wahlroos såg inget problem!

"– Jag skulle gärna höja hans lön så att han kan köpa fler lägenheter i Stockholm om han så vill, sa han till SVT Rapport. "

"Finansförbundets ordförande Leif Karlsson tycker att uttalandet kommer helt feltajmat då det just nu pågår förhandlingar efter aviserade neddragningar som kan röra 2000 jobb.
– Det är ett arrogant uttalande. Arrogant och okänsligt, säger Leif Karlsson till Expressen.se."

Mitt råd är BYT BANK! Det finns faktiskt alternativ till Swedbank och Nordbanken. Skammen går på torra land när en statlig bank får bete sig på detta sätt. Det är Regeringens ansvar.

Bloggar: , Göteborg, debatt, ,, Intressant, demokrati, socialdemokraterna, Alliansen,Regeringen,moderaterna,borgerlig media,media,propaganda,kapitalism