torsdag 27 augusti 2009

Dolda intressen bakom vaccinhysteri?

När allt fokus riktas mot en massvaccination mot svininfluensan riskerar den vanliga, mer dödliga, influensan att glömmas bort. Eventuella biverkningar av det nya vaccinet talas det inte heller om. Och när influensavaccinationen huvudsakligen motiveras av den ekonomiska effekt infektionen skulle få mot industri och konsumtionssamhället så finns det all anledning att skärskåda insatsen, skriver läkaren Sven Britton.

Det var inte länge sedan media dominerades av fågelinfluensan som då sades var ett hot mot hela mänskligheten, men om denna hörs nu inte ett pip. Medan man kan förmoda att det nu hörs glada grymtningar från läkemedelsjättar som Glaxo, som redan fått betalt av svenska staten trots att man köpt grisen i säcken. Ingen vet hur bra skyddseffekten blir med det nya vaccinet eftersom det inte finns några tillförlitliga tester på det innan vaccineringen och epidemin kommit igång.
En annan sak som medierna och smittskyddsinstituten inte tagit upp är de eventuella biverkningarna med detta nya vaccin.

Enligt Britton bör man vara säker på att vaccinet inte har några allvarliga biverkningar, även mycket sällsynta sådana, om man ger man sig in på en monumental massvaccinering mot vad som i de allra flesta fallen förefaller vara en lindrig och snabbt övergående infektion . Gäller vaccinet en allvarlig sjukdom kan toleransen mot vaccinbiverkningarna vara högre.

När nu influensavaccinationen huvudsakligen motiveras av den ekonomiska effekt infektionen skulle få mot industri och konsumtionssamhället så finns det, enligt britton, all anledning att skärskåda insatsen där många intressen finns som driver processen, var och en med sina egna motiv. Sådana kan tänkas vara t ex läkemedelsindustrin och privata vårdgivare.

Själv är jag, trots astma, mycket tveksam till att vaccinera mig med ett vaccin som inte är ordentligt utrett.

I en senare artikel skriver infektionsläkaren Sven Britton att han ändrat sig om massvaccinering pga att han själv sett det snabba förloppet hos en tidigare frisk man, men att det bör vara ordentligt testat innan den inleds.

Bloggar:
, , , , svininfluensa


vaccinering

tisdag 25 augusti 2009

EU slösar miljarder till ren propanda

Trots att det känns motbjudande kan jag inte låta bli att kommentera Tankesmedjan Timbros artikel om miljardrullning inom EU. Dess kommunikationsverksamhet omsätter varje år åtskilliga miljarder, mer än de 2,3 miljarder kronor som årligen tilldelas kommissionens enhet för kommunikation – DG Communication. Pengarna går bland annat till att bekosta trycksaker, hemsidor och reklamkampanjer. Men också medienätverk, Tv-kanaler, radiostationer och utbildningar för journalister organiseras och finansieras av EU:

Varje år plöjs stora summor ned i en hord av
tankesmedjor och idéinstitut runt om i Europa, som alla har det gemensamt att de
aktivt förespråkar att alltmer ska beslutas av EU. Det är inte ovanligt att
dessa organisationer leds eller har grundats av tidigare högt uppsatta politiker
och tjänstemän i EU-institutionerna.
Det årliga ekonomiska stödet från EU är betydande. Bara under perioden 2005–2008 fick fyra av dessa organisationer (European movement, Centre for European policy studies, European youth forum och Vårt
Europa) dela på sammanlagt 113 miljoner kronor i stöd. Få, om ens några, av alla
de organisationer som duschas med EU:s propagandafonder förespråkar europeisk
samverkan på färre områden än i dag.

Här kan du läsa EU-kommissionären Margot Wallströms svar. Hon menar att EU måste informera om sin verksamhet och det förstår jag väl, men i denna omfattning? Är informationen objektiv? Det är också viktigt att EU- kommissionen får bättre kontakt med sina medborgare och kan ha en dialog om verksamheten. Men tar man verkligen till sig de synpunkter som förs fram i olika debattforum , bloggar mm? Här är länkar till parlamentarikernas bloggar

Bloggar: , , ekonomi, demokrati, EU

söndag 23 augusti 2009

Talibaner skär av finger på dem som röstat

Minst två personer (kvinnor) har fått sina pekfingrar avskurna av talibaner för att de hade röstat, rapporterar en grupp som övervakat valet. När afghanerna röstar doppas deras pekfingrar i lila bläck, för att förhindra att de kan rösta mer än en gång. Talibanernas skrämselpropaganda kan påverka valutgången i Afganistan.

Under valdagen dödades minst 26 afghanska civila och militärer i olika attacker.
Enligt Nader Nadery har flera personer pressats att rösta på en särskild kandidatat. Han påstår också att många minderåriga deltagit i valet.


Torsdagens val var landets andra direkta presidentval. Om ingen av kandidaterna får 50 procent av rösterna blir det en omgång till. Först på tisdag kommer vi få höra hur det preliminära valresultatet är. På lördagsmorgonen påstod dock både Karazai och Abdullah att de vunnit.

Jag är så trött på detta! Att inte de dj...a talibanerna kan respektera demokratiska principer och mänskliga rättigheter! Och som vanligt är det kvinnorna som är värst utsatta. De attackeras när de går till skolan och får inte arbeta. Hur kan man tro att man kommer till Paradiset för att man dödar en massa oskyldiga?

Bloggar: ,demokrati

Vaccin mot svininfluensa kan användas utan godkännande

Den stora massvaccineringen mot svininfluensan är beräknat att komma igång i slutet av september, eller början av oktober. Problemet är dock att vaccinet ännu inte har blivit godkänt av Europeiska läkemedelsverket, Emea, och inte heller av Europeiska kommissionen. Det uppger vaccinföretaget Glaxo Smith Kline, GSK, som förser Sverige med doserna till Dagens Nyheter. Enligt företaget kommer enbart en studie på 60 vuxna hinna avslutas innan vaccinet når Sverige, så det blir upp till de svenska myndigheterna om massvaccineringen får sätta igång trots detta.

Företaget behöver inte vänta på ett godkännande innan de börjar leverera vaccinet. De särskilda reglerna för pandemivaccin gör det möjligt att använda vaccinet trots begränsade klinisk data. Det är upp till myndigheterna ifall de kommer att göra det eller om de väntar, säger Hiller Kangro, medicinsk rådgivare vid GSK.

Jan Liliemark, professor på Läkemedelsverket, anser att en massvaccinering får vänta tills Emea har hunnit göra en medicinsk säkerhetsbedömning. Emea ger en rekommendation till EU-kommissionen som sedan får fatta ett beslut. Men om beslut fattas kan vaccineringen inledas trots något bristfälliga studier.


Bloggar: , , , , svininfluensa