onsdag 24 september 2008

Hamnade mitt i en polisjakt

När jag var på väg till stan i eftermiddag och skulle svänga ut på stora leden blev jag omkörd av en galning som nästan rammade mig. Jag var så arg på den idioten, som desssutom nästan orsakade en olycka strax efter vi svängt ut på motorvägen. Före idioten låg en annan bil och en lastbil i bredd som försökte hindra hans framfart och då han gjorde en vansinnesomkörning som nästa orsakade en stor olycka! Jag glömde därför titta i backspegeln, och när jag tittar upp ser jag att jag har polisen i bakhasorna med sirenerna påslagna! Det var idioten de jagade förstås,men det tog en stund för mig att fatta. Jag var alldeles skakis efteråt.

Det är med livet som insats man kör i Göteborg! Dagligen ser man galna omkörningar och folk som inte blinkar innan de byter fil etc. De kör över heldragna linjer och i fel fil bara för att komma fram fortare. Det verkar vara mer regel än undantag. Motocyklisterna lever också ett farligt liv när de kryssar mellan bilarna för att komma fortare fram. Dte är inte så himla kul att bli utsatt för detta när man redan är trafikskadad. Polisen borde skärpa tillsynen över trafiken så att den lugnar ner sig, tycker jag.
Rösta på mig!


Intressant

tisdag 23 september 2008

Klyftan ökar mellan styrande och styrda

I en artikel i dagens Medicin debatterar allmänläkaren Björn Olsson om sjukskrivningar. Han menar att klyftan mellan styrande och styrda är djupare än vad den varit på många år! Häromåret kom Arbetslivsinstitutet med en seriös analys av orsakerna till att sjuktalen steg under 1990-talet. Denna rapport blev inte lika storslaget mottagen som larmrapporterna om de ökade kostnaderna för sjukskrivningarna. Bland det första den nya regeringen gjorde hösten 2006 var att lägga ner Arbetslivsinstitutet. Helt logiskt menar han med tanke på de åtgärder som vidtagits inom sjukförsäkringen. "Vetenskap och analys förvirrar bara begreppen när det gäller att destruera de sociala välfärdssystemen."

Nu är det "enkelt" för Olsson att vara distriksläkare och sjukskriva människor som inte orkar arbeta. Han behöver bara följa Socialstyrelsens riktlnjer och behöver inte längre tänka själv. Riktlinjerna är visserligen inte vetenskaplgt förankrade, men det har mindre betydelse, skriver han med en sarkastisk ton.

Dessutom har ju ministern Cristina Husmark Pehrsson, satt standarden för hur svåra problem som tex utbrändhet ska hanteras: Vila dig över helgen så ska du se att du är frisk på måndag!
Rösta på mig!


Intressant

fredag 19 september 2008

Starta en bloggbävning om nya sjukreglerna också !

Enligt SvD har debatten i blogggvärden om FRA klart påverkat politiken och media. En "bloggbävning" enligt bloggsökföretaget, Twingly som kommenterar FRA-debatten i en ny rapport.Uttrycket Bloggbävning har myntats av bloggaren Blogge Bloggelito.

Tänk om en bloggbävning kunde uppstå pga av de nya reglerna i sjukförsäkringen också! Det är många fler som far illa av det och får lämna hus och hem pga att de inte får den ersättning de är berättigade till. De som t ex har nekats sjukersättning och redan förlorat sitt jobb, har ingen a-kassa. De som inte får sjukpenning och inte kan arbeta får gå till sociala. Nu klagar barnfamiljerna på att de inte fått föräldrapenning på någon månad och därför inte kunnat köpa nya kläder till sina barn. Det är väl inget! Jag fick vänta ett år på att få min livränta godkänd och utbetalad!Under tiden fick jag dra ner på ALLT för jag fick 3000:- mindre än tidigare. Men sånt blir det aldrig någon bloggbävning om. Nej, vi som har sjukersättning och sjukpenning får allt tiga och lida i väntan på samhällets allmosor. Vi tillhör ju de tärande i samhället, medan de som arbetar är närande.
Rösta på mig!

Intressant

torsdag 18 september 2008

Privata läkare missbrukar vårdavtalet

38 privatläkare av 60öteborg, som får ersättning enligt den nationella taxan, får anmärkningar och granskas extra av Regionen. Anledningen är att de har haft ovanligt många patientbesök per dag och/eller många besök från en och samma patient. Sex av läkarna har som mest redovisat mer än 35 patientbesök på en enda arbetsdag och tre läkare har som mest över 40 (!)patientbesök på samma dag.Det är mer än dubbelt så många som man räknar med i normen. Den andra delen som granskats noga är antalet besök under fjolåret av en och samma patient.Här är normen tolv besök av samma patient per år, men över 30 läkare redovisar högre besökssiffror för en och samma individ.

Läkarna skyller på långa arbetsdagar och korta patientbesök. Man undrar ju vilken kvalitet det blir på vården om läkarnas uppgifter verkligen stämmer? Vem vill träffa en läkare som arbetat 12 timmar eller träffa sin doktor 5-10 minuter? Om nu privata läkare vill vara ett trovärdigt alternativ till den offentliga vården, är det viktigt att de ger en vård av god kvalitet, men också att de inte fuskar till sig pengar av våra skattemedel!De borde verkligen vara måna om ett gott rykte.....
Rösta på mig!onsdag 17 september 2008

Spola kårobligatoriet snabbt!

Jag förstår inte varför det fortfarande är obligatoriskt att vara med i studentkåren? Varför ska man betala flera hundra för att vara med i en kår när man bara ska läsa på distans tex?

Kårobligatoriet har enligt Wikipedia en lång historia. Medlemskapet kontrolleras vid tentamen och/eller vid registrering på kurs, samt när man ska utfärda examen. Rektor kan stänga av de studenter som inte betalat sin kåravgift.

Men sedan 2007 finns en bred enighet bland riksdagspartierna om att kårobligatoriet vid statliga universitet och högskolor ska avskaffas. En statlig utredning från i år föreslår bland annat att studentkårerna ska kvarstå, men att deras verksamhet ska finansieras genom statsbidrag istället för obligatoriskt medlemskap. Utredningen har föreslagit att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 juli 2010.

Det är inte en dag för tidigt! Kåren suger ut pengar av fattiga studenter! Det sjuka systemet borde ha avskaffats för länge sedan.Intressant

tisdag 16 september 2008

Nytt material för att laga tänder och ryggkotor

Ny forskning vid Uppsala universitet har identifierat ett material som kan underlätta för både tandvården och ortopedin. En ny doktorsavhandling visar att kalcium-aluminat har ett antal egenskaper som dagens material saknar och därför kan vara användbart.När det kommer i kontakt med saliv och kroppsvätska bildar det ämnet apatit, som är mycket likt materialet i tänder och skelett och t ex kan användas som tandcement vid lagningar. Det bidrar till att det inte irriterar tandens pulpa och minskar risken för kariesangrepp.

Ämnet har även flera egenskaper som gör det användbart inom ortopedin. En är att det inte blir så varmt när det stelnar, vilket kan vara ett problem när man ska använda materialet inne i kroppen.Arbete pågår nu med att ta fram ett cement som reparerar kollapsade ryggkotor.Tre olika kliniska studier pågår fn i Europa och USA. Det nya ämnet kanske kan ersätta steloperation, som är en stor operation med tveksamt resultat på lång sikt.
Rösta på mig!


måndag 15 september 2008

Advokater håller varandra om ryggen

Enligt Tv-programmet "Kalla fakta" är det ett fåtal advokater som utesluts ur Advokatsamfundet fastän de har misskött sig. Mellan åren 2003 och 2007 avgjordes 3564 ärenden i Advokatsamfundets disciplinnämnd. Det ledde till 639 prickningar, varav sju uteslutningar, där advokaten förlorade sin titel. På Kalla faktas hemsida kan du se hela listan av anmälningar.

Det är skandal att vi inte kan lita på advokaterna som ska hjälpa oss när vi är som mest sårbara och behöver deras hjälp! Det är ett ruttet system eftersom det är kollegor och inte är någon oberoende myndighet som granskar advokaterna och utdömer disciplinstraff. Jag har själv råkat ut för detta när min advokat missade att anmäla att jag ville ha muntligt förhandling i Länsrätten när jag skulle överklaga Försäkringskassans beslut. Jag fick överhuvudtaget inte reda på när mitt mål skulle avgöras, utan fick till min överraskning ett brev med domen från Länsrätten hemskickad. Nu kanske jag inte får prövningstillstånd i Kammarrätten och i så fall går mitt ärende inte att överklaga längre. Då förlorar jag ca 3000:-/månad.

Både advokatsamfundet ordförande och JK Lambert försvarar systemet och menar att enskilda som lidit skada pga advokatens handlande kan stämma advokaten.Typiskt översittarfasoner från dem som inte har varit i den sitsen. Ska man då anlita en ny advokat för att driva det målet? Vad kostar det?
Rösta på mig!Intressant

torsdag 11 september 2008

Forskare fuskade med resultaten av mediciner

Läkare i hela världen har trott att läkemedlet Risperdal hjälper dementa. Men läkemedelsföretaget har utnyttjat data på ett sätt som strider mot vedertagen forskningsetik, visar DN:s granskning. Läkemedelsverkets beslut att godkänna användningen av Risperdal vid demens baseras till stor del på en studie, där Risperdal framställs som klart bättre än placebo (sockerpiller).

Enligt DN bytte författarna ut det ursprungliga måttet på Risperdals effekt mot ett mått som verkade mer fördelaktigt för läkemedlet inför publiceringen i Journal of Clinical Psychiatry .De ändrade också gränsen för när en patient "får effekt" så att resultaten visade en statistiskt säkerställd effekt. Detta strider mot vedertagen forskningsetik.

Tre av sex författare bakom studien var anställda på läkemedelsföretaget Janssen-Cilag, som istället för att håva in vinsterna nu får stå vid skampålen.
Rösta på mig!


Dementa drogas med farliga psykosmediciner

Omkring 45.000 äldre dementa i Sverige får läkemedel mot psykos för att bli lugna,istället för närhet och omvårdnad. Det visar en granskning av Socialstyrelsens läkemedelsregister, som DN gjort. Flera av medicinerna, som i första hand är tänkta för schizofrena och manodepressiva patienter, kan döda eller skada de gamla.

Antipsykotiska mediciner som säljs i Sverige under namn som Risperdal, Zyprexa, Haldol, Nozinan och Abilify .

Flera stora studier visar att dementa löper tre till fyra gånger större risk att dö, få stroke eller skadas i t ex fallolyckor, om de får antipsykotiska läkemedel. Många drabbas dessutom av svåra biverkningar: parkinsonliknande symtom,svårt att kommunicera och sämre minne. "Den dementa blir allt mer robotlik", enligt Ingvar Karlsson, som är docent i psykiatri vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Anhöriga till dementa bör därför begära omprövning av medicineringen om de ordinerats psykosmediciner.

Här kan du läsa om forskningen som visar biverkningarna.
Rösta på mig!


Dementi från sossarna om sjukförsäkringsförslag

Ylva Johansson , ordförande i socialdemokratiska rådslagsgruppen "Välfärd" dementerar de braskande rubrikerna från pressen om deras hårdare tag mot sjukrivna. "Vi föreslår inte skärpta krav för att få rätt till sjukersättning. Vi är tvärtom skarpt kritiska till regeringens politik som innebär just detta. Vi tror inte på försämrade villkor och kränkande behandling som drivkraft. Vi föreslår istället stora investeringar i aktiva insatser, i rehabilitering och stöd. Det som regeringen nu rustar ner, säger Ylva Johansson.
- För att de aktiva insatser vi föreslår ska vara effektiva bygger det självklart på att individen själv bidrar och är aktiv. Det är i det sammanhanget vi talar om att det är rimligt att ställa krav på individen att den deltar aktivt i sin egen rehabilitering. "

Partiledaren Mona Sahlin och partiledningen har enligt ännu inte tagit ställning till förslagen, som kommer från rådslaget Välfärd (arbetsgrupper) inom partiet och det är än så länge oklart vilka av dessa som blir verklighet. Men den borgerlig pressen är inte sena att ta tillfället i akt att visa att socialdemokraterna minsann inte är bättre än Alliansen vad gäller regler inom sjukförsäkringen. Förslaget i sin helhet kan du läsa här !
Rösta på mig!
Miljögift i deodoranter och tandkräm

En undersökning gjord av Göteborgs miljöförvaltning och Konsument Göteborg har visat att de flesta deodoranter innehåller miljögiftet triclosan. De dyraste deodoranterna hade de högsta halterna.Det finns tyvärr bara två Svanmärkta deodoranter i handeln: Änglamarks Sensitiva roll-on och Matas deocreme.

Läkemedelsverket, som är tillsynsmyndighet, anser inte att triclosan inte är skadligt (!)trots att det kan omvandlas till miljögiftet dioxin och påvisats i bröstmjölk och i blodet hos människor. Internationella studier visar dessutom att triclosan kan påverka ämnesomsättning och hormonbalans hos människor.

Triclosan, ett miljögift i klass med PCB och en antibakteriell substans, används också i tandkräm, tvål, kläder, rengöringsmedel osv


Fakta


Triclosan förekommer under en mängd olika namn:
Triclosan
Phenol
5-chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)-
2,4,4'-trichloro-2-hydroxydiphenyl ether
2,4,4'-Trichloro-2'-hydroxydiphenylether
5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol
CH-3565
CH-3635
Irgasan Ch 3635
Irgasan DP 300
Lexol 300
Ster-Zac
Trichloro-2'-hydroxidiphenyleter
C12H7Cl3O2
(Källa: Göteborgs miljöförvaltning)

Rösta på mig!söndag 7 september 2008

Patient kränkt av läkare

Whiplashnyheter skriver om en kvinna som blivit kränkt på Vårdcentralen när hon bett om ett nytt recept på Värktabletter. Jag måste säga att det är dålig service av Vårdcentralen i Broby, som trots att kvinnan i fråga var "gammal kund" inte kunde ordna ett nytt recept åt henne! Det är ju bara att läsa i journalen! Jag har råkat ut för detsamma när jag bytte Vårdcentral och behövde nya recept på min astmamedicin. Först blev jag skickat på spirometri mm sedan vägrade doktorn att skriva ut några recept och påstod att jag inte hade astma, trots att diagnosen ställdes redan på 90-talet! Det hör till saken att en välbehandlad astma kan vara symtomfri, men det brydde inte doktorn sig om. Nej, jag skulle vara utan medicin och vänta tills jag blev så dålig att jag fick nya anfall. Då skulle man ta nya test och då kunde jag MÖJLIGEN få mina mediciner!

Jag som många gånger haft akuta astmaanfall så att jag inte kunnat andas eller prata, ville inte ställa upp på detta och bytte därför tillbaka till min gamla läkare, som skrattade och tyckte att det var fånigt. Astma eller inte, jag mådde ju bra av medicinerna, tyckte hon och skrev nya recept. Så det gäller att ha skinn på näsan och stå på sig.
Rösta på mig!


Munsköljningsmedel onödiga

Flera tandläkare avråder nu sina patienter från att använda munsköljningsmedel, tex Listerine. De är för starka och kan skada emaljen vilken kan göra att man får ilningar i tänderna. För de flesta räcker det att borsta tänderna och använda tandtråd eller -stickor. Munsköljningsmedel innehåller alkohol och ska därför inte användas dagligen ,bara vid infektion eller när man blivit opererad i munnen.


Fyra lögnhalsar och en regering

LEDARE i Västerbottens Folkblad skriver: "Beskrivningen av utanförskapet är en gedigen lögn och jobbpolitiken är mager".

269 PERSONER av Sveriges 544 000 förtidspensionärer har fått ett arbete via regeringens ”nyfriskjobb”, enligt TV4 i programmet ”Halvtid” i tisdags kväll med Lennart Ekdahl som programledare. En av flera pinsamma effekter av borgerlig skrytpolitik anser ledaren i VF. Själva säger partiledarna att de behöver mer tid och skyller det mesta på socialdemokraterna.

Novum Opinions mätning, beställd av TV4, gav betygsfördelningen:
- Mycket dåligt 30 procent
- Ganska dåligt 25 procent
- Varken eller 19 procent
- Ganska bra: 20 procent
- Mycket bra 4 procent.

UTANFÖRSKAPET var det stora slagträet i debatten, men vid det här laget har nog de flesta insett att beskrivningen var en lögn. Bertil Holmlund, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, skrev i somras en artikel i Uppsala Nya Tidning (11/7) där han fullkomligt krossade högerns beskrivning av utanförskapet: Det utanförskap som mäts är ett hopkok av kortvariga förvärvsavbrott, korttidsfrånvaro, långvarig arbetslöshet och förtidspensioneringar. En minskning i utanförskapet behöver alltså inte alls ha något samband med att den långvariga frånvaron från arbete har minskat, skriver han.

Alliansregeringen kanske skulle behöva skriftligt omdöme också så här i halvtid? I så fall måste det ju bli IG!VF:s ledarskribent Lars Bodén föreslår att en ny svensk långfilm skulle heta "Fyra lögnhalsar och en regering!"
Rösta på mig!Intressant

torsdag 4 september 2008

Försäkringskassans nya arbetslägerHar ni hört talas om Försäkringskassans nya metoder för att förbättra ohälsan? Inte? Se reklaminslaget ovan....Tryck på knappen!
Rösta på mig!
onsdag 3 september 2008

Arbetsgivare vill inte anställa sjuka

Regeringens politik mot det sk "utanförskapet" är misslyckat, menar TCO som gjort en undersökning bland 1800 personalchefer. Den visar att de inte vill anställa långtidsarbetslösa och sjukskrivna trots att det är högkonjunktur. 56 % av arbetsgivarna är negativa till att anställa sjukskrivna och 44 % är negativa till att anställa långtidsarbetslösa. I rapporten, som kallas "Jakten på superarbetskraften fortsätter!", visar författarna på en oroväckande utveckling. "Fram tonar en bild av en global arbetsmarknad med ökande krav på företag och anställda. Rapporten visar att arbetsgivare har blivit mer selektiva och kräver högre utbildning vid nyanställningar." Politik och åtgärder måste därför anpassas till detta,menar de.

Vem är förvånad? Inte jag i alla fall. Jag kände av detta när jag var 1/2 sjukskriven ( i två år) och försökte byta arbete, men misslyckades trots att jag är välutbildad och har goda meriter. Jag kom på anställningsintervjuer, men blev sedan spolad när de hörde att jag var sjukskriven. Till sist blev jag tvungen att ta förtidspension eftersom min arbetsgivare inte hade något jobb som passade mig heller.

Orsaken till att arbetsgivare inte vill anställa oss sjuka, är att de dels är rädda för att det ska bli mycket frånvaro, dels att de inte tror att vi ska kunna hänga med i tempot.Det är inte lätt på arbetsmarknaden. Är du över 55 år eller småbarnsförälder blir du också ratad. TCO menar att Regeringens åtgärder varit ensidiga och grundar sig på att individerna ska få ekonomiska incitament att arbeta genom lägre ersättning och hårdare krav att söka arbete, inte på att stärka individernas möjligheter att få jobb genom tex utbildningsinsatser. Istället har Regeringen dragit ner på arbetsmarknads- och vuxenutbildning. Utanförskapet har inte minskat, tvärtom har det snarare ökat. Enligt den sista rapporten idag, har förtidspensionerna t o m ökat under Alliansregeringens tid!
Rösta på mig!

Intressant

tisdag 2 september 2008

Städa med ingredienser från kyl och skafferi!

Rengöringsmedel är dyra och hamnar till slut i soporna eller i avloppet. Här är några exempel på hur man städar effektivt med ingredienser från kyl och skafferi:

* Rena köksluckor får man om man blandar såpa och vatten i en sprayflaska. Torka nerifrån och upp så slipper du "rinn-märken".

* Fräsch disktrasa får du om du kokar upp vatten i en kastrull och lägger i disktrasan i ca 3 minuter. Skölj den sedan och krama ur vattnet. Du kan också blöta trasan och värma den i micron i en minut.

* Svett- och fettfläckar Gör en röra av bikarbonat och vinäger som du stryker på det smutsiga plagget innan du tvättar det.

* Ingrodd mat i kastrull Gnugga med en sockerbit eller blötlägg med lite bakpulver. Du kan också putsa den med en svamp doppad i vetemjöl ( funkar på alla rostfria ytor).

* Rent badkar Strö salt över en delad citron och gnid mot smutsen. Kombinationen salt och syra gör att citronhalvan funkar som en skrubborste.

* Spisrengöring ( ej glashäll)Strö bakpulver på smutsen och häll sedan på ättika så att det börjar fräsa.Torka av när det slutat bubbla.

* Skinande parkettgolv VBland aen del olivolja med en del citronjuice och gnid in med en trasa. Kan även användas på möbler.Man kan också använda en sprayflaska. Putsa sedan med en torr trasa.

* Rena fönster Blanda 1/2 dl ättika (24%) med 5 liter ljummet vatten och en skvätt diskmedel.

Källa: "Småhus & Kretslopp", sept. 2008 (Göteborgs kommun)
Rösta på mig!