torsdag 11 september 2008

Dementi från sossarna om sjukförsäkringsförslag

Ylva Johansson , ordförande i socialdemokratiska rådslagsgruppen "Välfärd" dementerar de braskande rubrikerna från pressen om deras hårdare tag mot sjukrivna. "Vi föreslår inte skärpta krav för att få rätt till sjukersättning. Vi är tvärtom skarpt kritiska till regeringens politik som innebär just detta. Vi tror inte på försämrade villkor och kränkande behandling som drivkraft. Vi föreslår istället stora investeringar i aktiva insatser, i rehabilitering och stöd. Det som regeringen nu rustar ner, säger Ylva Johansson.
- För att de aktiva insatser vi föreslår ska vara effektiva bygger det självklart på att individen själv bidrar och är aktiv. Det är i det sammanhanget vi talar om att det är rimligt att ställa krav på individen att den deltar aktivt i sin egen rehabilitering. "

Partiledaren Mona Sahlin och partiledningen har enligt ännu inte tagit ställning till förslagen, som kommer från rådslaget Välfärd (arbetsgrupper) inom partiet och det är än så länge oklart vilka av dessa som blir verklighet. Men den borgerlig pressen är inte sena att ta tillfället i akt att visa att socialdemokraterna minsann inte är bättre än Alliansen vad gäller regler inom sjukförsäkringen. Förslaget i sin helhet kan du läsa här !
Rösta på mig!
Inga kommentarer: