onsdag 17 september 2008

Spola kårobligatoriet snabbt!

Jag förstår inte varför det fortfarande är obligatoriskt att vara med i studentkåren? Varför ska man betala flera hundra för att vara med i en kår när man bara ska läsa på distans tex?

Kårobligatoriet har enligt Wikipedia en lång historia. Medlemskapet kontrolleras vid tentamen och/eller vid registrering på kurs, samt när man ska utfärda examen. Rektor kan stänga av de studenter som inte betalat sin kåravgift.

Men sedan 2007 finns en bred enighet bland riksdagspartierna om att kårobligatoriet vid statliga universitet och högskolor ska avskaffas. En statlig utredning från i år föreslår bland annat att studentkårerna ska kvarstå, men att deras verksamhet ska finansieras genom statsbidrag istället för obligatoriskt medlemskap. Utredningen har föreslagit att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 juli 2010.

Det är inte en dag för tidigt! Kåren suger ut pengar av fattiga studenter! Det sjuka systemet borde ha avskaffats för länge sedan.Intressant

Inga kommentarer: