tisdag 23 september 2008

Klyftan ökar mellan styrande och styrda

I en artikel i dagens Medicin debatterar allmänläkaren Björn Olsson om sjukskrivningar. Han menar att klyftan mellan styrande och styrda är djupare än vad den varit på många år! Häromåret kom Arbetslivsinstitutet med en seriös analys av orsakerna till att sjuktalen steg under 1990-talet. Denna rapport blev inte lika storslaget mottagen som larmrapporterna om de ökade kostnaderna för sjukskrivningarna. Bland det första den nya regeringen gjorde hösten 2006 var att lägga ner Arbetslivsinstitutet. Helt logiskt menar han med tanke på de åtgärder som vidtagits inom sjukförsäkringen. "Vetenskap och analys förvirrar bara begreppen när det gäller att destruera de sociala välfärdssystemen."

Nu är det "enkelt" för Olsson att vara distriksläkare och sjukskriva människor som inte orkar arbeta. Han behöver bara följa Socialstyrelsens riktlnjer och behöver inte längre tänka själv. Riktlinjerna är visserligen inte vetenskaplgt förankrade, men det har mindre betydelse, skriver han med en sarkastisk ton.

Dessutom har ju ministern Cristina Husmark Pehrsson, satt standarden för hur svåra problem som tex utbrändhet ska hanteras: Vila dig över helgen så ska du se att du är frisk på måndag!
Rösta på mig!


Intressant

Inga kommentarer: