fredag 25 januari 2013

Komvux- bortglömd läroform?

Komvux har i det tysta bytt skepnad. Nio av tio elever på grundläggande nivå är idag utlandsfödda och för många av dem riskerar studerandet bli en farlig skuldfälla. Trots mer välutbildade elever sjunker betygen.

Komvux uppdrag är att hjälpa dem som står längst från arbetsmarknaden och dem med lägst utbildning. Nio av tio elever som går på den grundläggande nivån har utländsk bakgrund. De allra flesta på komvux är kvinnor, ungefär två tredjedelar. Under hela 2000-talet har resultaten kraftigt försämrats. Det gäller såväl utlandsfödda, som svenskfödda, män som kvinnor. Andelen icke godkända ökar och andelen med högsta betyg minskar. Detta trots att de elever som går på komvux har bättre utbildning än tidigare.Se http://www.skolvarlden.se/artiklar/det-saknas-politiskt-intresse

Elever som tidigare sökte sig till komux var ofta väldigt motiverade och hade framförallt språket. De hade andra förutsättningar att klara studierna. Nu har det skett en massiv ökning av utlandsfödda elever och tittar man på hur resultaten sjunker är det rimligt att anta att komvux har haft svårt att möta dessa elever. Har skolformen helt enkelt inte riktigt hunnit förändras i takt med verkligheten?

På komvux var 1998, 59,8 procent av eleverna på den grundläggande nivån utlandsfödda. 2010 hade den siffran ökat till 88,8 procent. Men ökningen gäller även på den gymnasiala nivån, där det skett en fördubbling, från 16,3 procent till 30,1 procent.


Geoff Erici leder den statliga utredning som ska se över komvux på grundläggande nivå. I uppdraget ligger att kartlägga den ekonomiska situationen för de studerande. Många av eleverna som tar studielån för att läsa på grundläggande nivå får senare i livet problem att betala tillbaka. Många studerar aldrig högre än till grundskolenivå. Deras utbildning räcker inte till och därför lyckas de aldrig riktigt etablera sig i samhället. Skrala inkomster leder för många till problem med att återbetala lånen.

Hälften av alla elever på grundläggande nivå på komvux med studielån hamnar förr eller senare hos Kronofogden( http://www.skolvarlden.se/artiklar/manga-elever-slutar-hos-kronofogden). De alarmerande siffrorna avslöjar statens utredare av komvux, Geoff Erici. Han menar att det krävs en kompetensutveckling bland lärarna på komvux, mycket beroende på att andelen utlandsfödda elever har ökat så kraftigt.

onsdag 23 januari 2013

Effekthöjningen av svensk kärnkraft en säkerhetsrisk

Effekthöjningen av gamla kärnkraftsverk kan göra reaktortankarna spröda. Detta försöker Ringhals förhindra genom en metod man inte har beprövad erfarenhet av, skriver Maj Wechselmann.

Hennes uppgifter kommer från SSM:s egen oavhängiga och självständiga granskningsrapport daterad 2012-10-31, från den del som handlar om ”Drift av kärnkraftreaktorer längre än ursprungligt analyserad eller konstruerad tid med hänsyn till åldringsfrågor”. I denna sägs det att den stora effekthöjningen i ett gammalt kärnkraftverk kan medföra korrosion i reaktorinneslutningens reaktortank därför att man ökat flödet av neutroner som bombarderar tankens väggar, detta kan leda till reaktortanksförsprödning.

Man försöker på Ringhals att kompensera denna ökning, (i tekniska termer fluens) genom att sätta mindre aktiva stavar närmast reaktortanksväggarna, men det är inte någon metod man har beprövad erfarenhet av. Det enda man vet är att man valde svetsgods med fel nickelhalt när man svetsade ihop reaktortanken för sisådär 37 år sedan, svetsgodset var inte lämpad för att man skulle höja effekten på gamla dagar. SSM: ”Vid effekthöjningar, som främst innebär en ökad flödeshastighet i och fluens i vissa system samt högre neutrondoser, gäller det att vara uppmärksam på ökad risk för korrosion och vibrationer samt ökad risk för bestrålningsförsprödning av reaktortank och bestrålningsinducerad spänningskorrosion för interna delar”.

”Snabbstopp innebär en påfrestning, eftersom reaktorn då stoppas på 4-6 sekunder genom att styrstavarna skjuts in. Temperaturen faller snabbt i reaktorn och det ger spänningar i tanken.” Ringhals 3 har snabbstoppats 170 gånger, Oskarshamn 1 har snabbstoppats 208 gånger och anses i Ny Teknik att ”vara nere för räkning”.

Tyska EU-parlamentarikern Jorgio Chatzimarkis, FDP (Folkpartiets liberala motsvarighet i Tyskland) blev så oroad av vad tyska medier betecknar som en ansvarslös och farlig utbyggnad av gamla svenska reaktorer, (man har även höjt effekten i Forsmark och Ringhals) att han anmälde Sverige till Europarådet.

Detta låter minst sagt olustigt. Vi bor inom den radie ( 8 mil) som skulle evakueras vid en eventuell reaktorolycka. Politiker !Gör något!

Bloggar:, Göteborg, debatt, , , Intressant, demokrati,

tisdag 22 januari 2013

Vad vore Ku-kux-klan utan kåpor?Vad vore Sverigedemokraterna utan internet?

Katarina Mazetti:s krönika om vad det egentligen är att vara svensk publicerades en morgon på nätet i Ica-Kuriren, en snäll livsstilstidning med huvudsakligen mogen kvinnlig läsekrets. Tre timmar senare trängs fyra fem hundra hatiska, ibland hotfulla, inlägg i kommentarsfältet. Ingen av kommentatorerna diskuterar frågan som ställdes: Vem är svensk, när blir man det och hur?

"Det handlar om hur jag hatar allt svenskt. Det är överraskande för en kvinna som hela sitt liv spelat svensk folkmusik, undervisat i svensk litteratur och till och med har folkdräkt… Man eldar på med blandade förolämpningar, typ; batikhäxa, klimakteriekärring och pissjävla idiot och frestar med att lägga ut mina mejluppgifter, adress, telefonnummer och utdrag ur min deklaration. Alla inlägg är anonyma. På natten bankar någon på mitt hus


Ett par dagar senare upptäcker den SD närstående sajten Avpixlat diskussionen och eldar på. Alla inlägg är fortfarande anonyma, men jag gör ett experiment och går in och protesterar under eget namn. Stor förvirring, inte kan det vara hon på riktigt? Ta genast bort!Jag gör ytterligare fem försök under eget namn. Fyra försvinner omgående, fortast går det när jag besvarar kommentaren: "Välkomna till Avpixlat, här är det högt i tak och här får ni veta Sanningen!"


"Skitsnack, ni plockar ju genast bort kritiska kommentarer!" skriver jag och den kommentaren försvinner inom tio minuter. En närmast nordkoreansk censur råder. Det är meningen att alla som går in på sajten ska känna att de hör till en liten förföljd sekt och att ALLA tycker likadant. Sen börjar Flashback i sin speciella stil. Först tjatar man på varandra och frågar om ingen har någon dynga om mig. Man hittar ingenting, så man börjar hitta på själv.


I detta sammanhang är det skönt att inte vara för ung och vacker och därmed reta trollen till bisarra sexfantasier och hot om gruppvåldtäkt. Och allt är anonymt. Vad vore Ku Klux Klan utan kåpor?"Vad vore Sverigedemokraterna utan webb och twitter?

Bloggar: , Göteborg, debatt, , Intressant, demokrati,