måndag 28 december 2009

En del skitprogram på Tv i jul

Förstår inte varför TV visar Anna Ankas jul! Någon mer intelligensbefriad kvinna har jag inte sett öppna mun i Tv-rutan på länge. det är som att gå hundra år bakåt i tiden. Hon måste vara sexfixerad på nåt sätt, som snuskpratar på detta vis samtidigt som hon visar upp ett tillknäppt yttre. Billig underhållning.

Stjärnorna på slottet nådde också en bottennivå med en självgod Ranelid som blivit "mediehora" och dyker upp som gubben i lådan överallt.Nej, tacka vet jag Svenson, Svensson och Mr Bean, liksom "Ett päron till farsa firar jul". De programmen kan man se hur många gånger som helst och får sig ett gott skratt på köpet.

Andra bloggar:, , , , ,Bloggande, bloggosfären, internet

måndag 14 december 2009

Skandia Livs förre chef Ulf Spång polisanmäls

Föreningen Grupptalans styrelse har beslutat att inge en stämningsansökan mot f. skandiadirektören Ulf Spång. Ansökan är undertecknad av Grupptalans styrelseordförande Arne Ruth och lyder som följer:

Polismyndigheten i Stockholm
För föreningen Grupptalan mot Skandias räkning begär jag härmed en brottsutredning beträffande Ulf Spångs förfarande vid utförsäljningen av kapitalförvaltningen i Skandia Liv med början sommaren 2001. Spång var vid denna tidpunkt vice VD i Skandia AB där Skandia Liv var dotterbolag. Han var styrelseordförande i Skandia Liv och i kapitalförvaltningsbolaget Skandia Asset Management, SAM,som såldes till Den Norske Bank den 7 januari 2002 för 3,2 miljarder kronor. Köpeskillingen gick oavkortat till Skandia AB, trots att största delen av det förvaltade kapitalet tillhörde Livbolagets
pensionsfonder.

Grupptalan mot Skandia bildades 22 oktober 2003 som en ideell förening med syftet att få en rättslig prövning av affären. Föreningen fick på kort tid 10.000 medlemmar och har sedan dess vuxit till nästan 18.000 pensionssparare. Ansökan om grupptalan inlämnades i januari 2004 till tingsrätten.

Kravet på del i köpesumman ställdes för samtliga 1,2 miljoner Skandia Livsparares räkning. Våren 2004 förband sig Skandia Livs nya ledning med VD Urban Bäckström att driva Grupptalans krav mot moderbolaget Skandia AB. Som en del av överenskommelsen avstod föreningen från att fortsätta driva en egen talan. I juni 2004 beslöt Skandia AB och Skandia Liv att lösa tvisten om olovlig vinstutdelning i skiljenämnd.

Föreningens övriga villkor för att lägga ner sin talan var:

1. Att föreningens rättsliga ombud Percy Bratt skulle ha insyn i Skiljenämndens arbete.
2. Att rättsprocessen även skulle övervakas av en oberoende juridisk expert, advokat Stefan Lindskog, numera justitieråd i Högsta Domstolen.
3. Att Skiljenämnden, till skillnad från vad som normalt är fallet, skulle offentliggöra hela
bakgrunden till sitt utslag.

Skiljenämndens utslag offentliggjordes den 3 oktober 2008. Där fastslogs att det tolvåriga kapitalförvaltningsavtalet med Den Norske Bank innebar en överdebitering av förvaltningsavgifter. Nämnden tilldömde Skandia Livs pensionssparare 580 miljoner kronor jämte ränta som moderbolaget Skandia AB ska betala. Skandia Liv ska därutöver under resterande avtalsperiod kompenseras för den alltför höga avgiftsnivån, en sammanlagd ersättning om c:a 1,4 miljarder kronor. Den för föreningen Grupptalan mot Skandia mycket viktiga principfrågan om olovlig vinstutdelning prövades inte.

Till grund för sin bedömning har Skiljenämnden i princip lagt alla påpekanden som Grupptalan mot Skandia ursprungligen framförde:
1. Att kapitalförvaltningsavtalet kraftigt missgynnade livspararna.
2. Att det inte var affärsmässigt och att det således inte ingåtts ”på armlängds avstånd”.
3. Att det med sin långa bindningstid och övriga villkor dikterats av Skandia AB:s intressen på bekostnad av livspararnas. Syftet var att få ut maximal köpeskilling vid försäljningen av SAM i ett läge där moderbolaget var finansiellt ansträngt.

Vilken skam för Skandia att behandla sina livsparare på detta sätt! Stöd föreningen genom att gå med som medlem i Proskandia ! För mer info se hemsidan .

Bloggar: ,, , ,

tisdag 8 december 2009

Ordna barnfria caféer för ljudkänsliga personer

Äntligen någon som vågar säga det många tänker: Inför barnfria caféer! Som ljudkänslig är det rena tortyren att gå på ett fik där det är massor av småbarnsföräldrar . Inte nog med att man ska kryssa sig fram mellan barnvagnarna, det surrar ständigt att röster och barnskrik ,som är det värsta när man är ljudkänslig. Vi som har inte längre är småbarnsföräldrar vill ha lugn och ro när vi ska fika eller äta, men det är nästan omöjligt idag! Om inte annat så spelar man musik.

Bloggar: , , ,