tisdag 26 oktober 2010

Alliansen lägger dimåridåer

Lise Nordin (MP) skriver i GP att trafiken är ett tydligt exempel på hur regeringen skjuter klimatpolitiken i sank. Trots löften i valet om att man inte skulle skära ner i satsningarna på järnväg, är det nu kraftiga nerdragningar i regeringens budget. Investeringarna i järnväg minskar stadigt från 2010 till 2014, från prognosen 14,5 miljarder kronor 2010 till fem miljarder år 2014. Det innebär en sänkning av investeringarna i järnväg med två tredjedelar på fem år.

Samtidigt planerar regeringen mer än en fördubbling av banavgifterna, utan att införa kilometerskatt för tunga lastbilar.

Regeringen har blivit mästare på att lägga ut dimridåer genom att säga att problem inom t ex järnvägen, miljön och sjukförsäkringen ska åtgärdas.Men det är bara ett spel för galleriet (de ljuger).Alliansen har utvecklat tekniken att föra väljarna bakom ljuset till fulländning. De vann t o m valet på det. När Reinfeldt tittar oskyldigt in i  kameran och säger att det är förskräckligt att sjuka far illa, tror människor på honom. Men i verkligheten gör Regeringen inget för att förändra deras politik. Det är ren och skär egoism-kapitalism i sin prydo. Men nu gäller vinstmaximeringsprincipen människor nu också. Hur mycket kan vi tjäna på att dra in sjukersättningen för tusentals sjuka?
Bloggar: , , Regeringen moderaterna,val 2010 ,opinion, valrörelsen ,socialdemokraterna, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring, valet 2010, fredrik reinfeldt, röd-gröna,centerpartiet, opinionsmätningar

torsdag 21 oktober 2010

Wallström i kamp mot massvåldtäkter

Margot Wallström är värt allt beröm för siina insatser för de våldtagna och skändade kvinnorna i Afrika.Tänk om det fanns fler som hon! Framförallt måste männen börja anmäla varandra och fördöma våldtäkterna.

Bloggar: ,Intressant, debatt, demokrati,mänskliga rättigheter

Varför är män sådana svin?

Över 150 000 kvinnor har våldtagits under de senaste tio årens krig som härjat i Demokratiska republiken Kongo. Några av förövarna avslöjar i filmen "Våldtäkt som vapen" i SvT2, hur de ser på de grymma gärningar gärningar de har gjort. Hur motiverar de sina våldtäkter? Kan de försonas med sitt förflutna genom att konfrontera sina offer?

Det visar sig i filmen att våldtäkter används systematiskt för att förnedra motståndare och för att soldaterna vill förlusta sig.Männen beter sig som svin. Det förtjänar inte att få förlåtelse.

Männen själva måste börja ta itu med detta. Europa är inget undantag, inte ens i Sverige kan en kvinna gå ut ensam sent på kvällen utan risk att bli antastad. Kvinnor har blivit lovliga offer över hela världen. T o m FN-anställda utnyttjar kvinnor sexuellt. Det är en stor skam för manssläktet at ni beter er på detta sätt.

Bloggar: ,Intressant, debatt, demokrati,mänskliga rättigheter

måndag 18 oktober 2010

Regeringen har ljugit om järnvägssatsningar!

Det sker enligt Naturskyddsföreningen, en skandalös neddragning av satsningarna på järnvägarna i årets budgetförslag. Investeringarna dras de kommande åren ned till en tredjedel mot årets satsningar! Regeringens förslag går stick i stäv med de uttalanden som gjordes av alliansregeringen före valet, att man inte tänkte minska på järnvägssatsningarna, tvärtom skulle det då göras stora satsningar på landets järnvägar.

Ett undantag utgjorde den aviserade fördubblade banavgiften som nu kommer att resultera i höjda biljettavgifter och ytterligare försämra möjligheterna att behålla Sveriges järnvägar som ett lönsamt, attraktivt och miljövänligt transportslag.Dessutom skärs det ner på järnvägsunderhållet , som redan är eftersatt, vilket många resenärer bittert har erfarit.Nu står tågen stilla och bussar sätts in i stället

Att utan förvarning göra en sån nerdragning, i budgeten, kan inte ses som annat än att regeringen avskaffat alla föresatser om att skapa en bättre miljö och försöken att uppnå ett hållbart transportsystem.

Bloggar: , , Regeringen moderaterna,opinion ,socialdemokraterna, intressant, alliansen, valet 2010, fredrik reinfeldt, röd-gröna,centerpartietdebatt,ekonomi, Alliansen,regeringen,

fredag 15 oktober 2010

Ojämlikhet orsak till ohälsa och sociala problem

Länge har ökat tillväxt varit medicinen för att lösa samhällsproblem. Professor emeritus Richard Wilkinsons forskning visar att den avgörande faktorn bakom en rad centrala sociala och hälsomässiga problem istället är graden av ojämlikhet. Moderator: Dan Josefsson. Här i en inspelning från Bok&biblioteksmässan i Göteborg . Wilkinsson menar att ojämlighet är livsfarligt. Det finns t ex ingen koppling mellan livslängd och medelinkomst, istället är det inkomstskillnaderoch ojämlikhet inom länderna som skapar problem.I Sverige är tex skillnaderna i inkomst och levnadsvillkor mellan sjuka och friska, mellan arbetslösa och de som har arbete. Orättvisan mellan de som arbetar och de som inte arbetar. Ökad tillväxt löser inte problemen, som Alliansen påstår.

Bloggar: , , Regeringen moderaterna,opinion ,socialdemokraterna, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring, valet 2010, fredrik reinfeldt, röd-gröna,centerpartiet  arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring fredrik reinfeldt, röd-gröna,centerpartiet, ,debatt,ekonomi,Alliansen,regeringen,vetenskap, forskning

fredag 1 oktober 2010

Parisiska kvinnor får inte bära långbyxor!

Jag trodde det var ett skämt, men tyvärr har inte Frankrike kommit längre när det gäller jämställhet! Enligt GP har stadsfullmäktige i Paris vänt sig till stadens polischef och bett honom att avskaffa den förordning som 1799 förbjöd kvinnor att "klä sig som en man", det vill säga bära långbyxor.
"- Kvinnor med långbyxor sågs som ett hot mot naturens ordning, säger historikern Christine Bard till den franska nyhetsbyrån AFP. Hon har nyligen utkommit med en bok i ämnet, Byxans politiska historia."
Men nu är det hög tid att ta bort den lokala lagen, anser de socialister, kommunister och miljöpartister som driver frågan i stadsfullmäktige med stöd av en grupp vänsterledamöter i parlamentet. Förbudet är inte absolut. Kvinnor som kan visa upp intyg från en hälsoinspektör på att de behöver gå i byxor kan få dispens av polischefen – en regel som alltså fortfarande finns kvar. Men i grund och botten har förbudet funnits kvar och tidigare försök att avskaffa det har misslyckats, senast 2003.

Det låter ju inte klokt att ett europeiskt, modernt land som Frankrike har liknande lagar som fundamentalistiska talibaner!Det visar att ojämlikheten mellan kvinnor och män är djupt rotad i den europeiska kulturen.
Bloggar: , ,debatt, demokrati,, Intressant,, ,