tisdag 28 oktober 2008

Kväveoxid ingen bra markör för astma?

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, utvärderar för närvarande metoden att mäta kväveoxid i utandningsluften. Den slutliga rapporten väntas komma inom några månader. Jag fick min astmamedicin indragen av en allmänläkare pga att NO-testet var negativt, trots att jag redan hade fått diagnosen efter utredning och hade typiska symtom. Jag bytte läkare...

Min sveda på tungan blivit bättre sedan jag fick behandling med Fungizone och använder linfröolja som tar efter medicinen.
Rösta på mig!måndag 27 oktober 2008

Kommunen tjänar miljoner på dålig färdtjänst!


Göteborgs kommun får varje år in över två miljoner kronor i skadestånd för att taxibolagen misslyckas med färdtjänsten. Det kan handla om att föraren inte hittar rätt adress,men kan också gälla svåra olyckor som inträffar under resan. Resenären som råkat illa ut får ingen ersättning alls, möjligen en blomstercheck som kompensation, skriver Kjell Rosén i sitt debattinlägg i GP.

Hans fru, som haft stroke, råkade i mars förra året ut för en livsfarlig och mycket kränkande behandling vid en färdtjänstresa. Hon fick ett stort sår i bakhuvudet, bröt benet och chockades svårt. Efter sju veckor på sjukhus sändes hon hem för vård och fortsatt träning. Hennes gångförmåga hade försämrats ytterligare och hon vågar inte längre åka ensam med färdtjänst. Hon fick på grund av olyckan i stora delar börja om sin mödosamma rehabilitering med att gå och tala.

Detta system är helt sjukt! Hur kan kommunen tjäna pengar på andras olycka? Det här stimulerar ju inte kommunnen att förbättra färdtjänsten, snarare tvärtom. Det kanske är det som är meningen? Om färdtjänsten fungerar dåligt är det färre som använder den och dessutom tjänar kommunen pengar. Den som skadas borde absout få ersättning för skadan, tex för sveda och värk och sjukhusvistelse.

Jag stöder därför Kjell Roséns förslag, om en förutsättningslös och snabb utredning om nuvarande skydd för färdtjänstresenärer svarar mot kraven på en trygg färdtjänst av god kvalitet. Kommunen borde ha en försäkring för alla färdtjänstresenärer och utbilda alla förare i vanligt folkvett.Intressant

fredag 24 oktober 2008

Försäkringskassan granskas av JO

Sedan årsskiftet har över 500 anmälningar om långsam och otydlig handläggning hos Försäkringskassan landat hos JO. Nu har JO beslutat granska kassan.
Det är svårt att få kontakt med Försäkringskassan och den person som handlägger enskildas ärenden, och handläggningstiderna är ofta mycket långa. Granskningen sker på JO:s eget initiativ. Den ska titta närmare på kassans arbetsmetoder och hur de stämmer med förvaltningslagen. Enligt LO-TCO Rättsskydd mörkar kassan medveten vem som är handläggare i enskilda ärenden, och undviker i strid med lagen att sätta ut information om telefonnummer eller e-post-adresser till handläggarna.

Vem är förvånad? Detta har ju varit känt i åratal. Det är inte en dag för tidigt som detta uppmärksammas av JO, som hittills bara sagt att FK gjort fel. Men sedan har det inte hänt något. Rösta på mig!

Intressant

torsdag 16 oktober 2008

Är din väninna en snyltare?

Läser i artikeln från Aftonbladet att 8 av 10 känner sig utnyttjade av sina vänninnor. De lånar t ex böcker, pengar och kläder som du sedan inte får tillbaka. Men hur ska man känna igen parasiterande vänner?

Enligt AB finns det olika typer:
1. Gnällbaggen (Gråtus utus) - som gråter ut mot din axel när hon har problem,medan du tålmodigt tröstar henne. Men när du vill ha stöd och tröst pratar du för döva öron. Råd: Ta upp problemet!

2. Latmasken (Hjälpus hjälpus)- har ett omättligt behov av barnpassning, flyttstädning mm, men när du ber henne om hjälp är hon alltid upptagen eller bortrest. Råd: Lär dig säga nej!

3.Blodigeln (Kontantus utsugis)- Lånar pengar av dig då och då för hjärtknipande ändamål, men du får aldrig tillbaka dem. Råd: Säg nej tills hon betalat tidgare skulder.

4.Snyltgästen (Drinkis gratis) - Du får alltid betala luncher och drinkar när ni är på krogen där att hon har aldrig kontanter med sig. Råd: Säg ifrån att hon måste ta med sig pengar i fortsättningen.

5. Klädesmalen (Plagis mumsus)- Hon har aldrig något att ta på sig när hon ska gå ut och lånar därför dina kläder, som hon inte lämnar tillbaka i samma skick eller inte alls.

Det är dags att dumpa henne om:
- Relationen inte fungerar trots att du påtalat problemet.
- Du tänker mycket på att du blir utnyttjad.
- Hennes goda sidor uppvägs inte av de dåliga.
- Du känner olust varje gång ni ska träffas.

Jag känner ingen några av typerna tex snyltgästen som aldrig bjuder tillbaka fastän man bjudit på fika eller middag flera gånger. Gnällbaggen har jag också stött på. Då känner man sig som en sophink som bara får ta emot skit hela tiden.
Rösta på mig!


tisdag 14 oktober 2008

Försäkringskassan slösar med pengar på reklam

Det är verkligen höjden av klantighet och slöseri när Försäkringskassan satsar på reklam för 15 miljoner för att bli populärare bland befolkningen. Istället skulle de anställa mer handläggare så att folk får sin ersättning i tid, börja göra sakliga utredningar samt sätta försäkringsläkarna under tillsyn av Socialstyrelsen. Inte konstigt att Försäkringskassan är illa omtyckt när sjuka tvingas iväg till sociala för att FK inte tror på läkarintygen!

– Vi skiljer fakta från åsikter, säger Försäkringskassans i reklamen som går på bäst sändningstid. Det är nästan komiskt. De sjukskrivna som bollas mellan myndigheter och känner att de inte blir tagna på allvar känner nog inte igen sig i Försäkringskassans beskrivning av verkligheten.

Socialförsäkringsutredningen (ledd av Anna Hedborg) och Försäkringskassan har med sina ordval påverkat, inte bara debatten om sjukfrånvaron, utan också de förändringar som genomförts.Med ord som ”galopperande”, ”lavinartad” och ”rekordhög” får man en annan styrka för sina argument än om man håller sig till en vetenskapligt baserad beskrivning. Ordet ”fusk” har t ex getts ett större utrymme än vad som belagts rent statistiskt. Trots att Försäkringskassan gör sitt bästa för att visa hur många fuskare som avslöjas, är fusket inom socialförsäkringarna exempelvis obetydligt jämfört med annan ekonomisk brottslighet. men Socialförsäkringsutredningen och Försäkringskassan undviker konsekvent att se det ena fusket i relation till det andra.”Människor som FAKTISKT är sjuka” talar de två myndigheterna om. Därmed blir många försäkrade som kan räknas till de sjukskrivnas skara misstänkliggjorda.

Med retorik och statistik kan man ljuga mycket....
Rösta på mig!
torsdag 9 oktober 2008

Högklackat ger knöliga och sneda fötter !


Hallux valgus, som det heter, är betydligt vanligare hos kvinnor än hos män. Varannan kvinna över 60 har hallux valgus, 5-10 procent har så allvarliga problem att de måste opereras för det. Av dessa är 9 av 10 kvinnor.

Om hallux valgus:
Hallux valgus är latin och betyder sned stortå. Orsaken är oviss men kan både vara ärftligt och bero på fel val av skor. Bryter oftast ut i medelåldern. När hallux valgus utvecklas så trycks tån trycks ihop och vinklas mot de andra tårna och hela foten blir bredare och plattare. Främre fotvalvet sjunker även ned. Smärtan kommer när slemsäcken vid leden blir inflammerad på grund av trycket från skor.
Rösta på mig!tisdag 7 oktober 2008

11 sätt att minska din Tinnitus

Nu kan du minska din tinnitus med hjälp av kognitiv terapi vid datorn.Landets enda internetbaserade självhjälpsbehandling för tinnitus finns på Akademiska sjukhuset i Uppsala.Sedan 2003 har nära 400 patienter tagit del av den och drygt 35 procent anser att deras problem halverats, ytterligare 40 procent har fått en sänkning av besvären. Internetbehandlingen, som fokuserar på att kartlägga problemen och sedan lära sig hantera dem, tar mellan sex och tio veckor. Patienten får olika övningar att genomföra,men får själv bestämma när eller var de ska göras. Hela tiden förs dagbok som skickas till den behandlande psykologen. Minst en gång i veckan måste patienten sedan kontakta sin psykolog, gärna via mejl.

Andra sätt att minska sin tinnitus:

1: Avspänning/ avslappning. Sjukgymnaster och psykologer kan lära ut olika avslappningstekniker.
2: Stressreducering.
3: Akupunktur.
4: Antidepressiva läkemedel.
5: Behandling av sömnproblem.
6: Dentalbehandling. Bettskena, slipning av tänder och käkgymnastik.Tinnitus kan orsakas av spända käk- elelr nackmuskler.
7: Hörapparat. Kan hjälpa dig att höra andra ljud så att din tinnitus märks mindre.
8: TRT. En ljudapparat som sätts in i örat, ger ifrån sig ett svagt brus.
9: Tinnitusrehabiliteringsgrupper. Där kan du få råd.
10: Sjukgymnastik. Kan lindra och ibland också bota viss tinnitus
b>Rösta på mig!Bloggare en samling korkade tonåriga modefreakar och datanördar?

Att Facebooks förändring av hemsidan och FRA-lagen kommenteras betydligt mer än de nya sjukförsäkringsreglerna, väcker funderingar om majoriteten av bloggare är unga människor som är egotrippade med total avsaknad av empati?

Att massor med människor hamnar på Sociala eller får psykiska problem pga de nya sjukförsäkringsreglerna, verkar inte beröra bloggaren i allmänhet. Nej det är nya modet och bloggare som tex Blondinbella samt missnöjet med FRA och Facebook som engagerar. Undrar hur det blir när de själva drabbas, tex blir påkörda bakifrån vid rött ljus och får en whiplashskada med ständig smärta och kognitiva problem? Eller när de får cancer som de måste genomgå cellgiftsbehandling och strålning för, med de biverkningar det innebär? De kanske t ex tappar sitt långa, ljusblonda hår och har ständiga diareér. Men alla tycks tro att det inte ska hända dem. Ändå sker det olyckor och folk insjuknar dagligen

Lite empati och lojalitet med de svaga i samhället - de som är "utanför" skulle inte skada! Vad har vi för samhälle? Är det liberalismens mål som uppfylls? Se inlägget som Livet på en pinne har skrivit!
Rösta på mig!

Intressant

Fysiskt sjuka blir psykiskt sjuka

De nya sjukförsäkringsreglerna gör fysiskt sjuka psykiskt sjuka "Människor som tidigare inte varit psykiskt sjuka blir sjuka av oro. Personer som redan lider av psykisk ohälsa blir apatiska och riskerar att hamna i ren misär. De stenhårda regler för sjukskrivning som Försäkringskassan ålagts att följa slår hårt.
– Vi ser redan effekterna och vi bävar för vad som ska hända fram­över, säger Ninna Lundin Söderlund, psykolog vid vårdcentralen i Filipstad, och Christel Iversen, personligt ombud i Östvärmland."

Här är hållpunkterna i det som kallas rehabiliteringskedjan och som gäller för alla anställda efter 1 juli 2008.
Dag 1 – 90: Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra sina vanliga arbetsuppgifter. Det är försäkringskassan som avgör om man kan anses klara arbetet eller inte.
Dag 91 – 180: Arbetsgivaren ska undersöka möjligheterna till omplacering inom företaget. Sjukpenning betalas ut endast om man inte kan utföra någon arbetsuppgift alls hos den nuvarande arbetsgivaren.
Dag 181 - 365: Sjukpenning betalas ut om man fortfarande inte kan utföra något arbete, men det är Försäkringskassan som avgör om man anses ha arbetsförmåga eller inte. Som arbetsförmåga räknas att man på något sätt skulle kunna utföra något slags arbete. Kommer Försäkringskassan fram till att det är så, då mister man rätten till sjukpenning. Endast om det med stor sannolikhet bedöms vara möjligt att återgå i arbete hos sin arbetsgivare före dag 365 kan man få prövningen av arbetsförmågan mot den reguljära arbetsmarknaden uppskjuten.
Efter dag 365: Nu ska arbetsförmågan utan undantag bedömas i förhållande till den reguljära arbetsmarknaden. Ålder, bostadsort, utbildning, yrke eller tidigare verksamhet saknar betydelse. En 63-årig byggnadsarbetare från Torsby måste alltså söka vårdjobb i Malmö, precis som en ensamstående mamma måste söka alla jobb som finns, överallt i landet. Även vikariat ska sökas.

• Får man inget jobb och saknar annan försörjning får man vända sig till kommunens socialtjänst. Innan man får pengar därifrån måste man dock först göra slut på sina sparpengar och dessutom göra sig av med allt som kan ge pengar – hus, lägenhet, sommarstuga, bil etcetera.

• OBS!Det gäller att hålla ordning på var i rehabiliteringskedjan man befinner sig. Den som varit sjukskriven måste nämligen efter sjukskrivnings­tidens slut ha arbetat minst 90 dagar för att få börja om från dag 1 i kedjan.Om man varit sjukskriven under tre månader och sedan bara orkar arbeta 30 dagar innan man sjukskrivs på nytt, är man tvungen att räkna med de redan avverkade tre sjukmånaderna.Det innebär att man redan när sjukskrivning nummer två påbörjas befinner sig på dag 91 i kedjan och att arbetsgivaren omgående kan börja planera för omplacering inom företaget.

Nya regler för tidsbegränsad sjukersättning, för sjukersättning och för aktivitetsersättning gäller också. Kontakta Försäkringskassan för vidare information!
KÄLLA: ”Regeländringar i sjukförsäkringen - en sammanfattning.” En broschyr utgiven av försäkringskassan.

Rösta på mig!
måndag 6 oktober 2008

RTP agerar mot de nya sjukförsäkringsreglerna

Upprop till dem som drabbats av de nya sjukförsäkringsreglerna
I RTP:s senaste nyhetsbrev framgår det att de tänker fortsätta berätta för regering och riksdag hur de nya reglerna för sjukförsäkringen påverkar deras medlemmar.Därför gör RTP (Riksförbundet för trafik-, polio- och olycksfallskadade) nu ett upprop på sin hemsida där du som drabbats av de nya sjukförsäkringsreglerna, kan svara på en enkät. Frågorna är kortfattade och svaren kan sändas till RTP på mejl eller i brev. RTP har fått löfte om att träffa socialförsäkringsutskottets ordförande senast juni 2009. Dessförinnan ska de svar som kommit in delges socialförsäkringsministern. De svar RTP får in kommer att användas som exempel ur verkligheten i kontakter med beslutsfattare.

Frågorna är:
•Ålder?
•Kön?
•Beskriv om du före den 1/7 hade förtidspension, sjukersättning eller aktivitetsersättning och i vilken omfattning
•Vilka nya åtgärder föreslår Försäkringskassan efter den 1/7 2008?
•Hur har försäkringskassans agerande/bemötande varit?
•Vilken bedömning gör din behandlande läkare?
•Om försäkringskassan har gjort förändringar, hur har detta påverkat dig?
•Påverkas andra områden av kassans nya beslut, ex a-kassenivåer, ersättning vid tillfällig sjukdom, bostadsbidrag med mera?
•Dina kontaktuppgifter (Används endast om vi behöver eventuella kompletteringar från dig.)

Skicka ditt svar som e-post till info@rtp.se eller som brev till RTP, Box 2031,169 02Solna.
Rösta på mig!

Intressant

En av fem saknar luktsinne

Enligt Aftonbladet saknar var femte svensk luktsinne, oftast pga förkylning eller skallskada. Det har en undersökning på Kärnsjukhuset i Skövde visat. Jag tillhör den senare gruppen. Efter min första olycka känner jag inte vissa illaluktande dofter, som t ex surströmming och sopor. Jag har också sårt att känna dofter av annan mat. Men ibland är det ju faktiskt en fördel att inte ha så känslig näsa!
Rösta på mig!

Hells-Angels ex-president lever lyxliv på sjukpenningen

Hells-Angels förra president Thomas Möller ska enligt Aftonbladet leva lyxliv i Sydafrika på skattebetalarnas bekostnad. Han har varit sjukskriven i 10 år för en "ryggskada" och fått 200 000:- per år! Försäkringskassan som jagar fuskare borde ägna sig åt att sätta dit sånt avskum istället för att bråka med sjuka människor!
Rösta på mig!