måndag 25 augusti 2008

Shoppa dig smal inte min melodi

Aftonbladet skriver att shopping är den nya motionstrenden! Det låter ju inte klokt! Visserligen kan det vara jobbigt att springa i affärer men det enda som blir tunnare är min plånbok. Dessutom får man ingen frisk luft eller sol om man vistas inne i ett shoppningcenter. Redan idag trängs småbarnsföräldrar med svettiga och skrikande småbarn i affärerna. De plöjer fran som stridsvagnar.Det vore bättre att de lekte med dem i sandlådan. Ska vi nu börja trängas med svettiga, träningsklädda shoppare också? Stegräknare däremot är bra för att lära sig röra sig mer i vardagen. Men vi borde väl hellre komma ifrån shoppinghysterin än att förstärka den?
Rösta på mig!


Intressant

JO ett hot mot rättsstaten?

JO är överdrivet välvilligt inställd till myndigheterna och tar för givet att de deras uppgifter är korrekta. Därför utreds i många fall inte allmänhetens klagomål på dem. Det skriver Brita Sundberg-Weitman, tidigare ordförande för medborgarrättsrörelsen och lagman, samt författare till den nyutkomna boken "Sverige och Rättsstaten på 2000-talet".

Enligt lag med instruktion för Riksdagens ombudsmän - numera fyra - ska JO bevaka att domstolar och förvaltningsmyndigheter i sin verksamhet iakttar regeringsformens bud om saklighet och opartiskhet och att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter tillgodoses i den offentliga verksamheten. Många beslut överklagas istället till EU-domstolen ,som fått arbete upp över öronen med anmälningar om kränkning mot mänskliga rättigheter från Sverige. Numera har det starkt utökade antalet klagomål som Europadomstolen tar emot (genom att så många fler stater godtar domstolens jurisdiktion) gjort att över 100 000 klagomål står i kö för prövning.
Rösta på mig!

Intressant

Känslighet för histamin orsakar magbesvär

Jag har haft besvär med magen i många år ( uppblåst mage och magknip) och trodde tidigare att det var pga min konsumtion av värktabletter. Jag hade också migrän. Men för något år sedan fick jag tips av min läkare att det kunde vara överkänslighet för histamin, som bildas när vissa livsmedel bryts ner i matsmältningen. Hon hade läst en bok "Förrädisk föda" där det stod omnämnt. Jag började därför undvika mögelostar, valnötter, skaldjur och andra livsmedel som kunde ge symtom och blev genast bättre! Histamin är en av fler biogena aminer som bildas när fria aminosyror (finns i protein) bryts ner . Andra biogena aminer är Tyramin, Tryptamin, Fenyletylamin och Serotonin.

Nu vet jag också att alkohol och andra tarmirriterande födoämnen gör att det blir värre, så tex räkor, goda ostar och vin är inte någon höjdare, liksom inlagd sill och snaps. Bakteriefloran i tarmen kan också bidra till att bioaminer bildas, liksom lång lagringstid av livsmedel ( tex inlagd sill och makrill) och bristfällig hygien.

Några exempel på livsmedel som är kända för att ge symtom:
- makrill
- inlagd sill
- salami
- ost (särskilt mögelost)
- skinka
- tomat
- banan
- hallon, jordgubbar
- öl och vin

Symtom
Vissa livsmedel kan innehålla flera olika biogena aminer som förstärker effekten av varandra. Mängden av konsumerad mat samt närvaro av biogena aminer i det som äts avgör reaktonen. T ex att äta vin, ost och salami eller räkor samtidigt kan ge symtom. Men effekten är individuell och kan variera från dag till dag hos samma individ. De biogena aminerna har effekt på nervsystemet, blodkärl och mag-tarm kanal. Symtom kan uppstå inom några minuter-timmar eller mer.

Histamin är det amin som oftast , vad man vet, orsakar överkänslighetsrekationer. Symtom av histamin är t ex blodtryckssänkning, hjärtklappning, huvudvärk, flusch, kräkningar, buksmärtor och astmaliknande symtom.

Tyramin kan ge bl a högt blodtryck, feber, svettningar och migrän. Författarna till "Förrädisk föda" talar om "histaminos" - ett allergilikande tillstånd. Det går inte att fastställa via något labtest, utan man får helt enkelt prova sig fram.
Källa: "Förrädisk föda" av Ulf Bengtsson och Nils E Eriksson. För mig har receptfria anthistamintabletter t ex Loratidin, varit till god hjälp och lindrat symtomen. Atarax som också är ett allergimedel och kan användas som sömnmedel går också bra. Men man blir ganska trött dagen efter, i alla fall de första dagarna.
Rösta på mig!söndag 24 augusti 2008

Invasion av främmande arter


Allt fler främmande arter dyker upp i Sverige. Mördarsnigel, signalkräfta, sjögull, jättebalsamin är bara en del av de arter som kommit hit. En del är skadliga och en del tränger ut inhemska arter.

Ändå lär införseln bara fortsätta. Intresset är lågt för att verkligen lösa problemet.

Faktarutan

"En främmande art är en art som introducerats utanför sitt nutida naturliga utbredningsområde. Definitionen omfattar alla livsstadier som kan ge upphov till en ny individ: spermier, ägg, frön, sporer, och så vidare. En invasiv art är en främmande organism som i sin nya miljö blir ett hot mot den inhemska faunan och floran.

Fram till april 2008 hade 1 987 främmande arter rapporterats i Sverige. Merparten, 1 495 arter, är kärlväxter. De övriga är mossor (6 arter), övriga växter (25), svampar (14), leddjur, det vill säga insekter, kräftdjur, spindlar och kvalster (312), mollusker (30), övriga ryggradslösa djur (15), däggdjur (21), fåglar (31), fiskar (18), reptiler (7), mikroorganismer (1).Av de rapporterade arterna har ungefär 75 procent (1 461 arter) fått fäste i landet."

Visserligen är de flesta numera medvetna om att det finns stora risker med att ta in växter och djur från andra miljöer, och det skrivs ofta om mördarsniglar, jättelokor och kammaneter – men ingen gör egentligen något åt saken. Arterna fortsätter att föras in, avsiktligt och oavsiktligt.

Nu måste myndigheterna reagera och sätta stopp och bättre kontroll för tex rengöring av tankar på båtar samt införsel av växter från utlandet.

Men tyvärr bedöms arterna i dagsläget utifrån ett nyttoperspektiv. Så länge de inte skadar jordbruket eller fiskerinäringen görs inget.Ingen värnar om den biologiska mångfalden.
Rösta på mig!torsdag 21 augusti 2008

Öppet brev till Sahlin om sjukförsäkringen

Resursbloggen skriver ett öppet brev till Mona Sahlin där de frågar vad socialdemokraterna kommer att göra för de som utförsäkras från socialförsäkringssystemet.

De skriver: " Genomdrivandet av Utförsäkringslagen föregicks av en långdragen förtalskampanj där sjuka på mer eller mindre lösa grunder anklagades för att vara fuskare eller simulanter, något som det finns väldigt lite belägg för. Om samma förtalskampanj riktats mot en etnisk grupp hade det troligen klassats som hets mot folkgrupp. Resultatet är att många svenskar nu felaktigt tror att merparten av de sjukskrivna är lata simulanter som borde tvingas till arbetslöshet. Verkligheten är en helt annan. Verkligheten är att Sverige inte har fler sjuka än andra länder, och att den ohälsa som finns till en inte obetydlig del beror på arbetsmiljöproblem såsom kronisk stress, mobbning och förslitningsskador. Därtill kommer givetvis ohälsa orsakad av cancer, hjärt-kärl sjukdom, neurologiska sjukdomar, reumatiska sjukdomar, infektionssjukdomar och psykiatriska sjukdomar samt trafikskadade, arbetsskadade, behandlings-skadade, brännskadade mm. Verkligheten är att den nya svenska sjukförsäkringen inte ger det grundläggande trygghet vid sjukdom eller skada som kan förväntas i ett civiliserat samhället."

De frågor som ställs är berättigade. Vi har rätt att få veta socialdemokraternas syn på socialförsäkringarna före valet 2010. Det var ju de som påbörjade processen genom sitt mål att halvera ohälsotalet.
Rösta på mig!


Sjuka hamnar hos kronofogden

Whiplashnyheter och Svt Rapport skriver att sjukdom ofta är orsak till betalningsproblem och tvärtom. Nästan hälften av de som får skuldsanering har sjukersättning. Inte så konstigt när många sjuka tvingas leva på ruinens brant pga den låga ersättningen från Försäkringskassan, som sänkt skatten för löntagare men inte för sjuka. Många skuldsätter sig för att få behandling som inte den offentliga vården betalar eller för att skaffa sig specialistintyg när de processar mot försäkringskassan om livränta, sjukpenning eller pension. Själv har jag lagt ut 15 000:- för intyg från olika läkare samt neuropsykolog. Vilket samhälle Alliansen har skapaat. De som är sjuka/skadade kämpar för att hålla näsan över vattnet, medan de som arbetar gynnas på olika sätt.
Rösta på mig!

onsdag 20 augusti 2008

Är du en femkubikare eller en tvåochenhalvkubikare?

En t-shirt förbrukar - 2 700 liter vatten . Ett kilo ost - 5 000 liter. En hamburgare - 2 400 liter.

Professor John Anthony Allan visade redan för femton år sedan hur stor den verkliga vattenåtgången för att producera olika varor. Så länge vattenförbrukningen är dold, kan en tanklös misshushållning pågå utan att någon bryr sig. I länder med lite vatten kan det få förödande konsekvenser. Något vi redan ser i utvecklingsländer som Indien och Afrika.

Genom att välja vad du äter kan du göra en dramatisk skillnad. Matproduktionen är den post i våra liv som kräver mest vatten, bland annat för att en stor andel dunstar vid bevattningen.

John Anthony Allan delar upp befolkningen i "femkubikare" (5 000 liter) och "två och en halvkubikare" (2 500 liter) vilket syftar på hur mycket maten kostar i vattenanvändning per dag.

– En vegetarian är en "två och en halvkubikare", en köttätare en "femkubikare". En amerikan eller europé är en "femkubikare" och en indisk hindu "två och en halv. Vilken typ är du?
Rösta på mig!Dyra, men giftiga kalsonger

Höga halter av miljögiftet nonylfenoletoxylat har påträffats i Björn Borgkalsonger! Miljögiftet är förbjudet inom EU men tillåtet i impoterade kläder(!). Kemikalien är förbjuden eftersom den kan ge allvarliga miljökonsekvenser, som att fiskar blir tvåkönade och inte kan fortplanta sig.

Kalsongerna tillverkas tydligen i Kina. Jag som trodde att de var svenska. Kanske blå-ögt? Min man har tyvärr flera par Björn-Borgkalsonger som är färggranna, mönstrade och snygga (dyra), men tydligen giftiga. De står högt i status på modehimlen för pojkar och män. Man ska nog tvätta sina nya kläder innan man använder dem i fortsättningen! Rösta på mig!måndag 18 augusti 2008

Ny förening ska stötta sjuka och skadade

Föreningen FRIS bildades i mars 2008. Föreningens mål är att uppnå en adekvat och humanitär behandling av sjukskrivna, samt att Försäkringskassans tjänstemän ska respektera läkarkårens bedömning av arbetsförmåga. Försäkringskassan ska också kunna efterleva sitt eget regelverk.

Föreningens syfte är att samla och hjälpa de människor som blivit illa behandlade av Försäkringskassan och tillvarata deras erfarenheter.

FRIS bildades i protest mot de allt striktare regler som regeringen givit Försäkringskassan i uppdrag att tillämpa i jakten på de sjuka för att pressa ner ohälsotalen. Många människor anser sig orättvist bedömda av F-kassans försäkringsläkare och beslutande tjänstemän. Tusentals människor runt om i vårt land har fått sina läkarintyg underkända och sett sina sjukersättningar dras in eller blivit nekad sjukpenning. Många har heller inte fått en motiverande förklaring till beslutet. De som varit långvarigt sjuka hamnar ofta ”mellan stolarna” och ställs utanför samhällets skyddsnät. Många hamnar i en svår ekonomisk situation där kommunens försörjningsstöd ses som sista utväg.

Detta är ett bra initiativ! Alla krafter som kan protestera mot den inhumana behandlingen av sjuka behövs.Sedan får framtiden utvisa vad föreningen har uträttat i praktiken.
Rösta på mig!

fredag 15 augusti 2008

Olämpliga bilsäten ger kvinnor pisksnärtskador

Forskning har visat att bilsäten är byggda efter manliga förebilder p g a att krockdockorna är manliga.

"- Krockdockan har bara en storlek och sitter bara på ett sätt. Men den genomsnittliga skillnaden i längd mellan svenska män och kvinnor är hela 14 centimeter, säger trafikforskaren Bertil Jonsson vid Umeå universitet". Dessutom sitter kvinnor på ett annat sätt, mer rakt upp och närmare ratten. Resultatet blir att bilsäten ger ett sämre skydd för kvinnor. Det har jag själv märkt när jag åker bil, för jag når aldrig upp till nackstödet. Hur ska det då kunna skydda mig?

Mannen är alltså norm även i detta fall, liksom när det gäller tester av läkemedel och symtom på hjärtinfarkt.DÅLIGT!Ännu en diskriminering!
Rösta på mig!


onsdag 13 augusti 2008

Bröllopsdag och OS idag!

Idag firar jag och min älskade tre-årig bröllopsdag. Jag ska överraska honom med färska räkor,gott bröd, goda ostar,och vindruvor, när han kommer från jobbet. Till det dricker vi ett gott,vitt vin. jag har dukat snyggt med tända ljus och i TV:n brinner en "brasa" som knastrar hemtrevligt. Han är det bästa som har hänt mig och vi har det jättebra. Vi ska fira mer på lördag och ska då äta färska kräftor med goda dipsåser. Jag tänker göra en god ostpaj också.

Annars är jag rätt upptagen av OS den här och nästa vecka. Hinner nästan inte göra något annat. Nu börjar snart friidrotten och då blir det ännu mer spännande!Kul att Gustav Larsson vann silver i cykel! Som gammal cyklist vet jag vad han pratar om när han säger att det är plågsamt och att han lider under sina lopp.Cykel är fruktansvärt jobbigt och man blir både andfåddd och får mjölksyra i benen. Så är det nästan med all idrott förresten. Man måste plåga sig för att bli bättre.
Rösta på mig!tisdag 12 augusti 2008

Ryggbesvär nonchaleras

Det är få sjukdomstillstånd som får höra att man inbillar sig trots att röntgenutlåtandet säger något annat. Men det får de flesta ryggsjuka göra. Operation verkar det bara bli om du är så dålig att du hamnat i rullstol eller måste använda blöjor.Idag fick jag höra av min smärtläkare att det inte var någon fara trots att jag nästan inte kan gå och har ständig ischias i benet så att jag inte kan sova på nätterna. "Du har ju fortfarande reflexer och inga förlamningar", var svaret.

I Sverige gäller i huvudsak fortfarande gammal kunskap om ryggen, nämligen att det bara är tumörer och inflammationer som gör ont i en rygg. Detta är oacceptabelt och följer inte internationell kunskap.

Regeringen behöver därför satsa ekonomiska resurser på utökad läkar­utbildning så att kunskaper om ryggsjukdomar kommer med i utbildningen.

I dag tycks det vara upp till varje enskild läkare att ha en egen uppfattning om vad som gör ont i en rygg. Själv har jag fått höra att det är 1)piriformissyndrom,2)kotförskjutning med nervinklämning3) degeneration=åldersförändringar och 4)segmentell rörelsesmärta (SRS). Vem ska man tro på? Cirka 40 kliniker i landet rapporter årligen resultaten av ryggkirurgiska ingrepp till Nationella Ryggregistret som funnits sedan 1993 och ändå har man inte kunnat enas om vilka operationsmetoder som fungerar bäst. Det är oacceptabelt när vi vet att allt detta gissande och provande av ryggbehandlingar, kostar samhället 30 miljarder om året!

Men högsta priset för okunskapen får den handikappade ryggpatienten betala i form av indragen sjukersättning och risk för felbehandling samt långvarig smärta med de komplikationer i form av dålig sömn, förstörd mage och beroende av värktabetter, det medför.


Jogging förlänger livet

Löpning förlänger livet och regelbunden jogging halverar risken att dö i förtid. Risken att drabbas av cancer och neurologiska sjukdomar minskar också, liksom hjärt/kärlsjukdomar. Regelbunden fysisk aktivitet ökar också livskvaliten långt upp i åldrarna.Det beror kanske på att man klarar sjukdomar och skador bättre om man är vältränad. Men också att fysisk aktivitet gör att man mår bättre psykiskt.
Rösta på mig!

Smart av mat

Det ska enligt ny forskning vara kolhydrater till frukost tex gröt, bröd och musli för att hjärnan ska fungera optimalt på förmiddagen. Kolhydrater förbättrar den kognitiva förmågan t ex minne och räkneförmåga. Man känner sig piggare också om man äter kolhytrater till frukost. Däremot får det inte samma effekt om man äter det till lunch. Då blir man trött och trögtänkt. Hjärnan förbrukar 20% av den energi vi får i oss, men det ska vara glucos (socker) eller druvsocker.

Det här kände jag tydligt när jag åt lite kolhydrater ett tag för att gå ner i vikt. jag blev mer trögtänkt än vanligt och orkeslös.

Annan mat som är bra för hjärnan är:
- fisk o skaldjur
- färggranna frukter och grönsaker
- kaffe och vin
- järnrik mat
- medelhavsmat

Läs mer om smart mat för hjärnan.

Rösta på mig!

Brist på D-vitamin ökar dödlighet

Alla kan påverkas av D-vitaminbrist och dö i förtid.Personer som hade brist på D-vitamin dog tidigare än dem som hade höga nivåervisar ny forskning. Tidigare studier har visat att D-vitaminbrist kan orsaka cancer, diabetes och hjärt- o kärlsjukkdomar,men det är tydligen allvarligare än så.

D-vitamin finns i t ex fet fisk, vissa matfetter och mejeriprodukter.Rösta på mig!måndag 11 augusti 2008

Allt fetare svenskar får större kistor

Vi svenskar blir allt fetare vilket kan skapa problem vid begravningen. Kistorna måste göras både bredare och längre, men öppningen i krematoriet är oftast bara 90 cm.

Sedan början av 1980-talet har andelen feta svenskar fördubblats, från 5 till 10 procent år 2005. Det innebär att cirka 700 000 personer i åldrarna 16–84 år har någon form av fetma. På grund av den stora ökningen av överviktiga har tillverkningen av extra stora kistor ökat med 50% sedan 2003. Risken för hjärt- och kärlssjukdomar samt diabetes, ökar vid kraftig övervikt vilket gör att fler överviktiga än normalviktiga dör...Rösta på mig!Inga prispengar - lite medaljer

Lider svenska idrottsmän och - kvinnor av dåligt självförtroende eller är det jantelagen? En del verkar nöjda med att bara ha kommit till OS eller slå sitt personliga rekord. De som bara presterar medelmåttigt borde inte få åka dit på skattebetalarnas bekostnad! Högre krav och ambitioner skulle inte skada. Hur kan man, som simmarna, vara nöjd med att inte ens komma till semifinal? Det är ständiga bortförklaringar. Det finns några undantag: Klyft, Holm m fl men de är allt för få.

Skulle våra idrottare prestera bättre om Sverige betalade prispengar som många andra länder gör? Ryssland betalar tex 957 000:- för ett OS-guld. Tyvärr måste jag nog svara ja på den frågan. Pengar är en av de största drivkrafterna. Man behöver bara titta på t ex Golden Leauage och skidtävlingar med prispengar. Idrottare kan göra otroliga prestationer om det ligger pengar i potten.

Inställningen från SOK att satsa på bredden är beröm värt, men verkligheten är en annan. Om andra länder betalar prispengar till sina idrottare och vi inte gör det, kommer vi tyvärr att hamna i bakvattnet och får fortsätta se andra nationer springa förbi oss. Rösta på mig!
Intressant

fredag 8 augusti 2008

Fyra hundra kronor per person för rehab

Regeringen har slutit avtal om rehabiliteringsgaranti med kommuner och landsting, skriver Resursbloggen. 175 miljoner kronor för hela Sverige innebär att 400 kronor per sjukskriven person satsas på rehabilitering - ett halvt psykologbesök. Samtidigt beräknar man göra besparingar på runt 17 miljarder på införandet av utförsäkringslagen, dvs 100 ggr så mycket. Vad ska Regeringen göra med resten av pengarna de lovat satsa? Blir det Företagshälsovården som gynnas? Rösta på mig!


måndag 4 augusti 2008

Ska vi förebygga eller bara behandla cancer?


Antalet cancerfall har ökat sedan 60-talet från 20 000/år till ca 40 000 idag. Gunnar Lindgren miljöforskare och debattör ifrågasätter i sitt senaste nyhetsbrev att vi inte gör något åt orsaken till cancer, istället för att bara behandla. Det forskas och satsas förhållandevis lite på förebyggande åtgärder och minskning av cancerframkallande ämnen i samhället. Lindgren undrar om vi kan acceptera en mer restriktiv hållning när det gäller kemikalier och produkter som livsmedel, kläder och byggnadsmaterial för att minska risken att vi drabbas av cancer?

Ökningen av cancer orsakas till viss del av bla ökat solande, rökning och felaktig kost. Men även den ökande användning och spridningen av processkemikalier och gifter i samhället orsakar ökningen av cancer, anser Lindgren.

Han anser också att de ansvariga i samhället måste vara restriktiva och borde förbjuda all exponering som inte inte är "berättigad och oundviklig" , tex klorering av dricksvatten, där skyddet mot infektioner berättigar de cancerfall som ändå bildas av de s k trihalometaner som finns i dricksvatten, eller användningen av röntgen vid våra sjukhus. Här bör alltså samhället göra risk/nytta analyser och inte tillåta exponering som inte är förknippad med någon berättigad nytta.

Lindgren nämner några exempel där våra myndigheter svikit oss genom att ta hänsyn till "marknaden":

* 2-nitropropan i chokladfetter
När man tillverkar choklad fuskar man ofta genom att separera bort det kakaosmöret, eftersom det är mycket eftertraktat av kosmetikaindustrin i exempelvis eyeliners etc. Man får bra betalt och i stället köper man s k "Cacao Butter Replacers" från Karlshamn. Dessa tillverkas på det mest vidriga sätt med lösningsmedel, härdning, fraktionering etc etc. Länge använde man lösningsmedlet 2-nitropropan som finns på cancerlistan.

* Lösningsmedelet styren
Används vid tillverkning av stänkskärmar till racermotorcyklar.Ger utsläpp av styren som ger större exponering/cancerrisk än raffinaderierna!

* Asbestfibrer i öl och vin
När man filtrerar öl och vin används ibland asbestfilter som släpper ifrån sig asbestfibrer för att få ett blixtrande klart öl eller vin.

* Slamspridning på våra åkrar
Det är väl känt att avloppsslammet innehåller en lång rad cancerframkallande ämnen, eftersom det bara finns ett avloppsnät. Dit kommer så gott som allt kemiskt avfall i samhället, oavsett vad va-verken säger. Det är också väl känt att många av dessa ämnen vandrar över till våra livsmedel!

Gunnar Lindgren ger också några andra exempel på cancerframkallande kemikalier som tillåts finnas i våra livsmedel, dock utan att detta deklareras eller ifrågasätts av myndigheterna.I jämförelse med dessa i hemlighet tillsatta ämnen är de vanliga deklarerade tillsatserna med E-nummer harmlösa.De cancerrisker som tillhör dessa kemikalier kan aldrig anses "berättigade", i synnerhet om de tillsätts av kosmetiska skäl.

Det verkar som om Livsmedelsverket silar mygg och sväljer kameler.Medvetet eller omedvetet? Konsumenterna förs bakom ljuset och får riskera sin hälsa av hänsyn till ekonomiska intressen! SKANDAL! Läs mer på Gunnar Lindgrens hemsida! Rösta på mig!
Intressant

söndag 3 augusti 2008

20 000 sjukskrivna kan tvingas gå till Sociala

20 000 sjukskrivna kan falla utanför sjukförsäkringssystemet år 2010, enligt en ny prognos från Försäkringskassan!Det är precis det här alla remissinstanser har varnat för. Nu är det mer än dubbelt många än beräknat som faller utanför systemet och tvingas till Sociala för att kunna försörja sig. Det är de som inte fått förlängd sjukpenning beviljad, samt de som inte beviljas sjukersättnng. Än har inte Alliansregeringen kommit med några reella förslag på vad som ska hända med dessa människor och hur de ska klara sin försörjning om de inte kan arbeta. Rösta på mig!


fredag 1 augusti 2008

Hälsomyter

Aftonbladet skriver om de mest seglivade myterna. Här har du några, men det finns många fler:

* Drick mycket vatten.Fel! Du blir bara kissnödig. Vi hinkar i oss en massa vatten helt i nödan. Du blir varken yngre eller friskare, det räcker att du dricker när du är törstig.Jag blir full i skratt när jag tänker på att vi delade ut vattenflaskor till alla elever i skolan.

* Håret växer snabbare och blir grövre om man rakar sig.Fel! Det brukar t o m stå i damtidningar.

* Mobiltelefon kan störa utrustning på sjukhus. Fel! Har jag faktiskt trott på.

* Man får kramp av att bada direkt efter maten.Fel! Bryr jag mig inte om eftersom jag inte badar utomhus.

* Att läsa i mörker förstör synen!Fel! Det enda som händer är att ögonen blir ansträngda.

Vad kan man lära sig av det här? Jo, tro inte på allt du hör och läser om. Var skeptisk!