fredag 29 februari 2008

Natti,Natti!

Nu svider min ögon och jag får besök av en väninna i morgon.Måste därför lägga mig nu så att jag är pigg i mmorgon.

Ha det så gott där ute i cyberrymden!

torsdag 28 februari 2008

Curt Malmborg en ulv i fårakläder

Vem tror på Ulf Malmborg längre? Efter alla tidigare svikna löften om bot och bättring av Försäkringskassan, saknar han totalt trovärdighet. De nya riktlinjerna för sjukskrivning blir ett nytt instrument för att kunna kränka oss sjuka.

Istället för en individuell bedömning av varje person, får vi en fyrkantig mall som alla ska pressas in i oavsett om det passar eller inte. Systemet liknar snarare en sk prokrustessäng. Prokrustes var i grekisk mytologi en gestalt som levde i Attika.Han var känd för sitt tortyrinstrument – en säng som han använde till att stympa och förvrida sina gäster till dess de passade in i sängen. Prokrustes torterade människor enligt deras storlek i relation till hans säng - Prokrustessäng. Om de var för långa högg han av deras ben, och om de var för korta sträckte han dem.

Begreppet att lägga någon eller något i en Prokrustessäng syftar alltså till att denne någon eller något omformas, ganska brutalt, till det som "ägaren" av Prokrustessängen (läs: Försäkringskassan) vill. Det kan alltså syfta till både fysisk och psykisk omformning eller antingen eller. Begreppet kräver, för att vara en bra liknelse, att det är relativt känt (wikipedia).

Malmborg spär också på myten om de ökade sjukskrivningarna, trots att det är skitsnack! Se mitt inlägg igår. På vems uppdag? Regeringens kanske? De vill ju se en uppluckring av socialförsäkringssystemet. Malmborg är regeringens förlängda arm. Det är viktigt att komma ihåg.

Malmborg ska inte tala om rättvisa! Om bedömningen skulle vara individuell skulle man inte behöva dessa riktlinjer. De sjuka ska behandlas som vuxna som kan ta ansvar och inte som barn som behöver fostras. jag tycker att det sk beslutsstödet ( läs tvingande regler) kolliderar med Hälso- och sjukvårdslagen som säger att vården ska ges i samråd med patienten och att han ska känna sig delaktig i vården.

Riktlinjer utformade enligt beprövad erfarenhet??? Det kan diskuteras! Vem som har skivit dem har stor betydelse.Jorma Styf och Artur Tennenbaum som författade de kritiserade riktlinjerna för whiplashskador, " Besvär efter stukad halsrygg", har författat bla beslutsstödet för whiplashskador åt Socialstyrelsen. Det innebär att whiplashskadade kommer att fortsätta att förföljas av Styfs och Tennebaums ideér trots att han sägs få mindre makt som försäkringsläkare.

Malmborg har rätt i att ingen vill vara sjukskriven i onödan, men många har faktiskt inget val! Ingen vill TVINGAS tillbaka mot sin vilja, som det nu är tal om. Visst skulle kanske en del förtidspensionerade kunnna återgå till jobbet på deltid. Men det skulle ställa stora krav på flexibilitet hos företagen, både på arbetsmiljö och arbetstider.

Försäkringskassan kommer fortfarande att vara obotligt sjuk eftersom handläggarna, som är medicinskt okunniga, ska sitta och bestämma över den behandlande läkarens huvud. Nu försöker Fk försäker hjärntvätta läkarkåren också. Var ska detta sluta?
Läs även andra bloggares åsikter om

Jag har placerat min blogg i
Göteborg
på bloggkartan.se

onsdag 27 februari 2008

Inkompetent Försäkringskassa

Björn Collin, tidigare tjänsteman på Försäkringskassan säger att det bedrivs en kampanj för att slopa den allmänna sjukförsäkringen. Inte svårt att gissa att den kampanjen kommer från våra vattenkammade brats i regeringen som själva aldrig varit i närheten av försäkringskassan (i alla fall inte som sjukskrivna), men hellre ser att alla måste ha en egen sjukförsäkring som betalar sjukvården. Om du då inte har råd med avgiften, får du ingen sjukvård eller måste vända dig till speciella sjukhus med sämre vård. Redan idag har vi en gräddfil in i vården för företagare, idrottsstjärnor och andra välbeställda som via egna sjukförsäkringar får vård på privatsjukhus.

Talet om fusk med sjukpenningen har visat sig vara en myt, som Försäkringskassan själv har spätt på. Arbetslivsinstitutet kom 2005 med en utredning som visade att den ökade sjukfrånvaron inte främst berodde på fusk och felaktiga sjukintyg, utan på längre sjukskrivningar. Jag tror själv det också berodde på stora brister i samordningen av rehabilitering.

Försäkringskassans inkompetens visar sig i att handläggarna, som saknar medicinsk kompetens, förlitar sig på försäkringsläkarna som gör allt för att döma ut den behandlande läkarens sjukintyg eller specialisters invaliditetsintyg. Jag har själv råkat ut för detta. Trots att jag skickade intyg från flera specialister och den behandlande läkarens (sedan 5 år) intyg, så har Fk hittat andra orsaker till mina symtom och att jag inte kan arbeta.Vad ska man säga???? Ett sjukt system som borde "sjukpensioneras"!Läs även andra bloggares åsikter om

Riv upp beslutet att sänka förtidspensionen!

Tusentals trafikskadade kan tvingas överklaga beslut från Försäkringsbolag om sina framtida pensioner. Vakna, regeringen, och riv upp beslutet att sänka pensionen för landets förtidspensionärer!

Regeringens beslut att förändra beräkningsgrunden för sjuk- och aktivitetsersättning, tidigare kallade förtidspension och sjukbidrag,krockar med trafikskadelagen och får stora konsekvenser för människor som skadats i trafiken.

Procentsatsen för hur man ska räkna fram pensionen för personer med sjuk- och aktivitetsersättning, tidigare kallat förtidspension och sjukbidrag, sänktes av regeringen vid årsskiftet. Den tidigare beräkningsgrunden på 93 procent justerades då ner till 80 procent av den tidigare lönen.

Det innebär att jag som är trafikskadad måste kräva Försäkringsbolaget på mellanskillnaden mellan 80 och 93 % (13%) mot tidigare 7 % när jag vill ha ersättning för inkomstförlusten som gäller bla minskad pension.För de som har förtidspension orsakad av sjukdom är det ännu värre.

Jag tycker att Alliansregeringen ska skämmas !

tisdag 26 februari 2008

Försäkringskassan lovar bot och bättring

Det sägs att det "bara" är 2% procent av dem som begär sjukpenning som får nej från Försäkringskassan. Det låter märkligt med tanke på att jag i min bekantskapskrets har flera som fått sjukpenningen indragen. Jag har också en väninna som inte fått sin sjukpenning trots att hon fått rätt i Länsrätten.

Många sägs ha gått tillbaka till jobbet eller A-kassan istället. Kanske inte så konstigt, eftersom de allra flesta vill försörja sig på något sätt och kämpar i det längsta för att hålla sig kvar på arbetsmarknaden.

Försäkringskassans reklamkampanj om att klippa får och en hund som delade ut post var kränkande för oss sjuka som kände sig förlöjligade. Jag som är lärare kan väl tex inte bara jobba halva lektionen och eller strunta i att rätta prov eller rätta halva provet?Jag kan inte heller ha med mig en hund som gör jobbet.....

Jag tror inte att det är reglerna som möter det största motståndet och gör att sjuka/skadade (försäkrade) känner sig kränkta av Försäkringskassan. Nej, det är tillämpningen av dem och att man känner sig rättslös och utlämnad, ja rent av maktlös i kontakten med Försäkringskassan.

När beslut ska överklagas är det den som har mest gott om pengar och akademisk utbildning som har största chansen att få rätt.Den akademiskt skolade har lättare att förstå det som skrivs i utlåtanden och kan uttrycka sig bättre.En annan orsak, är att läkarintyg för att styrka sjukdomen/skadan kostar upp till 10.000:-.

Vid överklagande till Läns-och Kammarrätt har bara trafikskadade rätt till juridiskt ombud, resten får klara sig själva. Ändå är det beslut som har stor betydelse för den enskildes ekonomi och livskvalitet som fattas av Försäkringskassan.En annan orättvisa är att Försäkringskassan inte bekostar nya intyg om de anser att fallet är tillräckligt utrett, men själva däremot kan anlita vilka "specialister" de vill.Men konstigt nog värderar de sina egnaa speecialister högre än andra.

Nu sägs Försäkringskassan införa förändringar av systemet med Försäkringsläkare, som är den största källan till missnöje med Försäkringskassan. Anledningen till detta missnöje är att Försäkringsläkaren är oåtkomlig för kritik och inte kan ställas till svars för ett oprofessionellt utlåtande.Han kan ostraffat komma med ogrundade påståenden och spekulationer som saknar grund i journaler och intyg. Försäkringsläkaren påstår t ex ofta att den försäkrade har psykiska eller psykosomatiska diagnoser som grund för symtom istället för av en skada. Min erfarenhet är att Försäkringsläkaren inte heller beaktar de journalanteckningar och läkarutlåtanden som finns på ett objektivt sätt, utan väljer ut enstaka meningar och tolkar dem så att de talar mot den försäkrade.

Det verkar som om Försäkringskassan till varje pris vill minska på kostnaderna. men medborgarna vill ha en RÄTTVIS och OBJEKTIV handläggning. Är det för mycket begärt av en statlig myndighet?

Systemet med Försäkringsläkare är föråldrat och hårt kritiserat, bl a på grund av att försäkringsläkaren, som aldrig har träffat den försäkrade, har tolkningsföreträde framför behandlande läkare och specialister som känner honom.Det är därför hög tid att införa en mer objektiv och likformig bedömning av läkare,helst en oberoende sådan. Samtidigt finns kravet på medicinsk granskning, något som nu inte existerar. Även om möjligheter till överklagande finns, så är den rättsliga processen ofta till nackdel för behandlande läkare och försäkrad.

Det är hög tid att förändra ett föråldrat system som saknar acceptans hos allmänheten.Hoppas att inte Försäkringskasssans utspel bara är för att lugna den kritiska massan.Deras tidigare löften i den vägen har ju inte varit mycket att hurra för.

söndag 24 februari 2008

Blindtarmsoperation via munnen inget för mig

Vad var det jag sa?Hittills har två av tre försök att operera blindtarmen via munnen misslyckats. Förstår fortfarande inte vem som vill ställa upp för ett sådant experiment? De måste antingen vara korkade eller helt ovetande om vad ett sådant ingrepp innebär, både vad gäller risker och obehag. Man kan ju undra vad de har fått för information innan operationen? Det verkar ju mest ha varit kvinnor som utsatts för detta, antagligen var det deras fåfänga och möjligheten att slippa ärr som gjorde att de ställde upp. Men lindringare ingrepp än att bli sövd, njaa jag vet inte.....

Hon som blev intervjuad i GP fick ju lungan punkterad...

De går alltså via munnen och gör ett hål i magsäcken för att komma ut i bukhålan och går sedan ner och letar upp blindtarmen långt ner till höger i buken ( just ovanför ljumsken, mellan naveln och höften ungefär).De skulle ha fortsatt operera grisar tills de hittat en bättre metod.

Jag har placerat min blogg i
Göteborg
på bloggkartan.se

lördag 23 februari 2008

Blindtarm via munnen, nej tack!

Att operera blindtarmen via munnen ska ju vara så bra, både ekonomiskt och humanitärt. Ekonomiskt, ja visst. Sjukvården sparar både operationskostnader i form av narkosläkare mm och kostnader för eftervård (uppvakning, vårdavdelning, sårvård, smärtlindring mm). Men humanitärt??? Det säger nog den som inte själv gjort gastroscopi. Visst är det bra att slippa ett sår på magen, men själv skulle jag aldrig ställa upp på detta. Desssutom är såren efter blindtarmsoperation väldigt små.

Jag har gjort gastroscopi, och jag vill aldrig mer göra om det! Man för ner en grov slang genom munnen ner i magsäcken. Det var den värsta undersökning jag någonsin har gjort!!!Det känns som att man ska kvävas och man har kväljningar hela tiden. Personalen var jättegulliga att jag fick bra information och stöd, men det var ändå en fasansfull upplevelse. En operation tar ju dessutom längre tid än en undersökning av magsäcken.

Den stackars 30-åriga kvinnan som ställde upp på detta visste säkert inte vad som väntade.Men sjukvården ser här stora möjligheter att spara pengar framför allt!

Jag har placerat min blogg i
Göteborg
på bloggkartan.se

fredag 22 februari 2008

Alliansen utrotar sjuka

Alliansregeringen med moderaterna i spetsen har sänkt gränsen för uttag från a-kassan vid sjukdom från 7 år till 5 år. Det innebär att de som varit långtidssjukskrivna eller barnlediga mer än 5 år utförsäkras från a-kassan. Det är många som betalat i god tro fastän de inte vetat om att de inte får någon ersättning fastän de blir arbetslösa.

De som betalat för mycket i god tro att försäkringen gäller får inte tillbaka några pengar, säger Fredrik Reinfeldt. Konstigt när det vid andra försäkringar gäller att man får till baka sina pengar om man betalat för mycket, t ex sålt bilen.

Ca 60 000 personer berörs av att begränsningsregeln ändras. Ännu ett svek av den borgerliga regeringen som nu i rask takt omfördelar pengar från de fattiga till de rika. Nu ska sänkningen av fastighetsskatt och bortagning av förmögenhetsskatt finansieras.Sänkningen av fastighetsskatt innebar t ex för mig själv en skattesänkning på 4,5 tusen per år.Ganska mycket,men ändå lite i jämförelse med de som bor i lyxvillor i Göteborg.

Börjar förstå hur det kändes att vara jude i Tyskland under nazismen. De började också försiktigt och i liten skala, men sedan blev det värre och värre. Nästa steg är kanske att vi börjar bära något märke på oss för att omgivningen ska se att vi är samhällsparasiter? Känslan av utanförskap känns när regeringen genom a-kassan och Försäkringskassan stramar åt regelverket så att människor tvingas till sociala. Den känns också när Försäkringskassan inte tror på läkarintyg och när sjukpenning och livränta dras in.

Jag har placerat min blogg i
Göteborg
på bloggkartan.se

torsdag 21 februari 2008

Shoppat loss

Shoppade kläder idag. Hos Cassels hittade jag en blus, rutig, i turkos och en top i brunt. På lördag ska vi till min mans X på födesedagskalas för dottern som fyller 20. Tänkte ha på mig något nytt då. Skulle egentligen vilja ha en ny klänning, så vi får väl se om jag hittar någon...

Tränade pilates idag + 1 timme på gymet.Jättekul forfarande.Under tiden jag trampade på cross-trainern såg jag DR Phil och det blev därför lite längre tid än planerat.

Måste lägga mig nu. får besök i morgon kl.10.00 redan. DEt har blivit lite med sömn de sista nätterna.

Adios Amigos!

måndag 18 februari 2008

Svammel av politikerna som vanligt

Jag lider med de patienter som går på Läkarhuset. Specialisternas vårdavtal ska omförhandlas och de kanske måste flytta till Axessakuten. Det berör bl a gynekologen där. Politikerna har inte förstått att kontinuitet och bemötande är viktigt och att man som patient inte vill bli skuffad runt hit och dit. Har man kroniska besvär och en journal tjock som en telefonkatalog är det ännu viktigare och få träffa samma läkare, att det är lätt att få tider och förnya recept utan krångel. Om jag ska besöka min gynekolog bryr jag mig väl inte om det finns röntgen och ortoped i sammma hus? "Närsjukvård" som politikerna talar om, verkar snarare vara en samordningsvinst av administrativ karaktär än för patienternas bästa!

VG-regionens politiker tror att lägsta priset är det samma som hög kvalitet. Tyvärr funkar det inte så. Visserligen är inte högt pris = hög kvalitet, jämt heller. Utan man måste ställa upp kvalitetsindikatorer som ska uppfyllas, tex tillgänglighet, kontinuitet, bemötande, utbildning mm.

Ta bort läkarnas möjligheter att extraknäcka med egna mottagningar på stan!Då kommer det inte att behövas lika många stafettläkare och vården blir efektivare.GP:s tidigare artiklar visar att det är brister i organisationen inte i pengar som göra att vi får allt mindre vård för pengarna. Möteshysteri tillsammans med läkarnas previlegier och ovilja att låta sin jour schemaläggas är orsaker till ineffektiviteten.

onsdag 13 februari 2008

Tung kritik mot förslaget om sjukpenning

Alliansen backar om förslaget till nya regler för sjukpenning. De föreslog t ex att om man får försäkringsersättning av arbetsgivaren, samtidigt som förlängd sjukpeng, ska sjukpengen minskas med motsvarande försäkringsersättning.

Det var ett dåligt förslag som skulle ha gått till papperskorgen direkt! Själv skulle jag få en sänkning av inkomsten med flera tusen efter skatt när försäkringarna räknats bort. Försäkringar som jag själv eller arbetgivaren betalat!För lågavlönade utan sjukförsäkring leder det till socialbidrag direkt. Risken för utförsäkring är för stor. Ogenomtänkta förslag som detta slår hårt mot sjuka/arbetslösa och skapar oro hos redan utsatta. Typiskt för Alliansregeringen, som verkar ha bråttom att genomföra det planerade systemskiftet. Skäms på er som försöker föra över pengar från sjuka/arbetslösa till rika som redan fått stora skattesänkningar tack vare Alliansens slopade förmögenhets- och fastighetsskatt.

tisdag 12 februari 2008

Bostadsanpassning

Känner av förkylningen fortfarande ,men hoppas att jag kan träna pilates igen på onsdag.Det blev ingen promenad idag för jag kollade på kök. Vi ska få bostadsanpassning och lägger då till pengar själva för övriga reparationer.Det är jättesvårt att bestämma sig! Det är mycket som skulle behöva göras eftersom det ett kök från 70-talet.

Vi får två skåp i köket utbytta och kranar uppe och nere i huset.Det blir två höj-och sänkbara väggskåp och två lådhurtsar i bänkskåpet.Resten av köket får vi fixa själva. men man får väl vara tacksam för det man får. Ekonomin får råda,som vanligt.På nätet finns verktyg för att rita upp sitt eget kök. Jag testade IKEA:s Homeplanner och Marbodals Kitchenplanner. Ikea:s var det lättaste att använda,men är ändå ganska klurigt.

Bostadsanpassning söker man hos arbetsterapeuten som skiver intyg och ibland har hon/han blankett för ansökan. Annars finns den hos kommunen där man bor. När kommunen fått alla papper från arbetsterapeuten kommer de på ett hembesök tillsammns med en entrepenör som gör en kostnadskalkyl och skriver offert.Sedan får man vänta på beslutet som tas av fastighetsnämnden.Beslutet går att överklaga till Länsrätten.

fredag 8 februari 2008

Avslag på sjukpenning ökar med 70 %

Precis som jag sa i mitt tidigare inlägg så har avslagen på sjukpenning från försäkringskassan ökat. Enligt SVT har de ökat med 70%! Hur kan då Christina -Husmark påstå att vi har blivit friskare? Det är visserligen en ökning från 1,0 till 1,8 % , så det är en liten del av totalen som drabbas. Men för den det drabbar är det inte roligt. De flesta får söka socialbidrag. I Västra Götaland är det 2 % som får avslag.

En brottsling behandlas bättre av samhället än den som är sjuk som ska bevisa sin sjukdom. Utan att få juridisk hjälp ställs man mot Försäkringskasans köpta specialister. Själv har jag lagt tusentals kronor av min ynkliga pension på intyg av specialister, som ändå inte räknas. Vad är det för rättssamhälle vi lever i?

torsdag 7 februari 2008

Knäck i huvudet

Trött i dag pga för mycket bloggande i natt.Jag funkar bättre om jag lägger mig tidigare på kvällen,men det är svårt för jag är alltid piggare då och "fastnar" lätt framför datorn eller TV. Det verkar var beroendeframkallande att blogga. Fick en idé att jag kanske skulle sätta en klocka som ringer t ex kl. 23.00. Då vet jag att jag ska lägga mig.Jag har en dosett som ringer kl. 10 och kl. 22 för att jag ska komma ihåg ta min medicin.Det funkar jättebra!

Jag har svårt att planera och har nu flera uppgifter som väntar på att bli gjorda.Problemet är att jag vet om att de finns,men att jag inte kommer med för att göra dem.Vad som funkat ganska bra är att göra en "Att-göra-lista" och pricka av uppgifterna eftersom.Jag har också fått en stor väggalmanacka som jag och min man kan fylla i för att jag ska få en översikt och inte blanda ihop dagar(de har olika färg). Jag har fått mina hjälpmedel av arbetsterapeuten, men det finns inte mycket för oss som har kognitiva störningar.

Har i alla fall varit hos frissan idag och fått mitt hår fixat. Härligt! Ska försöka vila en stund nu, så att jag orkar med mötet jag har ikväll.

onsdag 6 februari 2008

Vi har inte blivit friskare!

Enligt en artikel i Sv D sparar svenska staten fem miljarder på färre sjukskrivningar. Den ansvariga ministern Christina Husmark-Persson säger i artikeln att det är glädjande att ohälsan minskat och folk blivit friskare. Tror verkligen Christina Husmark - Persson på det hon själv säger?I så fall är hon mer korkad än jag trodde och borde avgå omedelbart! Det förstår ju alla som varit i kontakt med Försäkringskassan att det är den stramare tolkningen av regler tillsammans med hårdare styrning av sjukpenningen genom t ex "mallar" för sjukskrivning som gjort att sjuktalen minskat. Se http://www.socialstyrelsen.se/Amnesord/halso_sjuk/riktlinjer/forsakringsmedicin/specnavigation/Spec_rekommendationer/skador_och_olycksfall.htm Där rekommenderas t ex att patienter med whiplashskador som har tungt arbete ska sjukskrivas max 6 veckor, vid lättare arbete 1 vecka.Det kanske gäller lättare skador, men går definitivt inte om man fått en svårare skada.

Såg förresten att försäkringsläkaren Jorma Styf fått en spark uppåt i hierarkin efter offentliggörandet av de riktlinjer han abetat fram vid Försäkringskassan. De väckte stort rabalder både bland skadade och läkare på grund av de grundlösa spekulationer som fanns i dem. Han drog bl a slutsatser som inte hade stöd i forskningen.Men det har tydligen varit en merit hos Försäkringskassan eftersom han fått vara med och utarbeta Socialstyrelsens riktlinjerna för sjukskrivning vid olycksfall!

För att återgå till artikeln, så är det antagligen kommunernas socialhjälp och a-kassan som belastas i stället för staten, när personer som nekats sjukpenning och arbetslivsränta nekas ersättning. Jag har en väninna som har fått rätt till sjukpenning i Länsrätten efter att flera läkare intygat hennes arbetsoförmåga, men där Försäkringskassan i Göteborg, där Jornma Styf arbetar, vägrar betala ut ersättning!Det är horribelt att sådant får förekomma!

tisdag 5 februari 2008

Teflonhjärna

Teflonhjärna kallas det visst, att t ex inte komma ihåg vad folk heter och inte hitta ord när man ska prata. Kognitiva problem är ett finare ord för samma sak. Man kan också som jag ha problem med tidsuppfattningen och svårt att hitta dit man ska, fastän man varit där tidigare.

I morse när jag vaknade trodde jag t ex att besöket hos sjukgymnasten var kl. 11.00 när det i själva verket var kl. 10.00. Kl. 9.00 upptäckte jag att det var fel och bussen gick 9.30. Du kanske kan tänka dig resten?

Jag hann inte äta frukost och läsa tidningen som brukar och nyvaken fick jag springa till bussen som jag hann i sista minuten. Pulsen var 180.

Hur kan jag nu tänka positivt om denna situation? Ja, tack och lov hade jag packat väskan jag skulle ha med mig igår kväll och som tur var steg jag upp en halvtimme innan väckarklockan ringde för annars skulle jag inte ha hunnit!

Det kommer säkert att hända igen, men med noggrann planering och rutiner kan jag undvika stress. Jag kan t ex noggrannt kolla tid och plats i almanackan och packa det jag ska ha med mig, innan jag lägger mig för kvällen. Att skriva ut kartor från Eniro http://kartor.eniro.se/ i förväg är också bra.

Det kanske är någon annan som har bra tips?

Bra att patientjournalen kan snart kan läsas på internet

Snart ska alla patientjournaler kunna läsas på internet , http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=739535 . Det tror jag är bra, eftersom läkaren får en helhetsbild av patientens medicinkonsumtion och ser vilka åtgärder som vidtagits tidigare och av andra aktörer. Som patient har man ofta flera olika läkare och dessutom kanske sjukgymnast eftersom vården är så specialiserad och saknar helhetssyn. Själv har jag smärtläkare, distriktsläkare, gynekolog , sjukgymnast, arbetsterapeut och psykolog. Det blir alltså sex olika journaler! Då förstår ni kanske problemet?

En annan fördel är att det kommer att försvåra missbruk av läkemedel då man inte kan springa till olika läkare för att få ut recept. Nu är det så att olika doktorer kan skriva ut läkemedel som motverkar eller förstärker varandra utan att veta om det. Patienten får också mer insyn i journalen och det blir lättare att ändra fel. Nu tas inte fel bort utan det skrivs bara en anmärkning i journalen. Det har gjort att många har fått lida, för Försäkringskassan plockar ut enstaka meningar ur journalen och använder det som argument för att neka livränta eller sjukpenning. Det har jag själv råkat ut för.

En nackdel är förstås att alla läkarkontakter man haft kommer till Försäkringskassans kännedom och det kan faktiskt vara tilll nackdel om man blivit illa behandlad av någon läkare eller inte vill att FK ska veta om att man besökt psykiatriker eller psykolog av rädsla för utebliven ersättning. Konsekvensen kan bli att patienter inte vågar söka vård av rädsla för vad som skrivs i journalen och att det kommer tiill FK:s känndedom. FK har blivit någon slags Gestapo, känns det som.

Vad som också är viktigt är att sekretessen upprätthålls så att journalen inte blir allmänt gods. Jag tycker att patienten ska godkänna om FK, elever och läkarstuderande får läsa journalen av hänsyn till patientens integritet. Men jag tycker inte att föräldrar ska kunna sekretssbelägga uppgifter om sina barn. Det kan läkaren göra.

Sammanfattning: Ett bra förslag som ligger i tiden, ger helhetsbild av vården och stärker patientens delaktighet i vården.

Glad trots att mjölksyran flödar

Idag tränade jag pilates, som vanligt på måndagar. Jag tränar måndag, onsdag och ibland fredag också. Jag brukar dessutom konditionsträna i gymet direkt efter passset. Pilates är en perfekt sport om man har ont i ryggen och behöver få bättre hållning.

Har funderat över varför jag utsätter mig för detta? Vissa övningar gör att jag får kramp i benen eller ont i nacken eller både och.... Mjölksyra och slaggprodukter anhopas i musklerna och benen blir tunga som bly. Jag är dessutom stel som en planka i ryggen och har svårt att göra vissa övningar. Det skulle vara så mycket enklare att bara skita i träningen och slappa framför TV:n med en påse godis eller shoppa kläder på Lindex istället.

Men varje gång jag får dessa tankar kommer jag fram till att all träning innebär mer smärta, så är det även för elitidrottare, så det får jag stå ut med! Tänk bara på Charlott Kalla, vilken tjej!När jag såg henne åka rakt uppför slalompisten och göra det omöjliga möjligt, gav det mig kraft att kämpa.

Om jag inte tränar förtvinar mina muskler och jag får mer ont. Får jag mer ont orkar jag inte göra sånt jag tycker är roligt. Tränar jag blir jag däremot starkare, smidigare och gladare, för det är roligt att träna också. Särskilt när man känner hur man bli starkare för varje gång.

Därför är det i längden bättre att träna än att än att inte träna alls,även om det kortsiktigt kan vara behagligare.