fredag 22 februari 2008

Alliansen utrotar sjuka

Alliansregeringen med moderaterna i spetsen har sänkt gränsen för uttag från a-kassan vid sjukdom från 7 år till 5 år. Det innebär att de som varit långtidssjukskrivna eller barnlediga mer än 5 år utförsäkras från a-kassan. Det är många som betalat i god tro fastän de inte vetat om att de inte får någon ersättning fastän de blir arbetslösa.

De som betalat för mycket i god tro att försäkringen gäller får inte tillbaka några pengar, säger Fredrik Reinfeldt. Konstigt när det vid andra försäkringar gäller att man får till baka sina pengar om man betalat för mycket, t ex sålt bilen.

Ca 60 000 personer berörs av att begränsningsregeln ändras. Ännu ett svek av den borgerliga regeringen som nu i rask takt omfördelar pengar från de fattiga till de rika. Nu ska sänkningen av fastighetsskatt och bortagning av förmögenhetsskatt finansieras.Sänkningen av fastighetsskatt innebar t ex för mig själv en skattesänkning på 4,5 tusen per år.Ganska mycket,men ändå lite i jämförelse med de som bor i lyxvillor i Göteborg.

Börjar förstå hur det kändes att vara jude i Tyskland under nazismen. De började också försiktigt och i liten skala, men sedan blev det värre och värre. Nästa steg är kanske att vi börjar bära något märke på oss för att omgivningen ska se att vi är samhällsparasiter? Känslan av utanförskap känns när regeringen genom a-kassan och Försäkringskassan stramar åt regelverket så att människor tvingas till sociala. Den känns också när Försäkringskassan inte tror på läkarintyg och när sjukpenning och livränta dras in.

Jag har placerat min blogg i
Göteborg
på bloggkartan.se

Inga kommentarer: