onsdag 6 februari 2008

Vi har inte blivit friskare!

Enligt en artikel i Sv D sparar svenska staten fem miljarder på färre sjukskrivningar. Den ansvariga ministern Christina Husmark-Persson säger i artikeln att det är glädjande att ohälsan minskat och folk blivit friskare. Tror verkligen Christina Husmark - Persson på det hon själv säger?I så fall är hon mer korkad än jag trodde och borde avgå omedelbart! Det förstår ju alla som varit i kontakt med Försäkringskassan att det är den stramare tolkningen av regler tillsammans med hårdare styrning av sjukpenningen genom t ex "mallar" för sjukskrivning som gjort att sjuktalen minskat. Se http://www.socialstyrelsen.se/Amnesord/halso_sjuk/riktlinjer/forsakringsmedicin/specnavigation/Spec_rekommendationer/skador_och_olycksfall.htm Där rekommenderas t ex att patienter med whiplashskador som har tungt arbete ska sjukskrivas max 6 veckor, vid lättare arbete 1 vecka.Det kanske gäller lättare skador, men går definitivt inte om man fått en svårare skada.

Såg förresten att försäkringsläkaren Jorma Styf fått en spark uppåt i hierarkin efter offentliggörandet av de riktlinjer han abetat fram vid Försäkringskassan. De väckte stort rabalder både bland skadade och läkare på grund av de grundlösa spekulationer som fanns i dem. Han drog bl a slutsatser som inte hade stöd i forskningen.Men det har tydligen varit en merit hos Försäkringskassan eftersom han fått vara med och utarbeta Socialstyrelsens riktlinjerna för sjukskrivning vid olycksfall!

För att återgå till artikeln, så är det antagligen kommunernas socialhjälp och a-kassan som belastas i stället för staten, när personer som nekats sjukpenning och arbetslivsränta nekas ersättning. Jag har en väninna som har fått rätt till sjukpenning i Länsrätten efter att flera läkare intygat hennes arbetsoförmåga, men där Försäkringskassan i Göteborg, där Jornma Styf arbetar, vägrar betala ut ersättning!Det är horribelt att sådant får förekomma!

Inga kommentarer: