måndag 18 februari 2008

Svammel av politikerna som vanligt

Jag lider med de patienter som går på Läkarhuset. Specialisternas vårdavtal ska omförhandlas och de kanske måste flytta till Axessakuten. Det berör bl a gynekologen där. Politikerna har inte förstått att kontinuitet och bemötande är viktigt och att man som patient inte vill bli skuffad runt hit och dit. Har man kroniska besvär och en journal tjock som en telefonkatalog är det ännu viktigare och få träffa samma läkare, att det är lätt att få tider och förnya recept utan krångel. Om jag ska besöka min gynekolog bryr jag mig väl inte om det finns röntgen och ortoped i sammma hus? "Närsjukvård" som politikerna talar om, verkar snarare vara en samordningsvinst av administrativ karaktär än för patienternas bästa!

VG-regionens politiker tror att lägsta priset är det samma som hög kvalitet. Tyvärr funkar det inte så. Visserligen är inte högt pris = hög kvalitet, jämt heller. Utan man måste ställa upp kvalitetsindikatorer som ska uppfyllas, tex tillgänglighet, kontinuitet, bemötande, utbildning mm.

Ta bort läkarnas möjligheter att extraknäcka med egna mottagningar på stan!Då kommer det inte att behövas lika många stafettläkare och vården blir efektivare.GP:s tidigare artiklar visar att det är brister i organisationen inte i pengar som göra att vi får allt mindre vård för pengarna. Möteshysteri tillsammans med läkarnas previlegier och ovilja att låta sin jour schemaläggas är orsaker till ineffektiviteten.

Inga kommentarer: