onsdag 27 februari 2008

Riv upp beslutet att sänka förtidspensionen!

Tusentals trafikskadade kan tvingas överklaga beslut från Försäkringsbolag om sina framtida pensioner. Vakna, regeringen, och riv upp beslutet att sänka pensionen för landets förtidspensionärer!

Regeringens beslut att förändra beräkningsgrunden för sjuk- och aktivitetsersättning, tidigare kallade förtidspension och sjukbidrag,krockar med trafikskadelagen och får stora konsekvenser för människor som skadats i trafiken.

Procentsatsen för hur man ska räkna fram pensionen för personer med sjuk- och aktivitetsersättning, tidigare kallat förtidspension och sjukbidrag, sänktes av regeringen vid årsskiftet. Den tidigare beräkningsgrunden på 93 procent justerades då ner till 80 procent av den tidigare lönen.

Det innebär att jag som är trafikskadad måste kräva Försäkringsbolaget på mellanskillnaden mellan 80 och 93 % (13%) mot tidigare 7 % när jag vill ha ersättning för inkomstförlusten som gäller bla minskad pension.För de som har förtidspension orsakad av sjukdom är det ännu värre.

Jag tycker att Alliansregeringen ska skämmas !

Inga kommentarer: