onsdag 27 februari 2008

Inkompetent Försäkringskassa

Björn Collin, tidigare tjänsteman på Försäkringskassan säger att det bedrivs en kampanj för att slopa den allmänna sjukförsäkringen. Inte svårt att gissa att den kampanjen kommer från våra vattenkammade brats i regeringen som själva aldrig varit i närheten av försäkringskassan (i alla fall inte som sjukskrivna), men hellre ser att alla måste ha en egen sjukförsäkring som betalar sjukvården. Om du då inte har råd med avgiften, får du ingen sjukvård eller måste vända dig till speciella sjukhus med sämre vård. Redan idag har vi en gräddfil in i vården för företagare, idrottsstjärnor och andra välbeställda som via egna sjukförsäkringar får vård på privatsjukhus.

Talet om fusk med sjukpenningen har visat sig vara en myt, som Försäkringskassan själv har spätt på. Arbetslivsinstitutet kom 2005 med en utredning som visade att den ökade sjukfrånvaron inte främst berodde på fusk och felaktiga sjukintyg, utan på längre sjukskrivningar. Jag tror själv det också berodde på stora brister i samordningen av rehabilitering.

Försäkringskassans inkompetens visar sig i att handläggarna, som saknar medicinsk kompetens, förlitar sig på försäkringsläkarna som gör allt för att döma ut den behandlande läkarens sjukintyg eller specialisters invaliditetsintyg. Jag har själv råkat ut för detta. Trots att jag skickade intyg från flera specialister och den behandlande läkarens (sedan 5 år) intyg, så har Fk hittat andra orsaker till mina symtom och att jag inte kan arbeta.Vad ska man säga???? Ett sjukt system som borde "sjukpensioneras"!Läs även andra bloggares åsikter om

1 kommentar:

Nisse sa...

Man kanske skulle forska på frågan: "Vad är den egentliga anledningen till att de s.k. förtroendeläkarna har en tendens till att se mer till försäkringskassans intresse än till den sjuke?"

Var hittar man lagligt stöd för det förfarandet?

Och ibland blir det ju jäkligt 'lustigt'. Jag fick inte ut några pengar på en sjukförsäkring p.g.a. att jag vid tecknandet av försäkringen och inom en då angiven dåtid, varit hos sjukvård, för en s.k. golfarmbåge.
Anledningen till att jag då ville ha pengar på försäkringen var att jag bl.a. fått diskbråck i nacken.

Deras motivering, utöver satt jag blev anklagad för osant intygande, var att deras (Folksam) medecinske expert kommit fram till att denna s.k. golfarmbåge (som man får om man överanstränger underarmen) mycket väl kunde ha ett samband med en dålig rygg. Och eftersom de menade att de hade stöd för det i 'forskningsrön' så var de inte skyldiga att betala ut några pengar.

Samma läkare (medicinske expert) kan ju sedan dagen efter mycket väl göra bedömningen att det finns inget som helst samband mellan intensiv värk i hela ryggen och skador i t.ex. nacken. För det har de 'forskningsrön' som visar.

Den där logiken blir jag inte klok på...