onsdag 31 augusti 2011

Förnedrings-Tv i RobinsonNu har TV4 överskridit alla gränser til vad som är anständigt i jakten på TV-tittare och publicitet. Deltagarna i robinson tvingades vara halvnakna/nakna i TV. Det är inte klokt vad människor kan förmås göra i underläge och i grupp och för att få  vara med i tävlingen. Å andra sidan vad hade de för val? Väldigt oetiskt.Kvinnorna fick åka till stranden i aftonklänningar och männen nakna.Höjden av smaklöshet. Fy på er TV4 som förnedrar människor på det här sättet!

Bloggar: ,,intressant, , debatt,media, mediekritik, TV4

måndag 22 augusti 2011

ADHD-en slaskdiagnos?

Antalet barn med diagnosen ADHD har ökat lavinartat de senaste åren. Mellan 2005 och 2009 skedde en ökning bland 12–16-åringar med över 100 procent. Ett hundra procent!Men det är ingen som tror att det skett en faktisk ökning av barn med ADHD utan att det beror på en ökad kunskap om diagnosen som lett till detta.

Att genom ett antal besök hos en specialist ställa diagnosen ADHD på ett barn med ”rätt symtom” har blivit en affärsidé så god som någon, men vi måste också tänka långsiktigt på de här barnens framtid, anser skribenten Christina Wahlström. Som systemet ser ut i dag så har skolan extremt svårt att sätta in extra resurser till ett barn om det inte finns särskilda skäl, som en diagnos. För att snabbt komma till rätta med ett ”problembarn” som har extra behov av stöd så är en ADHD-diagnos en lösning som används alltför lättvindigt i dag, anser hon.

Det ligger mycket i det. En diagnos är för alla sjuka nyckeln till att bli trodd av Försäkringskassan och få behandling av inom sjukvården. En diagnos är grunden till alla prioriteringar inom vården och samhället.Det kan vara förödande att bli stämplad som "nörd" med Aspergers eller "vildhjärna# med ADHD. Men det är farligt och onödigt att samhället alltför mycket låser fast sig vid diagnoser. Istället borde alla få den hjälp de behöver.

strong>Bloggar: , Göteborg, debatt, Intressant,

torsdag 18 augusti 2011

Saabs styrelse plundrar bolaget

Den 19 maj hade Saabs ägarbolag Spyker en extrainkallad bolagsstämma. Då stod Saab-fabriken i Trollhättan still sedan en dryg månad och kraven började hopa sig hos kronofogden. Under det extrainkallade styrelsemötet beslutades att ett namnbyte skulle ske, från Spyker till Swedish Automobile. Men i dag kan TV4 även avslöja att styrelsen dessutom beslutade om en kraftig höjning av alla styrelsearvoden.

500 procent höjning till ordförande

Mest fick ordförande Hans Hugenholtz. Hugenholtz arvode ökade från 147 150 kronor till 931 950 kronor, en ökning med hela 533 procent. Det betalades retroaktivt ut för 2010 och gäller även för detta år. Men guldregnet träffade även de övriga ledamöterna. Styrelsemedlemmen Maurizio La Noce ökade sitt arvode från 147 150 kronor till 611 163 kronor.

Spyker motiverar beslutet i sitt årsbokslut med att förvärvet av Saab ökat styrelsens arbetsbörda kraftigt samt att arvodena varit oförändrade sedan 2004. Trots de höjda lönerna verkar flera av styrelseledamöterna ha lämnat Swedish Automobile. Enligt protokollet från den 19 maj har hela styrelsen lämnat, alla utom ordförande Hans Hugenholtz.

Råttorna lämnar det sjunkande skeppet sedan de sugit ur bolaget så mycket pengar som möjligt. Skitdåligt! Att staten tillåter detta! Svenska staten skulle ha gått in som ägare då hade detta inte hänt. Nu förlorar vi en av de svenska bilfabrikerna, som säljs ut bit för bit.

Bloggar: , ,demokrati,,, Intressantdebatt,

måndag 15 augusti 2011

Drottningens pappa ingen hjälte!

Undersökningen som presenterade bevis för att Walther Sommerlath gav judiske Efim Wechsler möjligheten att utvandra till Brasilien splittrade opinionen. Många forskare och journalsiter reagerade över den förenklade beskrivning som gavs med slutsatser som alla inte kan ställa upp på.

Professorn i historia, Thomas Lindkvist, förklarar att många tyskar såg möjligheter till att göra sig en vinst när judar fördrevs från deras verksamheter.Han säger vidare ttt "  De nya uppgifterna förändrar ju inte att han var med i nazistpartiet och en person som flyttar tillbaka till Tyskland vid denna tidpunkt måste ju förutsättas inte ha en allt för negativ inställning till den nazistiska regimen.

Journalisten och författaren Henrik Arnstad,  går längre i sin kritik:

"– Det som är nytt i artikeln är den hjälp som Walther Sommerlath skulle ha bidragit med till en utsatt jude. Att överta judisk egendom på det sättet var en del av det våld som bedrevs av tyskarna innan andra världskriget bröt ut. Att säga att Walther Sommerlath skulle ha hjälpt en jude är en typ av information som jag, och andra historiker, vänder oss mot."

Min slutsats blir i alla fall att Sommerlath tog chansen att göra en bra affär och att han dessutom flytttade tillbaka till Tyskland som öppet deklarerade judehatet, tyder på en välvilllig inställlning till nazismen.

Bloggar: , ,demokrati,,, Intressantdebatt,kungahuset

tisdag 9 augusti 2011

Media borde granska drottningens utredning närmare

Drottningen har under det senaste halvåret med privata medel sökt i arkiv i Tyskland och Brasilien och i sin fars efterlämnande brev och papper för att få en fullständig bild av sin familjs historia. Hon har haft hjälp av ett flertal personer med att värdera och komplettera materialet.
Drottningen har funnit en rad icke tidigare publicerade dokument som bringar större klarhet i hur övertagandet av fabriken i Berlin gick till. De visar att den tidigare ägaren Efim Wechsler kunde resa  ut ur Tyskland tack vare affären med Walther Sommerlath. Han fick familjen Sommerlaths brasilianska kaffeplantage och tre tomter i utbyte mot fabriken. Det innebar att han erhöll inresetillstånd till Brasilien och kunde emigrera strax före andra världskrigets utbrott.

Överlåtelsen av kaffefarmen och tomterna skedde till Efim Wechsler, som också represterades av en advokat, och försäljningen registrerades den 10 juni 1939. Några likvida medel tycks inte vara inblandade i transaktionen

Men enligt GP tvingades Wechsler att betala för att få utresa. Efim Wechslers fick enligt de tyska reglerna bara föra ut tio mark, resten av hans tillgångar fördes över på ett så kallat Sperrkonto som han inte förfogade över. För att kunna betala den särskilda skatten till tyska staten på 25 procent av förmögenheten, som gällde för dem som lämnade Tyskland, måste Wechsler ta lån på 10 200 mark med den fastighet som han formellt ägde i Berlin som säkerhet.En tysk riksmark skulle idag värderas till 3,70 euro, det vill säga omkring 35 svenska kronor. det var alltså ingen bra affä för Wechler, Däremot måste ju Sommerlath ha tjänat på det?

Det framgår inte heller vad den ska kaffeplantagen var värd? Det skulle vara intressant att jämföra värdet på kaffeplantagen han "bytte till sig" och fabriken han lämnade? jag tycker att media godtagit detta alltför lätt och som alltid håller kungahuset om ryggen.

Bloggar: , ,demokrati,,, Intressantdebatt, demokrati,

Tidig utbildning ger bättre bemötande av funktionshindrade

Attityder, värderingar och bemötande är viktiga riktmärken i den nya WHO-rapport som publicerats nu i sommar. Rapporten, ”World Report on Disability” är en total genomgång av funktionshindrades levnadsvillkor i världen.

I rapporten beskrivs bland annat hur bättre utbildning om funktionshinder har förändrat inställningen till personer med funktionsnedsättningar inom medicinska utbildningar.

Enligt WHO-rapporten är det viktigt att yrkesverksamma inom hälsovårdsområdet får bra utbildning och kunskap om funktionshinder.

I rapporten beskrivs också att en del personer känner obehag inför att möta människor med svåra funktionsnedsättningar vilket naturligtvis påverkar den hjälp som de ska ge dessa personer.

Hälsoarbetare saknar även kunskap om vilka problem som är relaterade till funktionshindret, vilket kan leda till att den utsatta personen inte heller får den hjälp som han eller hon behöver.

Jörgen Lundälv och Per-Olof Larsson,institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, som skrivit artikeln, menar att
alla yrkesgrupper som möter personer med funktionsnedsättningar måste få bättre utbildningen, t ex journalister, poliser, åklagare och verksamma inom olika trossamfund. Inte minst försäljare inom handeln och servicepersonal menar de måste få kunskap om bemöt­ande och kommunikation. Det handlar enligt skribenterna om bemötandekompetens det vill säga hur man bemöter människor som i flera avseenden är annorlunda.

Olika yrkesgrupper måste få möjlighet att träna upp sin förmåga att kunna vara lyhörd. Detta , menar Lundälv och Larsson, skulle kunna göras redan i gymnasieskolan. Där skulle alla oavsett vald utbildningsriktning få en möjlighet att utveckla sin bemötandekompetens. Deta är inget som någon lär sig vid ett enstaka tillfälle utan måste fortsätta inom den vidare fortbildningen.

Ett bra förslag tycker jag. Funktionshindrade av olika slag, både synliga och osynliga finns överallt ute i samhället.

Bloggar: , , , , intressant, ,