måndag 28 december 2009

En del skitprogram på Tv i jul

Förstår inte varför TV visar Anna Ankas jul! Någon mer intelligensbefriad kvinna har jag inte sett öppna mun i Tv-rutan på länge. det är som att gå hundra år bakåt i tiden. Hon måste vara sexfixerad på nåt sätt, som snuskpratar på detta vis samtidigt som hon visar upp ett tillknäppt yttre. Billig underhållning.

Stjärnorna på slottet nådde också en bottennivå med en självgod Ranelid som blivit "mediehora" och dyker upp som gubben i lådan överallt.Nej, tacka vet jag Svenson, Svensson och Mr Bean, liksom "Ett päron till farsa firar jul". De programmen kan man se hur många gånger som helst och får sig ett gott skratt på köpet.

Andra bloggar:, , , , ,Bloggande, bloggosfären, internet

måndag 14 december 2009

Skandia Livs förre chef Ulf Spång polisanmäls

Föreningen Grupptalans styrelse har beslutat att inge en stämningsansökan mot f. skandiadirektören Ulf Spång. Ansökan är undertecknad av Grupptalans styrelseordförande Arne Ruth och lyder som följer:

Polismyndigheten i Stockholm
För föreningen Grupptalan mot Skandias räkning begär jag härmed en brottsutredning beträffande Ulf Spångs förfarande vid utförsäljningen av kapitalförvaltningen i Skandia Liv med början sommaren 2001. Spång var vid denna tidpunkt vice VD i Skandia AB där Skandia Liv var dotterbolag. Han var styrelseordförande i Skandia Liv och i kapitalförvaltningsbolaget Skandia Asset Management, SAM,som såldes till Den Norske Bank den 7 januari 2002 för 3,2 miljarder kronor. Köpeskillingen gick oavkortat till Skandia AB, trots att största delen av det förvaltade kapitalet tillhörde Livbolagets
pensionsfonder.

Grupptalan mot Skandia bildades 22 oktober 2003 som en ideell förening med syftet att få en rättslig prövning av affären. Föreningen fick på kort tid 10.000 medlemmar och har sedan dess vuxit till nästan 18.000 pensionssparare. Ansökan om grupptalan inlämnades i januari 2004 till tingsrätten.

Kravet på del i köpesumman ställdes för samtliga 1,2 miljoner Skandia Livsparares räkning. Våren 2004 förband sig Skandia Livs nya ledning med VD Urban Bäckström att driva Grupptalans krav mot moderbolaget Skandia AB. Som en del av överenskommelsen avstod föreningen från att fortsätta driva en egen talan. I juni 2004 beslöt Skandia AB och Skandia Liv att lösa tvisten om olovlig vinstutdelning i skiljenämnd.

Föreningens övriga villkor för att lägga ner sin talan var:

1. Att föreningens rättsliga ombud Percy Bratt skulle ha insyn i Skiljenämndens arbete.
2. Att rättsprocessen även skulle övervakas av en oberoende juridisk expert, advokat Stefan Lindskog, numera justitieråd i Högsta Domstolen.
3. Att Skiljenämnden, till skillnad från vad som normalt är fallet, skulle offentliggöra hela
bakgrunden till sitt utslag.

Skiljenämndens utslag offentliggjordes den 3 oktober 2008. Där fastslogs att det tolvåriga kapitalförvaltningsavtalet med Den Norske Bank innebar en överdebitering av förvaltningsavgifter. Nämnden tilldömde Skandia Livs pensionssparare 580 miljoner kronor jämte ränta som moderbolaget Skandia AB ska betala. Skandia Liv ska därutöver under resterande avtalsperiod kompenseras för den alltför höga avgiftsnivån, en sammanlagd ersättning om c:a 1,4 miljarder kronor. Den för föreningen Grupptalan mot Skandia mycket viktiga principfrågan om olovlig vinstutdelning prövades inte.

Till grund för sin bedömning har Skiljenämnden i princip lagt alla påpekanden som Grupptalan mot Skandia ursprungligen framförde:
1. Att kapitalförvaltningsavtalet kraftigt missgynnade livspararna.
2. Att det inte var affärsmässigt och att det således inte ingåtts ”på armlängds avstånd”.
3. Att det med sin långa bindningstid och övriga villkor dikterats av Skandia AB:s intressen på bekostnad av livspararnas. Syftet var att få ut maximal köpeskilling vid försäljningen av SAM i ett läge där moderbolaget var finansiellt ansträngt.

Vilken skam för Skandia att behandla sina livsparare på detta sätt! Stöd föreningen genom att gå med som medlem i Proskandia ! För mer info se hemsidan .

Bloggar: ,, , ,

tisdag 8 december 2009

Ordna barnfria caféer för ljudkänsliga personer

Äntligen någon som vågar säga det många tänker: Inför barnfria caféer! Som ljudkänslig är det rena tortyren att gå på ett fik där det är massor av småbarnsföräldrar . Inte nog med att man ska kryssa sig fram mellan barnvagnarna, det surrar ständigt att röster och barnskrik ,som är det värsta när man är ljudkänslig. Vi som har inte längre är småbarnsföräldrar vill ha lugn och ro när vi ska fika eller äta, men det är nästan omöjligt idag! Om inte annat så spelar man musik.

Bloggar: , , ,

fredag 20 november 2009

Barnen får i sig allt mer miljögifter

De gömda gifterna i vardagen blir allt fler. Varje dag får barn i sig en cocktail av farliga kemikalier som allvarligt påverkar hälsan, visar en ny studie. Studien, som har gjorts av den danska Miljöstyrelsen, motsvarigheten till svenska Naturvårdsverket, har kartlag vilka kemikalier tvååringar utsetts för en vanlig dag. Det är en dyster läsning. Barnen får bland annat i sig stora mängder av kemikalierna parabener, ftalater och PCB. Gifter som allvarligt påverkar barnens hälsa. Men det går att undvika gifterna enligt forskarna.
 • Håll rent på golv och i textiler inomhus.

 • Köp Svanenmärkta hygienprodukter.

 • PCB-gifterna finns ofta i fet fisk. Ät därför en varierad kost.

 • Köp endast leksaker som är CE-märkta. Släng gamla leksaker som har gått i arv.

 • Eftersom kläder och andra textiler ofta är preparerade med kemikalier bör de tvättas innan de används.

 • Parabener är ett konserveringsmedel som bland annat används i hudvårdsprodukter, solkrämer barntvålar och barnschampon.

 • PCB användes bland annat tidigare vid husbyggen. 1972 förbjöds ämnet, men det finns fortfarande kvar i miljön.

 • Ftalater används som mjukgörare i olika plaster. Det används bland annat i plastflaskor och i många plastleksaker

 • kadmium (eget tillägg) finns bl a i barnvälling och andra livsmedel av vete. Finns i avloppsslam som bl a sprids på åkrarna.

Deprimerande att våra barn utsätts för så många gifter, men vi konsumenter har ett val. Vi kan dels välja ekologiskt och kravmärkta livsmedel och svanenmärkt schampo,tvål mm, dels kläder som är tillverkade enligt miljövänliga principer. Men vi kan också påveka våra politiker så att våra barn får bra skolmat utan tillsatser och att man slutar sprida avloppslam i markerna.

Bloggar: , , , , , intressant, , miljö, , Göteborg,jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, SLU, lantbruk, vetenskap

onsdag 18 november 2009

Varje minut dör en kvinna för att hon blivit gravid

Kvinnors liv anses inte värda att räddas av de män som styr världen. Varje minut dör en kvinna för att hon blivit gravid. Var sjunde gör det i sviterna av en osäker abort. Det är dags för världens ledare att ta denna katastrof på allvar, skriver Rebecca Gomperts (Women on Waves) och Åsa Regnér (RFSU).

70 000 kvinnor varje år avlider i sviterna av osäkra aborter. Att motverka osäkra aborter är inte särskilt svårt: man minskar behovet av dem genom att sprida kunskap om hur kroppen fungerar, gör moderna preventivmedel tillgängliga och möjliggör säkra aborter.

I dag saknar minst 200 miljoner kvinnor i reproduktiv ålder tillgång till preventivmedel, trots att de efterfrågar dem. Cirka 40 procent av alla kvinnor mellan 15 och 44 år lever i länder där abort är förbjudet eller enbart tillåtet om kvinnans liv eller hälsa är i fara. I Afrika gäller det 92 procent av kvinnorna och i Latinamerika 97 procent. Även inom EU finns det länder – som Polen och Irland – där abort med några få undantag är förbjudet. På Malta råder totalförbud. Situationen på Nordirland är extra svår att begripa, där kvinnor trots att de är brittiska medborgare inte har samma rättigheter som kvinnor i till exempel England, Skottland eller Wales. En kvinna som blivit gravid efter en våldtäkt på Nordirland måste betala upp till 20 000 kronor och åka till England för att göra abort.

Världens ledare måste bestämma sig för att mänskliga rättigheter även gäller kvinnor. Den som inte har makten över sin kropp och sin sexualitet har heller inte makt över sitt liv. När en stat hindrar kvinnor från att fatta beslut som rör deras egna liv och kroppar är det ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

Författarna kräver att Sveriges regering och regeringar i alla andra länder verkar för att alla kvinnor får tillgång till sexualupplysning, preventivmedel, mödrahälsovård och säkra aborter. Och det är bråttom, var sjunde minut dör ytterligare en kvinna i sviterna av en osäker abort.

Det borde ställas hårdare krav på mänskliga rättigheter och jämställdhet, när man skänker pengar till dessa länder eller förhandlar om samarbete. Flera av dessa länder ligger dessutom i Europa! Religionerna kränker kvinnors rättigheter och det borde därför vara en högt prioriterad fråga. Men för att frågan ska prioriteras måste det bli mer kvinnor i beslutande församlingar och organ. Det går ju inte ens att få in mer än enstaka kvinnor i EU-kommissionen. Men Reinfeldt kunde ju inte gå emot vad de andra tyckte och föreslå fler kvinnor i kommissionen! Hur ska vi då kunna få en förändring, när inte ens våra svenska politiker tycker att det är en viktig fråga.

Om kvinnor i muslimska och katolska länder fick använda preventivmedel och göra abort skulle fattigdom och svält minska. Nu tvingas fattiga familjer föda barn som de inte kan försörja eller ge mat varje dag. Jorden överbefolkas och vi går mot en mänsklig katstrof. Skriv på kampanjen för ett jämställt EU The European Women´s Campaign Lobby 50/50 som drivs av kvinnor med olika politisk färg i parlamentet.

Bloggar: , ,debatt, demokrati,,, , Regeringen, moderaterna, islam, religion

tisdag 17 november 2009

Regeringen tvingar arbetslösa att flytta

På ett år uppmanas över 40 000 personer att flytta av Arbetsförmedlingen. Den som vägrar kan förlora a-kassan. Arbetsförmedlingen har tvingats till hårdare tag efter strängare regler för a-kassan som Alliansregeringen beslutat om. Den som i dag står utan jobb måste flytta till annan ort om det där finns arbete. Men svenskarna blir allt mindre sugna på att flytta dit jobben finns.

De som flyttar av fri vilja gör det i första hand för utbildning eller för att de vill komma närmare vänner och bekanta. Men den arbetslösa som erbjuds ett jobb i en annan stad måste ta det. Vägrar man så minskas a-kassan, eller i värsta fall dras in. Hur många som fått jobbet som de tilldelats och i dag pendlar eller tvingats till flytt finns det ingen statistik på.

Bloggar: , ,debatt, demokrati,,, , Regeringen, moderaterna

torsdag 12 november 2009

Moderat som skattefuskar och folkpartist som är torsk

En 67-årig folkpartist tvingades lämna sina politiska uppdrag efter att det avslöjades att han arrangerat gruppsexträffar med en 17-årig flicka. Toppolitikern skulle ersättas av en Moderat - som har skulder hos Kronofogden på nära 300 000 kronor för obetalda skatter och tv-avgifter. Nu väljer även ersättaren att lämna sina politiska uppdrag, skriver TT. Moderaten ifråga är advokat med egen byrå med flott adress där han bland annat arbetar med affärsjuridik och brottmål. Men han jagas inte bara av brottslingar som vill ha hjälp utan även av kronofogden.

Det verkar vara mer lag än undantag att moderater är skattefuskare, nu är dessutom folkpartister torskar. Vad blir nästa steg?

Bloggar: , ,debatt, demokrati,,, , Regeringen,
moderaterna

tisdag 10 november 2009

Nästa steg är att privatisera sopbolagen också!

Nu säljs Apoteken ut av regeringen för en spottstyver , vilket bara gynnar riskkapitalbolagen.
Det totala försäljningspriset uppgår till 5,9 miljarder kronor.Apotek Hjärtat, som ägs av riskkapitalbolaget Altor, blir den största aktören med 208 apotek och en omsättning på 7,1 miljarder kronor och 1 500 anställda.Kronans Droghandel köper 171 apotek. Kronan ägs av Oriola och Kooperativa Förbundet. En annan köpare är Medstop Holding som ägs av Segulah, också det ett riskkapitalbolag. Den fjärde köparen är Vårdapoteket Norden, ägt av bland andra Investor. Ett riskkapitalbolag tjänar mest på att köpa och sälja och är inte intresserad av att förbättra företagen.

Snart är det de kommunala sopbolagens tur att privatiseras. Nu ägerar "Återvinningsindustrierna" för att Göteborgs sophantering ska privatiseras med argumentet att det blir billigare för kommuninnevånarna. Något vi inte har sett när det gäller andra privatiseringar.

Sopor har blivit en värdefull energiråvara. Privata företag vill ta över och strider med hjälp av lobbyister för att ta över kommunernas ansvar och de är på god väg att lyckas.
Soppåsarna har forslats till Sysavs förbränningsugn. Energin därifrån värmer upp fyra av tio hem i Malmö och Burlöv. Sopor har blivit en värdefull energiråvara. Privata företag vill ta över och strider med hjälp av lobbyister för att ta över kommunernas ansvar. Och är på god väg att lyckas.


Insändare i lokaltidningar, anmälan till EU-kommissionen, anställning på regeringskansliet. Sydsvenskan avslöjar hur lobbyister gjort privata företag till vinnare i striden om dina sopor. Till sommaren kan det sista av kommunernas kontroll försvinna.

Skrivelsen från EU-kommissionen sommaren 2007 faller tungt på utrikesminister Carl Bildts (m) skrivbord. Enligt kommissionen bryter Sverige troligtvis mot EU:s direktiv genom att tillåta svenska kommuner att inte följa upphandlingslagen när det gäller sopor.

Regeringen agerar snabbt. På två månader görs Konkurrensverket till ny kontrollmyndighet för upphandling. En utredning startas om hur de som inte handlar upp kan bestraffas och Konkurrensverket börjar snabbt agera mot utvalda kommuner. Bakom EU-kommissionens skrivelse ligger ett par års metodiskt arbete från lobbyister i de privata sopföretagens tjänst. Se också :
Sopavfall ska konkurrensutsättas och Renovas gräddfil dyr för invånarna

Bloggar: , ,debatt, demokrati,,, , Regeringen,

onsdag 4 november 2009

En riktig mammagris i Bonde söker fru

Roger i Bonde söker fru är en riktig mammagris. Botskämd! Mamma tvättar, lagar mat och städar åt honom. Dessutom bor föräldrarna i samma hus. Men tjejerna verkar förstås vara ganska garvade så de kanske klarar det. Föräldrarna verkar ändå vara vettiga och vill inte lägga sig i.

Roger verkar väldigt blyg, men har nog någon charm längst in ändå. Men jag tycker att han borde ansa risbusken han har under näsan. En snyggt ansad mustash och lite roligare kläder skulle göra en hel del för hans utseende.

Charmigast är Tilde, hästbonden, som verkar ha skinn på näsan och Per-Jörgen som lär bli en ny tjejfavorit. Han är lite lat och anstränger sig inte särskilt mycket.

Janne är en kul kille med glimten i ögat och humor. Han verkar mer erfaren då det gäller kvinnor än Roger. Men skulle också behöva ansa sitt skägg .

Bloggar: , ,, media, aktuellt, TV ,Tv4, Tv-serier,nöje

onsdag 21 oktober 2009

Klappa-på-huvudet-mentalitet hos regeringen

Ett hjärta rött skriver om Försäkringskassans uträkning av hur många som förlorat sjukersättning mot sin vilja. Regeringen säger sig göra detta av omtanke mot de sjuka,men jag tycker det är ett konstigt sätt att visa sin omtanke på.

De som mot sin egen vilja blivit av med sjukpenningen har flerdubblats det senaste året; från ca 200 personer under september 2008 till ca 900 under september i år. Till detta ska läggas dem som blivit av med sin sjukersättning (tidigare förtidspension). De problem som regeringens nya regelverk ställt till med inom sjukförsäkringen åskådliggörs också av Försäkringskassans egen personal. Therese Karlberg som är enhetschef vid omprövningsenheten vid NFC Stockholm Klara (enheten som handlägger omprövningar av sjukförmåner, arbetsskador och handikappförmåner) konstaterar att antalet omprövningar ökat kraftigt efter att regeringens nya sjukregler trätt i kraft: från 1800 till 4500 ärenden.

Adriana Lender, FK, pekar också på att regeringen vill införa nya begrepp om sjukdom. Kassan kommer att tvingas ta ställning till vad god hälsa är och vad svår eller allvarlig sjukdom innebär. Det finns en uppenbar risk för rättsosäkerhet, skriver FK i sitt remissvar.

Bloggar: ,debatt, demokrati, ,, , ,

tisdag 20 oktober 2009

Så blir du ovän med dina grannar

Ha, ha det här tycker jag är bra:

Tips på hur du retar dina grannar enligt en undersökning av Villa-Ägarnas Riksförbund:
Att inte hälsa är också något av det värsta man kan göra. Det anser 59 procent av villaägarna. På tredje plats hamnar grannar som lånar saker utan att lämna tillbaka dem. Samtidigt tycker 98 procent av villaägarna att det är viktigt att vara en bra granne och det verkar som att folk vill ha bra relationer med dem som bor i närheten. Fler kvinnor än män tycker att det är jobbigt när en granne är för påträngande, medan männen i större utsträckning irriterar sig på om grannen parkerar sin bil slarvigt. Kvinnor står heller inte ut med grannar som snickrar och bankar vid fel tidpunkt medan männen har lite mer överseende med pigga renoveringsentusiaster.


Bli en dålig granne - så gör du:
Hälsa inte på dina grannar.
Lämna inte tillbaka saker du lånat.
Var högljudd.
Träng dig på.
Låt dina husdjur springa över/göra sina behov på granntomten.
Släng saker i andras soptunnor.
Skryt! Uppfostra inte dina barn.
Trädgården får helst ge ett skräpigt intryck

Det värsta jag vet är grannar som spelar musik för högt på natten när man ska sova och som har ouppfostrade barn som sölar med sand över hela gården och på trädgårdsmöblerna. Jag gillar inte heller grannar som tvättar bilen på gården eller gatan. det är egoistiskt och hänsynslöst mot vår miljö.

Bloggar: , , , ,

måndag 19 oktober 2009

En passionerad bloggare lockar fler läsare

Passion är den viktigaste egenskapen för att kunna sticka ut i mängdensom bloggare. Att få igång ett samtal är själva målet med social media. Men det som verkligen bygger relationer är sådant som berör, engagerar eller känns relevant på ett mer allmänmänskligt plan. Liv och död är ett sånt ämne. Jag har hört att de som skriver om t ex om nära anhörigas sjukdom och död, egen svår sjukdom, hetsätning eller självskadebeteede får många läsare. Gillar vi att frossa i andras elände? Eller är det att så många delar den erfarenheten? Jag hörde också någon som sa att när hon mådde bättre sjönk antalet kommentarer och besök på bloggen. Konstigt?

Annat som lockar kan tex vara läkemedelsföretaget som som öppnar upp för att prata om ofrivillig barnlöshet, långvarig smärta eller mjukvaruföretaget som skapar en välbesökt blogg om distansarbete. Eller så strävar man helt enkelt efter att vara ”sjukt trevlig”. Själv strävar jag efetr att vara "sjukt" påläst och kunnig.Hur nu det går?

Men helst folk vill skratta och ha kul. Det behöver inte vara så komplicerat. Prata om sånt som folk gillar: husdjur, deras favorithamburgare eller träningstips. Kanske därför matbloggar, inredningsbloggar och modebloggar är så populära?


Andra bloggar: , , , , ,Bloggande, bloggosfären, internet

fredag 16 oktober 2009

Syrebristen i östersjön beror på övergödning från jordbruket

Syrebristen i Östersjön har aldrig varit större än nu. Fiskarna och annat djurlivet dör undan för undan, liksom växterna som finns i havet. Men det är inte en effekt av klimatförändringen, utan av ökade utsläpp av näringsämnen och gödsel. Det visar forskare vid Göteborgs universitet som kartlagt Östersjöns havsklimat sedan 1500-talet. I Östersjöns avrinningsområde bor det 85 miljoner människor. Folkmängden gör stora mänskiga avtryck i Östersjöns havsmiljö. Det visar forskaren Daniel Hansson vid Institutionen för geovetenskaper, som med hjälp av nya metoder kartlagt Östersjöns havsklimat från 1500-talet och framåt.

Den främsta orsaken till syrebristen och de stora döda bottnarna är att utsläppen från jordbruk och orenat avloppsvatten ökade kraftigt, inte minst i samband med en ökad användning av konstgödsel i mitten av 1900-talet, säger Daniel Hansson. Ännu ett argument för att skippa konstgödsel och spridning av avloppslam!

Bloggar: , , , , , intressant, , miljö, , Göteborg,jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, SLU, lantbruk, vetenskap

Slöja kan aldrig accepteras i Sverige

I många år har det funnits idéer i Sverige om att det mångkulturella samhället är oproblematiskt. Men debatten om slöjan visar att det idag finns värderingsskillnader i befolkningen som inte är möjliga att överbrygga. Hur mycket muslimer än försöker förklara sina ståndpunkter möter de - och kommer de att möta - en oförstående majoritetsbefolkning. Detta har varken med islamofobi eller rasism att göra. Skillnaderna i uppfattning bygger i grund och botten på två olika och diametralt motsatta synsätt på vad som är ett moraliskt godtagbart levnadssätt, skriver Aje Carlbom, forskare och specialist på islamister i en artikel på Newsmill.

Muslimer kräver att andra ska ändra sig
Han menar att det är muslimer som ständigt råkar i hetluften, beror på att ingen annan befolkning insisterar på att deras speciella livsstil ska utgöra en offentlig ordning. För många muslimer, i särskilt hög utsträckning för islamister, betraktas islam som ett system som ska styra "allt". Individens tänkande ska präglas av islam, ekonomin ska underordnas islam, sociala relationer ska organiseras enligt islam, människors sexliv ska bestämmas av islam etcetera. Rättroende muslimer och islamister betraktar det som sin religiösa plikt att arbeta för att överbrygga klyftan mellan det privata och det offentliga. De är djupt missnöjda med den svenska ordningen där religion betraktas som en privat angelägenhet

Beslöjade kvinnor kommer att få det svårt på vissa arbetsplatser
Muslimska kvinnor, iklädda niqab eller vanlig slöja, kommer att få det mycket svårt att bli accepterade på arbetsplatser som har att göra med utbildning eller barnomsorg, menar Carlbom. Det är en sak att köra buss eller att arbeta i serviceyrken där man har opersonliga kontakter med kunder som kommer och går. En annan sak är det att ta hand om andras barn i förskolan eller grundskolan. Det är arbeten som innebär att man blir en del av barnets socialisationsprocess och i de allra flesta fall vill föräldrar att deras barn ska tas om hand av dagis- och skolpersonal som liknar dem själva. Vi kan givetvis hävda att alla föräldrar bör vara så storsinta och toleranta att det inte spelar någon roll vem som uppfostrar barnen när de står utanför föräldrarnas kontroll. Men det är en orealistisk tanke. När allt kommer omkring vill vi att våra egna barn ska uppfostras enligt de värderingar vi själva omhuldar, skriver Aje Carlbom. Muslimer vill helst att deras barn vårdas och undervisas av muslimer.

Läs också artikeln: Hijab den goda moralens och dygdens väktare

Skönt att någon äntligen säger det jag tänker! Många muslimer vill inte bli integrerade i samhället.Varför tror ni att de bor på samma ställe i Rosengård, Bergsjön, Angered etc. och tittar på muslimska TV- kanaler,läser arabiska tidningar etc? Det är inte bara av ekonomiska skäl.

Bloggar: , ,debatt, demokrati,, , , Intressant, koranen

Facebook och Bloggar avgör valet

Sex av tio lokala toppolitiker tänker använda bloggar, Facebook, Twitter eller Youtube i valrörelsen nästa år, visar en enkät i Dagens samhälle. Ännu fler, 78 procent, tror att de nya sociala medierna, t ex Facebook och bloggar, kommer att spela en viktig roll i kampen om väljarna. Ett blogginlägg kan ge tusen träffar. Ett torgmöte kanske får fem att stanna till och femton att lyssna lite medan de passerar.

I nästa års valrörelse kommer genombrottet för de nya sociala medierna, tror Bengt Johansson, forskare i politisk kommunikation vid Göteborgs universitet. Årets EU-val var "en experimentverkstad".– Den stora utmaningen för politikerna blir att våga släppa kontrollen. Enligt DS enkät har 53 procent av toppolitikerna i dag ett konto på Facebook. 32 procent bloggar, 10 procent twittrar och 8 procent har lagt ut filmklipp på Youtube.

Det låter lovande, då ska jag fortsätta mitt bloggande, för det är ju just för att kunna påverka jag lägger ner tid på att blogga. Facebook tror jag också har ett stort genomslag. Där kan man komma i direktkontakt med politiker på ett annat sätt. Lär dig Twittra på Twitterskolan

Bloggar:, , debatt, demokrati, ,, , Regeringen ,socialdemokraterna,Val 2010

onsdag 14 oktober 2009

Kvinnor stenas till döds i Allahs namn

I en by vid öknens rand väntar den unga gravida trebarnsmamman Noor på sitt straff: skyldig till äktenskapsbrott är hon dömd att stenas. Sliten mellan respekt för uråldriga traditioner och sin strävan efter frihet inväntar hon sitt oundvikliga öde. Hon får vänta flera år på sitt straff därför att jorden är för hård att gräva i. Hon ska grävas ner till halsen och dödas med 7 stenar av sina släktingar.

I TV-programmet Efter 10 tas våldet mot kvinnor i muslimska länder upp. Både veckans bok
Sju stenar till den otrogna hustrun av Vénus Khoury-Ghata och filmen Soraya M handlar om den fasansfulla traditionen att stena kvinnor till döds. Vnus Khoury-Ghata, född i Libanon, är sedan drygt 30 år bosatt i Paris. I sina flerfaldigt prisbelönta romaner och diktsamlingar förenar hon sin kärlek till den arabiska kulturen med en rik och personlig behandling av det franska språket.

Komikern Pirzadeh bevittnade stening
Hör skådespelerskan Zinat Pirzadeh som själv bevittnat hur en kvinna stenades till döds i Iran. Hon berättade i direktsändning hur hon själv bevittnat stening av en kvinna i Iran och att det hör till vardagen. Dessutom berättar hon att kvinnorna själva bidrar till detta genom att ange kvinnor som de vill bli av med. En kvinna kan stenas om hon tex blivit våldtagen (!) eller varit otrogen. Det kan också vara att hon vägrat att bli bortgift eller vill skiljas. Kvinnan ifråga får ingen rättvis rättegång . Det krävs bara två vittnen. Stening används också som avskräckande exempel och för att hålla kvinnor på mattan, liksom burka, slöja och andra påhitt av fanatiska muslimer.

Var med i
Amestys upprop mot steningar!

Aceh-provinsen/Indonesien
Protesten skickas till Indonesiens president som måste godkänna lagen innan den träder i kraft. Nyligen antog den regionala lagstiftande församlingen i Acehpriovinsen en lag som bland annat innebär att äktenskapsbrott kan straffas med stening till döds. Men detta grymma förfarande pågår även i Iran, Saud-Arabien, Somalia och andra muslimska länder. Talibanerna inför diskriminerande lagar mot kvinnor överallt där de tar makten. Amnesty protesterar mot detta grymma straff och kräver att lagen omedelbart dras tillbaka. Protestera du också! Det har visat sig att opinion kan ändra myndigheternas beslut.

Iran
Stening till döds utdöms mot gifta personer som har varit otrogna. Sedan 2002 har minst sex personer stenats till döds i Iran. Enligt uppgift väntar sju kvinnor och två män i dödscell på att deras steningsdom ska verkställas.Steningar utförs i Iran trots att den högsta juridiska instansen, 2002, gav order om ett stopp för denna avrättningsmetod. Protesten skickas till Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi som är ledare för Irans högsta juridiska råd.

Läs fler artiklar här:

Stenades till döds av sin man
Systrarnas dom för påstådd otrohet-stening
13-åring stenades för att hon anmälde våldtäkt

Bloggar: , ,debatt, demokrati,, , , Intressant, koranen

söndag 11 oktober 2009

Kolla de folkvaldas närvaro i Riksdagen

Nu kan du själv, via TV-programmet Kalla fakta, kolla hur ofta våra riksdagledamöter är närvarande i Riksdagen. Några exempel: Alf Svenssson, Kd , är tex borta nästan 50% av tiden, liksom Ann-Christine Johansson (S). Barbro Westerholm (FP) är borta hela 63% av tiden. Eva Flyborg (FP) är borta 37% av tiden. Thomas Bodström har också haft ovanligt stor frånvaro då han jobbat som advokat. Är det någon vits att de sitter där? Om man har ett så viktigt uppdrag bär man väl prioritera det?Lönen är ju inte fy skam heller. De flesta har över 600 000:-/år i inkomst. En advokat tjänar förstås mer.

Bloggar: , ,debatt,demokrati,, , , Regeringen

De röd-gröna leder mätningarna

Den rödgröna oppositionen går framåt med 1,2 procentenheter och har nu 50,7 procent av väljarstödet enligt Demoskops väljarbarometer för oktober, publicerad i Expressen. 44,0 procent väljer något av regeringspartierna. 44,0 procent väljer något av regeringspartierna, en minskning med 1,1 procentenheter sedan förra månadens mätning. Vänstern har gått framåt mest. Inte helt överraskande med tanke på den ansvarslösa politiken de utlovar med kraftigt höjda bidrag mm.

Bloggar: , , debatt, demokrati, , , , ,

fredag 9 oktober 2009

Stor ägarkoncentration inom svenska media

Bloggen Mediakoll har gått igenom de största bolagen i Sverige för att försöka få svar på frågan Vem/vilka äger media? Deras slutsats är att media i Sverige klart domineras av två mediekoncerner: Schibsted och Bonnier. Listan de presenterar nedan är inte komplett, bolagen äger betydligt mer än detta, men det ger åtminstone klar bild av ägarkonstellationerna och framförallt koncentrationen kring två stora aktörer.

Tidningsbolag Svenska Dagbladet: Schibsted 99,4%; Stiftelsen SVD 0,4%; Övriga 0,2%Aftonbladet: Schibsted 49,9%; LO 50,1%Dagens Nyheter: BonnierExpressen: BonnierKvällsposten: BonnierGT: BonnierStockholm City: BonnierMetro: (Uppgifter från 2004-07-07) Kinnevik kontrollerar 37% av kapitalet och 30,3% av rösterna, Modern Times Group 28% av kapitalet och Invik 2,8% av kapitalet samt 5,5% av rösterna. Men notera att både Invik och MTG i sin tur ägs av Kinnevik, vilket förtydligar ägarkoncentrationen.

TT: Ägs gemensamt av "de största tidningarna och mediebolagen" vilket i praktiken innebär att de därmed domineras av Schibsted och Bonnier.Värt att notera är att Schibsted och Bonnier, genom sina tidningar DN och SVD, äger 50% var av Premo, Pressens Morgontjänst, som distribuerar "430 000 tidningar till hushåll, institutioner och återförsäljare över hela Storstockholm".TV


KanalerSVT: FörvaltningsstiftelsenTV3: Modern Times GroupTV4: Schibsted 20,1%; Bonnier 29,3%; MTV Oy 23,4%; Proventus 15,1%; LRF 5,9%; BNY 2,05%Kanal 5: SBS BroadcastingZTV: Modern Times GroupModern Times Group äger dessutom Viasat, en kanaldistributör.


Filmbolag Svensk Filmindustri (Inklusive dotterbolag): BonnierSandrewMetronome: Schibsted

Detta bekräftar det jag redan visste, men vad jag inte visste var att ägarkoncentrationen är så stor! Inte konstigt att jag upplever att media (framförallt dagstidningarna) är väldigt Alliansvänliga genom sina ledarsidor och krönikörer, där oppositionen och särskilt Mona Sahlin kritiseras hårt. Konstigt att inte EU kriserat detta. Det ska ju vara så viktigt med konkurrens? Det måste väl gälla mediasektorn också? Alliansen är ju så kritiska till monopol annars, men här tycker de att det är OK. Så länge det gynnar dem så...

Bloggen Sven tycker skriver : "Två moderata riksdagsledamöter är missnöjda med SVT:s nyhetsbevakning. Jan R Andersson och Peder Wachtmeister tycker att Aktuellt och Rapport är alldeles för stygga mot Fredrik, Anders och dom andra. Statlig TV ska väl inte kritiskt granska den styrande regeringen - den ska hyllas. De båda moderaterna har därför motionerat till Riksdagen om att nyhetsrapporteringen ska granskas fortlöpande så att det blir ett stopp för vänstervridningen. Eftersom den tidigare socialdemokratiska regeringen också tyckte att man granskades lite elakt ibland så sköter nog SVT sitt uppdrag ganska bra. "

Bloggar: , , debatt, demokrati, , , , , Regeringen,

torsdag 8 oktober 2009

Letterman i sexskandal

Letterman berättade i måndagens program att hans hustru Regina, som han som han träffade 1986 och e sig med i mars i år, har ”sårats djupt av hans handlingar” och att han försöker lappa ihop deras äktenskap. Det var i förra veckan som David Letterman själv i sitt program The late show berättade om det utpressningsförsök han blivit utsatt för. Enligt Letterman ska en anställd på tv-bolaget CBS ha hotat med att avslöja Lettermans sexaffärer med flera kvinnliga medarbetare på kanalen om han inte betalar utpressaren cirka 15 miljoner kronor. Efter att David Letterman kontaktat polis, och betalat ut en falsk check på 15 miljoner kronor, kunde utpressaren gripas.

Nu har fler detaljer sipprat ut om tv-stjärnans affärer.Det började redan på 80-talet då Letterman slog igenom på NBC, uppger New York Times. På den tiden dejtade han gärna praktikanter och andra tjejer som var knutna till showen. Jag förstår uppriktigt sagt inte vad de sett hos honom?

Det luktar sexmissbruk om hela den här affären. Jag tycker att det han gjort är omoraliskt i högsta grad och att det inte blir mindre omoraliskt av att han bekänner offentligt när han blir hotad av en utpressare. Det är synd om hans fru som drabbats av en notoriskt otrogen man. Han borde söka vård.

Bloggar: , ,, media, aktuellt

tisdag 6 oktober 2009

En drägligare tillvaro för sjukskrivna med en röd-grön regering

Både arbetslösa och sjuka får mer pengar i plånboken om de rödgröna vinner valet, enligt Aftonbladets nätupplaga. Däremot blir det höjda skatter för höginkomsttagarna.

Starkare välfärd”
De rödgröna sätter stopp för utförsäkringen av sjukskrivna. Om de vinner valet tas tidsgränserna för sjukpenningen bort. Dessutom slipper de långtidssjukskrivna att få sjukpenningen sänkt efter ett år. Sjuka, gamla och arbetslösa ska inte betala för den här krisen, säger Ulla Andersson, ekonomisk talesman för Vänsterpartiet.

Det blir också rejäla höjningar av a-kassan om de rödgröna vinner valet nästa år. Mest generösa är Socialdemokraterna som vill att a-kassan på sikt ska kunna ge närmare en tusenlapp om dagen, mot 680 kronor i dag. Snålast är Miljöpartiet som inte föreslår några höjningar av a-kassetaket förrän om tre år – först 2012.

De med de riktigt stora förmögenheterna och inkomster över miljonen, de kommer att få vara beredda att bidra, säger Thomas Östros, ekonomisk talesman för S. S och V satsar också på en ny förmögenhetsskatt. V vill införa skatten på förmögenheter över 1,5 miljoner och S från 2,5 miljoner. Ett annat bra förslag är att vid reavinstförsäljningar tas skatten på uppskov upp till 200 000 kronor bort. Det

Jag hoppas verkligen att de Röd-Gröna kan enas om en gemensam budget. Men V skulle aldrig har fått komma med ! De är hela tiden på tvären och kommer att sabba alltihop.De har inte en realistisk budget.

Bloggar: , ,debatt, demokrati,, , , Regeringen,

fredag 2 oktober 2009

Regeringen försvagar fackets makt

Facket rasar mot ett EU-förslag från Sverige. En ny sorts företag kan göra det möjligt att kringgå kraven på facklig representation i företagets styrelse. Europafacket varnar statsminister Fredrik Reinfeldt för att driva igenom förslaget."– Det här rör en viktig del i vårt lands arbetsmarknadsmodell. Regeringen borde kasta förlaget i papperskorgen, säger Ingemar Hamskär, TCO:s chefsjurist."

Facket har i dag rätt att ha minst två styrelserepresentanter i bolag som har minst 25 anställda.Om förslaget genomförs kan det gå från 25 till närmare 500 anställda innan facket får rätt till representanter.Det handlar egentligen om ett EU-förslag om en ny bolagsform, så kallade SPE-bolag. Ett företag som föreslås kunna röra sig över EU-ländernas gränser och där aktiekapitalet endast ska vara en euro.

EU-kommissionen vill göra det lättare att starta bolag och har därför föreslagit denna nya bolagsform. I och med att Sverige i höst är EU:s ordförandeland så är det den svenska regeringen som ska driva arbetet framåt och sy ihop kompromisser.För tre veckor sedan la Sverige ett nytt förslag i den rådsarbetsgrupp som bereder frågan inom EU.

Facklig kritik
Från fackligt håll finns ett stort missnöje mot förslaget. Det som möter den allvarligaste kritiken är att bolag ska kunna registreras i ett land och att det landets regler ska gälla även om verksamheten bedrivs i ett annat land.– Det innebär att om ett bolag registreras i Estland, där det inte finns några lagar för facklig representation, så kan facket förlorar sin plats i styrelsen i Sverige där företaget bedriver sin verksamhet, säger Ingemar Hamskär.Europafacket har också reagerat hårt på det svenska förslaget, och skickat ett brev till statminister Fredrik Reinfeldt.

Facket skriver att den svenska regeringen förslag är oacceptabelt ur ett löntagarperspektiv.

Jobbigt för regeringen
Att EU-frågan om en ny bolagsform hanteras just nu är besvärande för den svenska regeringen. Tidigare drev den svenska arbetsmarknadsministern linjen att kravet på 500 anställda för att få facklig representation var alldeles för högt. Men när Sverige nu håller EU:s ordförandeklubba anser regeringen att den svenska kompromissen på 500 anställda är rimlig.

Bloggar: , ,debatt, demokrati,,, , Regeringen,

torsdag 1 oktober 2009

EU-parlamentariker mutas

EU-parlamentarikern Eva-Britt Svensson: Det behövs större öppenhet kring lobbyism
Varje dag får jag och alla andra EU-parlamentariker inbjudningar som liknar den Aftonbladet skickade ut. Guldkantade kort som slutar med Om Svar Anhålles. Mingel, bjudmiddagar, cocktails. Det är lönsamt att påverka beslut. Om en lobbyist lyckas så kan hans uppdragsgivare vinna värdefulla konkurrensfördelar på marknaden. Det kan gälla EU-regler för motorcyklar, lastbilar, gräsklippare, kemikalier. Eller choklad. Därför finns det ett enormt tryck på EU-parlamentariker från kommersiella intressen.


När ska vi konsumenter få samma makt och möjligheter att påverka besluten inom EU-parlament och Riksdag. Att det är så här i EU visste jag sedan jag varit i parlamentet på studiebesök och sett hur det går till med egna ögon.


Bloggar: , , debatt, demokrati,, , , Regeringen, EU

onsdag 30 september 2009

Allianspolitiker lät sig mutas av Aschberg

Svenska Riksdagsledamöter läts sig mutas i Aschbergs arrangerade fest. 12 riksdagsledamöter ställde upp på den påhittade festen med bl a champagne, 5 -rätters middag och utlottning av lyxresor, bl a skatteutskottets ordförande Lennert Hedqvist (M). Alla som intervjuades av Aschberg var allianspolitiker. Mutbara politiker finns tydligen. Är fusk och fiffel ett gemensamt drag hos borgerliga politiker?

Var tredje riksdagsman/kvinna låter sig bjudas enligt en undersökning av Aftonbladet

S- politikern Helene Björklund förstår inte varför det är omoraliskt att låtas sig bjudas! Jag måste säga att jag blir besviken. Är man politiker och inte förstår det ska man inte vara politiker! Hon vill tydligen inte heller ha någon kontakt med sina väljare och därför kan man inte kommentera hennes inlägg på bloggen. Om hon tillät det skulle hon kanske få kommentarer som gjorde att hon förstod varför man som politiker inte ska låta sig mutas. Det är helt enkelt svårt att vara objektiv och ta kloka beslut när man låtit sig bjudas av ett företag och sedan ska ta beslut som rör företaget ifråga. Klokare är Gustav Fridolin (MP) som säger så här :

"Klyftan mellan väljare och valda gör att människor tappar förtroendet för politiker, samtidigt som politiker har svårt att se verkligheten utanför. Klyftan har skapat en marknad för dem som kan låtsas förklara för politiker vad människor tycker och hur man ska paketera sitt budskap. Man skulle kunna tycka att ett litet land som Sverige knappt behöver några lobbyister. Den som vill ha tag på en politiker kan själv skicka ett mejl eller lyfta telefonluren. Svårare än så är det inte, och jag är övertygad om att många pr-firmor tar bra betalt för att inte göra särskilt mycket mer. Men lobbyismens expansion får en konsekvens: tillgången till politikernas öron får en allt högre prislapp."

Bloggar:
, , , debatt, demokrati,, , , , Regeringen,

Avloppslam i tegel

Vid universitetet Witten/Herdecke i Tyskland, har man tagit fram den nya byggstenen, som kallas Ecobrick. Att avloppsslam inte använts tidigare beror på att det höga vatteninnehållet höjde energikostnaden enormt vid bränning.

Vid universitetet utvecklades en teknik att först blanda slammet med kalk och sand till ett granulat, fritt från skadliga ämnen. Granulatet kan sedan blandas i lämplig mängd med sand, kalk och vatten.

Främst i utvecklingsländer anses framtiden finnas för Ecobrick, där möjligheten att göra byggmaterial av avloppsslammet skulle kunna vara en drivkraft att alls rena avloppsvattnet.

Det låter ju bra, men är det verkligen riskfritt med tanke på allt gift och alla kemikalier som finns i avloppsslammet?

Bloggar:
, , , , , intressant

tisdag 29 september 2009

En liten fräckis om partnerbyte

Det var ett medelålders par som tyckte livet började bli ganska trist och tråkigt. De bestämde sig därför att de skulle liva upp vardagen lite och gick till bolaget och köpte en dyr flaska vin.
Sen gick de och köpte sig lite goda räkor med tillbehör som de gick hem och dukade upp och sen satte de sig till bords. Efter en liten stund fick de se att ett UFO som landade i deras trädgård, och båda rusade till fönstret. Ut ur UFO :t kom en manlig och en kvinnlig utomjording.

Mannen tittade på frun och sa: -Ska vi bjuda in dom?
-Ja, det gör vi! sa frun. Utomjordingarna kom in och satte sig och åt av det som bjöds. Mannen på frun och frågade med glimten i ögat:
- Vad säger du om att byta partner?
- Ja, kanske det? Svarade frun. Sagt och gjort, frun i huset och den manliga utomjordingen gick upp i sovrummet och mannen och den kvinnliga utomjordingen stannade nere.

Frun och den manliga utomjordingen klädde av sig. Hon tittade på utomjordingen och utbrast:
- Är den inte lite väl liten!?
- Jaså? säger utomjordingen och vred på sitt högra öra, då började den växa och blev precis lagom lång.
- Men är den inte lite väl smal, säger frun?!
- Jaså, säger utomjordingen och vred på sitt vänstra öra och i ett nafs växte den till sig och blev till belåtenhet.

Natten gick och morgonen kom. Frun i huset gick ner för trappan och i köket mötte hon sin man som frågade hur har natten varit.
- Helt underbar, svarar frun. Hur var din?
- Det ska jag säga dig, att aldrig mer en utomjording! Hon höll ju för fan på att vrida öronen av mig...

Andra bloggar: , , ,
, kul

fredag 25 september 2009

Regeringen säljer ut alla bolag som går med vinst

De sätter krokben för staten( du och jag vi alla) och ser till att minimera alla inkomster så att vi till slut inte har några inkomster för staten. Bara utgifter. De säljer ut alla vinstdrivande företag för att finansiera sina skattesänkningar. Har vi konsumenter tjänat något på alla avregleringar? Inte mycket, det har däremot de privata företagen. För oss andra har det bara inneburit ökad stresss med fler beslut som ska tas.


Helt barockt att å ena sidan vurma så kraftfullt för marknaden, fri konkurrens och sen kräva konkurrensinskränkningar som gör att privata aktörer får försprång. Snacka om att försnilla allmänna resurser! Dessutom skulle apoteket vara tvungna att köpa läkemedel till sina butiker - från sina konkurrenter! Vari ligger rim och reson här? Riktigt tafflligt och sniket! Fy! Snart får vi alla ställa oss framför TV- kameran i Lyxfällan enade som personen Sverige.

Bloggar: , , , debatt, demokrati,, , , , Regeringen,

Repris på budgetunderskott med borgerlig regering

Enligt Tord Oscarsson är motivet för jobbskatteavdraget inte alls är att löntagarna ska få mer i plånboken. Ordförande i regeringens finanspolitiska råd professor Lars Calmfors intervjuades om hur jobbavdraget kan ge fler jobb. Hans förklaring var att det sker genom att arbetsgivarnas lönekostnader minskar.

Alltså löntagarna ska inte räkna med att få mer i plånboken utan att lönen minskar med samma belopp som jobbskatteavdraget. Det framgick av diskussionen att det inte sägs därför att det skulle inte vara populärt, därför kan t.ex. att pensionärerna inte kan räkna med motsvarande skattesänkningar. Att sänka pensionerna i motsvarande omfattning skulle vara ett nollsummespel som inte skulle ge några politiska poänger.

Nu läggs ytterligare 10 miljarder på jobbskatteavdrag. På sikt ger det inte löntagarna något eftersom lönen sänks i motsvarande mån. Men det höjer underskottet i staten ytterligare fastän underskotten redan är enorma:

Statsbudgetens underskott (prognos)
2009 -196 mdr kr
2010 -106 mdr kr
2011 -72 mdr kr
2012 -51 mdr kr

Källa: Finansdepartementet.

Slutsatsen av detta blir att jobbskatteavdraget är en subvention till arbetsgivarna. Det ytterligare underskott som skapas får däremot skattebetalarna svara för förr eller senare i form av högre skatt och besparingar. Många minns den svåra tiden efter borgarstyret på 90-talet. Nu startade de i högkonjunktur med överskott i finanserna och se hur det har gått. Vi är snart är samma sits.Det låter så bra med skattesänkningar men det ska betalas på något sätt.

Bloggar: , , , debatt, demokrati ,, , , , Regeringen,


måndag 21 september 2009

S-kvinnor accepterar inte heltäckande slöja

På Västerortsskolan i Stockholm förbjuds de kvinnliga eleverna att bära heltäckande slöja under lektionerna och för det har skolan anmälts till Diskrimineringsombuds-mannen. Men S-kvinnor anser att skolan gjort rätt. Heltäckande slöja är ett sätt att utestänga kvinnan från kontakter med andra människor än den närmaste familjen, säger de.

"Att vägra skaka hand och att tvinga en annan person att bära heltäckande slöja är några exempel på religiös extremism, skriver de och pläderar för ett tydligare avståndstagande.Kristna extremister känner man igen när man ser dem S-kvinnor säger att det rör sig om relativt små samfund som inte är representativa för kristendomen. Svårigheten i dessa fall är att avgöra var samhället ska dra gränsen när individer inom dessa samfund riskerar att berövas sina rättigheter. När det gäller muslimer är problemet att kunskapen om islam är så dålig i västvärlden att vem som helst som är tillräckligt högljudd tillåts representera hela den muslimska befolkningen. De som är mest högljudda och ihärdiga är nämligen ofta just extremister.

Vi ser exempel på det i media när det efter varje liten kulturkrock dyker upp fundamentalistiska uttolkare av islam som omöjliggör varje praktisk lösning på problem. Genom att ge extremisterna utrymme i samhällsdebatten legitimeras deras tolkning av islam och de blir förebilder för unga muslimer som växer upp i Sverige utan djupare kunskaper om sina föräldrars kultur och religion. Islams utveckling i Europa riskerar därigenom att bli mer fundamentalistisk än i Asien. För Europas miljontals muslimer blir livet svårare att leva på grund av fördomsfullhet och rasism. Samtidigt vet de bättre än Europas urbefolkning vilket hot muslimska fundamentalister utgör, då många redan upplevt deras förtryck i sina ursprungsländer.
"

Vi kan bara se hur det är i Afghanistan och Iran där muslimska extremister försöker begränsa demokratin och försvaga kvinnan ställning i samhället. Därför ska vi inte ge efter och tro att vi är fördomsfria om vi tillåter burka, burkini eller heltäckande slöja, Tvärtom vi hjälper till att legitimera kvinnoförtrycket. Bra att S-kvinnor tar ställning i denna fråga!

Bloggar: , ,
, , Intressant, debatt, demokrati

onsdag 16 september 2009

Typerna som stör på Facebook

Facebook har liknats vid ett gigantiskt digitalt kafferep där du kan komma och gå som du vill. Men som på alla platser där folk samlas uppstår gnissel. En del retar sig så mycket att amerikanska CNN känt anledning att utse de 12 störigast typerna på Facebook.
Kolla hur många du känner igen – eller om du är en av dem!


Navelskådaren: Vännen som skriver in ny status för varje steg han eller hon tar.

Egoboostern: Handlar varenda inlägg han eller hon gör på Facebook om de egna bedrifterna, ja, då har du troligen med en riktig Egobooster att göra.

Kompissamlaren:Att ha mellan hundra och tvåhundra vänner på Facebook är ovanligt eller osannolikt.

Megafonen: Hallå, berätta något vi inte visste – eller något vi inte kan läsa på alla de stora sajterna och se på tv. Megafonen är också något av en expert på att sprida de rykten som cirkulerar på nätet.

Bekännelsemaniker: Ger dig alltid lite mer information än du vill ha.

Jagkanintesättakomma-typen: Visst är bloggprosan, chattspråket och sms-svenskan annorlunda än det skriftspråk vi lärde oss i skolan. Men några skiljetecken kan man kosta på sig – även på Facebook. Om inte för korrektheten så för begriplighetens skull.

Fröken Svår eller Herr Svår: Det är alltid ”gråa skyar” eller ”moln på himlen” eller ”en tagg i mitt hjärta” i Fröken Svårs statusuppdateringar. Å andra sidan har hon alltid ett uppmuntrande ord till olyckssystrar och –bröder.

Smygaren: Facebooks voyeur läser allt och noterar allt – men ids knappt uppdatera sin egen status eller byta profilbild.

Cynikern: Kan vara närbesläktad med dem som odlar och sprider blogghatet på nätet. Säkert skriver de sura kommentarer i nyhetssajternas kommentarsfält. På Facebook är deras lakoniska inlägg småsura och spydiga, ångande av avsky.

Paparazzon:Hon/han tar alltid massor av bilder med sin fina kameramobil. Men varför måste människan vara lika snabb med att ladda upp alla – exakt alla! – festbilder på Facebook?

Mysteriemannen eller –kvinnan: Det går aldrig nånsin förstå vad mystiska mannen eller kvinnan gör, tänker eller tycker.

Spammaren: Du får kramar, drinkar, dalahästar och annat gulligt. Din vän vill spela Mafia Wars med dig och tipsar ständigt om nya tester att göra, grupper att gå med i och kampanjer att stötta. Välment alltihopa – men kanske börjar er relation börjar bli lite opersonlig? Hur vore det om Spammaren för en gångs skull skrev några rader bara till dig?

Efter rannsakan av mig själv måste jag nog bekänna att jag är lite spammare och kanske egoboostad också.

Bloggar: , ,, media, aktuellt

onsdag 9 september 2009

Dubbdäck miljöbov

Debatten om dubbdäckens vara eller inte vara går vidare. Fler än 20 kommuner från norr till söder vill nu ha ett förbud.En av dessa är Jönköping. På en broschyr de ska dela ut har man försett dubbdäcken med en varningstext: ”Denna produkt kan allvarligt skada miljön och din hälsa”.

Kommunen har miljömål att nå och vill därför bli av med dubbdäcken. Dubbar sliter på asfalten och då rivs partiklar upp i luften som vi sedan andas in. De kan ha en ogynnsam effekt på vår hälsa, säger Thomas Sandström, överläkare i lungmedicin vid Umeå universitet. Faktum är att däcksrester också har hittats i avloppsslam som nu läggs ut på våra åkrar. De gifter som finns i slammet hamnar i slutändan i maten.

Bloggar: , , , , , intressant

måndag 7 september 2009

Dömda till piskrapp på grund av långbyxor


Lubna al-Hussein och 18 andra kvinnor greps under en räd i Sudan den 3 juli. Polisen stormade in på en restaurang i Khartum och började syna kvinnornas kläder. Lubna al-Hussein, som arbetar vid FN, bar gröna långbyxor, en lång blus och en huvudduk (se bilden) när hon greps, klarade inte av inspektionen. Hennes byxor var för tighta och hennes blus för tunn enligt polisen.

Tio av kvinnorna som greps samtidigt som al-Hussein valde att inte ta sina fall till rätten och har redan fått tio piskrapp var för oanständighet. Lubna al-Hussein vägrade erkänna sig skyldig och förde upp fallet och frågan om spöstraff i ljuset i stället. Hon sade upp sig från sitt jobb på FN för att kunna åtalas som vem som helst. Denna lag används för att trakassera kvinnor. Hon ville uppmärksamma det, sade Lubna al-Hussein i samband med den inledande rättsförhandlingen i Khartum.

Rättegången har varit mycket uppmärksammad och hundratals kvinnor i långbyxor har protesterat utanför rättssalen. I dag avslutades rättegången. Al-Hussein slapp spöstraff och dömdes att betala en böter på 500 sudanesiska pund, cirka 1 400 kronor. Men hon betalar inte. utan går hellre går jag i fängelsesäger hon i telefon till AFP efter domen. Enligt hennes advokat innebär det att hon nu kommer att få tillbringa en månad i fängelse i stället.

Hur länge ska de leva i stenåldern? Stå på er kvinnor och kräv er rätten till er egen kropp!

Omega 3 försämrar immunförsvaret

Sammanfattningsvis finns nu flera välgjorda försöksdjursstudier som samstämmigt talar för att omega 3-tillskott försämrar immunsvaret mot influensavirus. Studier på människa talar likaledes för att den antivirala immuniteten försämras av dessa populära kosttillskott. Även om större kliniska studier ännu saknas bör försiktighetsprincipen tillämpas. Med tanke på den rådande influensapandemin bör läkarkåren ta ansvar för att avråda från omega 3-tillskott i nuläget, skriver Magnus Lindskog, med dr, enheten för klinisk farmakologi, Uppsala universitet i en artikel i Läkartidningen.

Bloggar: , , , , svininfluensa, vaccinering

fredag 4 september 2009

Lätt att fuska med forskning

Tidningen Forskning& Framsteg skriver om hur lätt det är att fuska inom forskningen. Det är sanningen som får stryka på foten när kortsiktiga mål eller andra särintressen sätts i första rummet. I majnumret av den amerikanska medicinska tidskriften JAMA redovisar två forskare en genomgång av rapporter om läkemedel mot hjärt-kärlsjukdomar. De kliniska försök som är finansierade av läkemedelsindustrin redovisar mer positiva resultat för verkan av deras nya läkemedel än samma försök som har finansierats på annat sätt. Studien visar sålunda att kommersiella drivkrafter bakom verksamhet kan påverka resultatet av kliniska prövningar.

När forskarsamhällets förmåga att hålla rent sviktar, uppstår frågan hur utbrett fusket egentligen är. Det vet ingen, för vad är fusk egentligen?

 • FFP - fabricering, förfalskning och plagiering. Fabricering är rena bedrägerier, man hittar helt sonika på, som den så kallade söndagsforskningen. Förfalskning innebär att resultat manipuleras på olika sätt, som när man bara plockar fram gynnsamma värden, fogar ihop mätdata från flera försök, ja, fixar och trixar så att man får fram det man vill. Att plagiera innebär inte bara att kopiera andras text, utan mer generellt att ta över andras idéer, tillvägagångssätt och annan egendom från tankarnas värld.

 • Vanligt är att man luras om vilka det är som har gjort jobbet, och det kommer helt irrelevanta namn som medförfattare till artiklar.

 • Publish or perish, publicera eller försvinna, är vad som gäller i dag. Varje publikation räknas in i meritlistan, vilket har fått som effekt att man gärna mångfaldigar sina alster genom att dela upp samma studie i flera olika artiklar. Det går också att få med sitt namn på författarlistan till andras artiklar, utan att egentligen ha medverkat till dem.

De rådande vetenskapsidealen som ska garantera att vetenskapen utvecklas på ett hederligt sätt, härstammar från den amerikanske vetenskapssociologen Robert Merton. För över sextio år sedan beskrev han vetenskapen och dess självkorrigerande mekanismer, som består av den kollegiala bedömningen, referentsystemet och reproduktionen av forskningsresultat och skyddar forskningen från bedrägerier. Idealen var i lika stor grad en beskrivning av hur forskning bedrivs som önsketänkande.Den granskande kritiska verksamhet är ideell och innebär att experter ägnar sig åt att bedöma andras insatser, tilldela forskningsanslag och tjänster och mycket annat.

Nu är granskarnas huvuduppgift att bedöma om det är bra forskning som beskrivs i artiklarna, om metoderna är relevanta och resonemangen håller ihop. Själva rådata verifieras däremot aldrig. Att begära in labbrapporter eller annat bakgrundsmaterial skulle uppfattas som en provokation. Med den lavinartade ökningen av artiklar blir granskningsarbetet näst intill oöverstigligt för många. Därför kan fusk passera, sägs det.

Bloggar:, , ,