tisdag 5 februari 2008

Bra att patientjournalen kan snart kan läsas på internet

Snart ska alla patientjournaler kunna läsas på internet , http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=739535 . Det tror jag är bra, eftersom läkaren får en helhetsbild av patientens medicinkonsumtion och ser vilka åtgärder som vidtagits tidigare och av andra aktörer. Som patient har man ofta flera olika läkare och dessutom kanske sjukgymnast eftersom vården är så specialiserad och saknar helhetssyn. Själv har jag smärtläkare, distriktsläkare, gynekolog , sjukgymnast, arbetsterapeut och psykolog. Det blir alltså sex olika journaler! Då förstår ni kanske problemet?

En annan fördel är att det kommer att försvåra missbruk av läkemedel då man inte kan springa till olika läkare för att få ut recept. Nu är det så att olika doktorer kan skriva ut läkemedel som motverkar eller förstärker varandra utan att veta om det. Patienten får också mer insyn i journalen och det blir lättare att ändra fel. Nu tas inte fel bort utan det skrivs bara en anmärkning i journalen. Det har gjort att många har fått lida, för Försäkringskassan plockar ut enstaka meningar ur journalen och använder det som argument för att neka livränta eller sjukpenning. Det har jag själv råkat ut för.

En nackdel är förstås att alla läkarkontakter man haft kommer till Försäkringskassans kännedom och det kan faktiskt vara tilll nackdel om man blivit illa behandlad av någon läkare eller inte vill att FK ska veta om att man besökt psykiatriker eller psykolog av rädsla för utebliven ersättning. Konsekvensen kan bli att patienter inte vågar söka vård av rädsla för vad som skrivs i journalen och att det kommer tiill FK:s känndedom. FK har blivit någon slags Gestapo, känns det som.

Vad som också är viktigt är att sekretessen upprätthålls så att journalen inte blir allmänt gods. Jag tycker att patienten ska godkänna om FK, elever och läkarstuderande får läsa journalen av hänsyn till patientens integritet. Men jag tycker inte att föräldrar ska kunna sekretssbelägga uppgifter om sina barn. Det kan läkaren göra.

Sammanfattning: Ett bra förslag som ligger i tiden, ger helhetsbild av vården och stärker patientens delaktighet i vården.

Inga kommentarer: