onsdag 23 januari 2013

Effekthöjningen av svensk kärnkraft en säkerhetsrisk

Effekthöjningen av gamla kärnkraftsverk kan göra reaktortankarna spröda. Detta försöker Ringhals förhindra genom en metod man inte har beprövad erfarenhet av, skriver Maj Wechselmann.

Hennes uppgifter kommer från SSM:s egen oavhängiga och självständiga granskningsrapport daterad 2012-10-31, från den del som handlar om ”Drift av kärnkraftreaktorer längre än ursprungligt analyserad eller konstruerad tid med hänsyn till åldringsfrågor”. I denna sägs det att den stora effekthöjningen i ett gammalt kärnkraftverk kan medföra korrosion i reaktorinneslutningens reaktortank därför att man ökat flödet av neutroner som bombarderar tankens väggar, detta kan leda till reaktortanksförsprödning.

Man försöker på Ringhals att kompensera denna ökning, (i tekniska termer fluens) genom att sätta mindre aktiva stavar närmast reaktortanksväggarna, men det är inte någon metod man har beprövad erfarenhet av. Det enda man vet är att man valde svetsgods med fel nickelhalt när man svetsade ihop reaktortanken för sisådär 37 år sedan, svetsgodset var inte lämpad för att man skulle höja effekten på gamla dagar. SSM: ”Vid effekthöjningar, som främst innebär en ökad flödeshastighet i och fluens i vissa system samt högre neutrondoser, gäller det att vara uppmärksam på ökad risk för korrosion och vibrationer samt ökad risk för bestrålningsförsprödning av reaktortank och bestrålningsinducerad spänningskorrosion för interna delar”.

”Snabbstopp innebär en påfrestning, eftersom reaktorn då stoppas på 4-6 sekunder genom att styrstavarna skjuts in. Temperaturen faller snabbt i reaktorn och det ger spänningar i tanken.” Ringhals 3 har snabbstoppats 170 gånger, Oskarshamn 1 har snabbstoppats 208 gånger och anses i Ny Teknik att ”vara nere för räkning”.

Tyska EU-parlamentarikern Jorgio Chatzimarkis, FDP (Folkpartiets liberala motsvarighet i Tyskland) blev så oroad av vad tyska medier betecknar som en ansvarslös och farlig utbyggnad av gamla svenska reaktorer, (man har även höjt effekten i Forsmark och Ringhals) att han anmälde Sverige till Europarådet.

Detta låter minst sagt olustigt. Vi bor inom den radie ( 8 mil) som skulle evakueras vid en eventuell reaktorolycka. Politiker !Gör något!

Bloggar:, Göteborg, debatt, , , Intressant, demokrati,

Inga kommentarer: