torsdag 11 september 2008

Dementa drogas med farliga psykosmediciner

Omkring 45.000 äldre dementa i Sverige får läkemedel mot psykos för att bli lugna,istället för närhet och omvårdnad. Det visar en granskning av Socialstyrelsens läkemedelsregister, som DN gjort. Flera av medicinerna, som i första hand är tänkta för schizofrena och manodepressiva patienter, kan döda eller skada de gamla.

Antipsykotiska mediciner som säljs i Sverige under namn som Risperdal, Zyprexa, Haldol, Nozinan och Abilify .

Flera stora studier visar att dementa löper tre till fyra gånger större risk att dö, få stroke eller skadas i t ex fallolyckor, om de får antipsykotiska läkemedel. Många drabbas dessutom av svåra biverkningar: parkinsonliknande symtom,svårt att kommunicera och sämre minne. "Den dementa blir allt mer robotlik", enligt Ingvar Karlsson, som är docent i psykiatri vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Anhöriga till dementa bör därför begära omprövning av medicineringen om de ordinerats psykosmediciner.

Här kan du läsa om forskningen som visar biverkningarna.
Rösta på mig!


Inga kommentarer: