torsdag 11 september 2008

Forskare fuskade med resultaten av mediciner

Läkare i hela världen har trott att läkemedlet Risperdal hjälper dementa. Men läkemedelsföretaget har utnyttjat data på ett sätt som strider mot vedertagen forskningsetik, visar DN:s granskning. Läkemedelsverkets beslut att godkänna användningen av Risperdal vid demens baseras till stor del på en studie, där Risperdal framställs som klart bättre än placebo (sockerpiller).

Enligt DN bytte författarna ut det ursprungliga måttet på Risperdals effekt mot ett mått som verkade mer fördelaktigt för läkemedlet inför publiceringen i Journal of Clinical Psychiatry .De ändrade också gränsen för när en patient "får effekt" så att resultaten visade en statistiskt säkerställd effekt. Detta strider mot vedertagen forskningsetik.

Tre av sex författare bakom studien var anställda på läkemedelsföretaget Janssen-Cilag, som istället för att håva in vinsterna nu får stå vid skampålen.
Rösta på mig!


Inga kommentarer: