måndag 23 februari 2009

Acrylamid gav inte cancer

Forskare vid Karolinska institutet i Solna har följt 61 000 kvinnor i Uppsala och Västmanlands län under 17 år som fick besvara omfattande enkäter om sina kostvanor. 368 av kvinnorna drabbades av cancer i äggstockarna, men cancerformen var inte vanligare bland dem som konsumerade mycket akrylamid jämfört med dem som fick i sig lägre halter.

Studien, som publicerades i senaste numret av Cancer epidemiology biomarkers & prevention, visar att den mängd akrylamid som kvinnor i Sverige får i sig via kosten, alltså inte ökar risken för att de ska drabbas av äggstockscancer. Forskarna säger dock till Upsala Nya Tidning att det inte går att säga om väldigt stora mängder akrylamid i maten kan ge cancer.


Akrylamidlarmet eller "Galna chips-sjukan" betecknar enligt Wikipedia den hälsorisk som akrylamid i livsmedel troddes utgöra efter att en forskarrapport som tydde på detta lagts fram år. Riskerna tonades sedan ner något, bl.a. eftersom undersökningarna bara gjorts på och inte på människor.

Bloggar: , , , , , , kost

Inga kommentarer: