lördag 7 februari 2009

Illa underbyggt beslut att bygga ut kärnkraften

Per Kågeson, expert i miljö- och energisystem skriver i en debattartikel i GP att allianspartierna i sin uppgörelse om kärnkraften, bäddar för att Sverige ytterligare ska öka kärnkraftsproduktionen:

De existerande tio reaktorerna får bytas ut mot nya som tillåts bli
väsentligt större än de aggregat som ersätts. Det innebär att Sverige på sikt
kan komma att förbruka över 50 procent mer klyvbart material än i dag. Denna
revolutionerande kursändring marknadsförs av Maud Olofsson som att Centerpartiet
inte har ändrat åsikt!

Om Sverige verkligen vill föregå med gott exempel borde vi inrikta energipolitiken på att göra vårt land mindre energiberoende. Per capita tillhör vi de största förbrukarna av el och bränslen i Europa. Med vår stora naturliga resursbas borde vi dessutom ha bättre förutsättningar än flertalet länder att basera merparten vår
energianvändning på vattenkraft, vindkraft och bioenergi. Nu öppnar regeringen i
stället för en utveckling där Sverige drar ifrån resten av världen i kärnkraftsligan.

En närmast tragisk-komisk effekt av den nya överenskommelsen är att regeringen söker locka socialdemokratiska väljare att rösta borgerligt i tro att den nya överenskommelsen ska garantera basindustrin tillgång till billig el. Men elpriset i Norden bestäms i huvudsak av kostnaden för den kolkondenskraft som dominerar det europeiska kraftsystemet.

Jag tycker att industrin borde ta sitt ansvar och försöka ställa om produktionen till miljövänligare alternativ istället för att bara ropa efter mer och billigare el. I kostnaden för kärnkraften bör man räkna in kostnader för förvaring och upparbetning. Frågan om slutförvaring är t ex inte löst. Sist det var aktuellt, på 80-talet, ville man gräva ner det i Norrlands inland och det uppstod stora protester från befolkningen.

Det konstiga är att i TV och tidningar framställs alliansens beslut som nydanande och modigt, när det istället är flörtande med LO, kortsiktigt tänkande och näringslivets krav på billig el som styr. Ett stort tack till Mona Sahlin och de röd-gröna som vågar ifrågasätta galenskapen!

Läs mer:
- Artikel i Gp
Problemen lämnas till kommande generationer Läs också vad Ett hjärta rött skriver om detta.

- Artikel i DN om Tysklands reaktion på beslutet
Svenskt ja till nya reaktorer skakar om Tyskland

- Thomas Hartmans inlägg Centerfiaskot: Därför gråter Maud Olofsson

Andra bloggar:
, , , , , , , , energipolitik

5 kommentarer:

Michael Karnerfors sa...

I kostnaden för kärnkraften bör man räkna in kostnader för förvaring och upparbetning.

Det gör man och har gjort så sedan 80-talet. Industrin har ålagts totalansvar för förvaringen, forskningen och dess finansiering enilgt Lagen om Kärnteknisk Verksamhet, paragraferna 10 till 14. Kostnaden tas ut på elräkningen och avgiften för detta understiger i dagsläget 1 öre per kWh på ett elpris på ca 100 öre/kWh.

Frågan om slutförvaring är t ex inte löst.

Jo det är det. Wetterstrand ljuger sig helt grön i nyllet när hon i riks-TV säger att så inte är fallet. Metoden heter KBS-3 och fungerar ypperligt. I år väljer man plats. Det blir Östhammar eller Oskarshamn och båda kommunerna är positivt inmställda till det. År 2010 skickar man in ansökan om att få börja bygga.

Frågor på detta?

Kaktusblomman sa...

Det är möjligt att de kommunerna har lovat ta emot dagens avfall. Men är de villiga att ta emot ännu större mängder, som blir fallet vid en utbyggnad av kärnkraften? Den här lösningen är dessutom inte prövad i praktiken. OOch varför måste Sverige producera mer kärnkraft än andra länder?

På hemsidan du hänvisar till står det att slutförvaret för använt kärnbränsle måste vara säkert i minst 100 000 år! Men att de måste kunna visa att människor och miljö skyddas så länge som en miljon år framåt i tiden! Det skulle jag vilja säga är omöjligt! Med dagens klimatförändringar är det inte lätt att förutsäga framtiden så lång bort som det här är tal om. Jag tycker alla som är intresserad av kärnkraftsfrågan ska besöka hemsidorna du referar till. Då kanske de förstår hur komplicerad frågan är. Vill vi gräva ner sån skit i marken och förstöra den för minst 100 000 år framåt?

Michael Karnerfors sa...

Ja varför skulle de inte kunna ta emot mer? Om 6000 kapslar är ofarligt så är 12000 det också.

Och varför måste Sverige producera mer kärnkraft än andra länder?

För att det är rent, stabilt och klimatsmart? Och om vi skaffar oss överkapacitet kan vi sälja till länder som Tyskland och Polen som får det mesta av sin elkraft från kol?

Dessutom får Frankrike 75-80% av sin el från kärnkraft.

Men att de måste kunna visa att människor och miljö skyddas så länge som en miljon år framåt i tiden! Det skulle jag vilja säga är omöjligt!

Naturen har klarat av det i 1700 miljoner år vid Oklo. Inga problem.

Vill vi gräva ner sån skit i marken och förstöra den för minst 100 000 år framåt?

Vi förstör ingenting med det. Vi gör tunnlar, fylelr upp och korkar igen. Och därinne stannar allt för alltid. Ingen som hade tänkt att vara där nere ändå.

Kaktusblomman sa...

Rent ???? Att gräva ner radioaktivt avfall som förstör marken för tusentals år, kallar jag inte rent! Klimatsmart möjligen på kort sikt, men kan ifrågasättas eftersom det är bättre för miljön totalt att utveckla andra alternativa energikällor istället.

Alla som har sett hur gruvdrift förstör marken, förstår kosekvenserna av detta att gräva en massa tunnlar.

Varför är det inga kvinnor med i er förening NPYP? Ni verkar vara en samling tekniknördar.

I vems intesse agerar ni? Livsmedelsindustrin köper professorer som säger det de vill höra. Vad är det som säger att ni inte är uppköpa också?

Michael Karnerfors sa...

Vad är det du babblar om att "det förstör marken i tusentals år"? Vad tror du att ett slutförvar är egentligen?

Varför är det inga kvinnor med i er förening NPYP? Ni verkar vara en samling tekniknördar.

Du får gärna bli den första om du vill. Alla är välkomna oavsett kön, ålder eller inställning.

I vems intesse agerar ni?

Vårt eget, enbart vårt eget och inget annat än vårt eget. Vems intressen agerar du i?

Livsmedelsindustrin köper professorer som säger det de vill höra. Vad är det som säger att ni inte är uppköpa också?

Jag säger det.

Och är det någon som brukar fixa beställningsjobb åt sig så är det kärnkraftsmotståndarna. Varför? För att de har lärt sig att det duger inte att bara säga "Vi behöver inte kärnkraft, lita på oss!!!". Så de hittar någon med Dr eller liknande framför namnet och beställer en rapport... som exempelvis ERENE-raporten som är Peter Erikssons senaste snuttefilt, eller van Leeuwen & Smiths helt verklighetsfrämmande livscyckelanalyser där de uppskattar en urangruvas energiåtgång till ett mindre lands! Att dessa kalkyler sedan inte kvalificerar sig som forskning utan är helt uppåt väggarna felräknade bryr sig inte motståndarna om. Allt de bryr sig om är att inte få sin trovärdighet söndersmulad trots att de egentligen ljugit för oss i över 30 år om kärnkraften.