tisdag 3 februari 2009

Graviditetsförgiftning ökar risken för hjärt/kärlsjukdom

Det står allt mer klart att det finns en koppling mellan hjärt-kärlsjukdom och graviditetsförgiftning. Ny forskning visar också att risken ökar ju fler gånger en kvinna drabbas av graviditetsförgiftning.

Graviditetsförgiftning,är ett tillstånd som är potentiellt livshotande för både moder och barn och som kännetecknas av förhöjt blodtryck och utsöndring av protein i urinen. Den enda behandlingen är att förlösa barnet.

En dansk-amerikansk studie pekar nu på att risken för att friska kvinnor drabbas av till exempel blodproppar, kroniskt högt blodtryck eller diabetes ökar för varje gång de drabbas av en graviditetsförgiftning.

Jag har själv haft graviditetsförgiftning en gång och har också fått högt blodtryck. Äter nu medicin regelbundet för att hålla undertrycket på rätt nivå.Så det kanske ligger något i det.


Inga kommentarer: