måndag 9 februari 2009

Kärnkraft är dyrt och farligt

Kärnkraft är det dyraste av alla alternativ för elproduktion i Sverige. Ändå satsar regeringen på kärnkraft, skriver tekn dr Göran Bryntse i ett debattinlägg på Nyteknik.se

Enligt Moodys prisindex kostar det idag 7500 $/kW att bygga nya kärnkraftverk. Sen tillkommer bränsle, drift, avfallsförvaring m.m. Produktionskostnaden för kärnkraftsel blir då över 1 kr/kWh. Solceller och vindkraftverk kan nu köpas för 1000 $/kW. Man får inte glömma att kärnkraften är livsfarlig liksom dess avfall, skriver Bryntse. En svensk reaktor producerar varje år över 200 kg plutonium. Det räcker till 40 atombomber. Inandning av ett miljondels gram plutonium kan ge lungcancer. Varför ta dessa risker i onödan, är frågan han ställer?

Även på längre sikt är kärnkraften ett dåligt alternativ, menar Bryntse. Det framgår av en aktuell studie vid det välrenommerade Stanford-Universitetet i USA, publicerad nyligen i Energy & Environmental Science, 40 sidor, 117 vetenskapliga referenser, ” Review of solutions to global warming, air pollution, and energy security”. Där jämförs bland annat 9 olika sätt att producera el. Slutsatsen är att kolkraft och kärnkraft är de sämsta alternativen om man vill rädda klimatet.

Det är en också en myt att kärnkraft är klimatneutral. I Stanfordstudien räknar man med ett medelvärde av 103 granskade livscykelanalyser och kommer då fram till 66 g CO2/kWh, dvs. 20 ggr mer än vad Vattenfall påstår och 5 ggr mer än vindkraft.
Räknar man dessutom med att uranbrytningen blir alltmer resurskrävande när malmer med lägre uranhalt tas i anspråk samt att urangruveområdena återställs i sådant skick att man kan vistas där i framtiden så kommer kärnkraftsingenjören van Leeuven fram till att CO2-utsläppen från kärnkraften blir över 100 g/kWh.

Svensk kärnkraft bidrar då till ca 10 procent av landets koldioxidutsläpp. Dessutom släpper svensk kärnkraft ut ca 130 miljarder kWh varmvatten i haven. Det bidrar också till klimatuppvärmningen, (se prof. Nordells artikel i Energi och Miljö, maj 2008). Att uppnå motsvarande klimateffekt med effektivare energianvändning skulle kosta en tiondel enligt Rocky Mountains Institute. ´

Läs också: Artikeln från Greenpeace Som att banta genom att röka och Terrorskyddad kärnkraft försenad

Bloggar:
, , , , , , ,

2 kommentarer:

Oskar sa...

Hejsan, jag läste nyligen i NyTeknik att man på forskningsstadiet har utvecklat solceller där produktionspriset hamnar under en dollar per watt(vilket är precis de siffror du presenterar 1000$/kW).
Jag var intresserad av hur det stod sig i förhållande till kärnkraft.
De enda siffror jag hittade innan jag surfade mig hit var på oskarshamn reaktorn nr 1. Den kostade tydligen 493 miljoner kronor att bygga och gav en effekt på 450 MW. Jag ränkade ut med överslagsräkning att det är cirka 0,1 dollar per watt. Alltså 10ggr billigare än de moderna solcellerna. Och det här var 40 år sedan! Kärnkraften har utan tvekan utvecklats sedan dess!
skulle tro att dina siffror på 7500$/kW är väldigt inkorrekta.

För att lösa miljökrisen måste tre saker göras. En av dessa är att göra all energi som produceras koldioxidfri eftersom det är det mest akuta problemet. De två andra sakerna är att sluta skörda jordklotet på material och istället börja återvinna material som idag hamnar på soptippen. Visst en del material återvinns, men långt ifrån 100%.

P.S. problemet med avfallet från kärnkraften är på väg att lösas. Man kan redan utnyttja mycket mer av bränslets energiinnehåll än tidigare, vilket både gör uranet billigare per energi det ger och förkortar tiden det är farligt efteråt.

Kaktusblomman sa...

Hej!

Jag är ingen tekniker och kan därför inte säga emot ditt påstående. Men även om kärnkraft skulle vara billigare anser jag det för farligt att använda och ser inga fördelar som kan uppväga riskerna. Se mitt senaste inlägg om kärnkraftens kostnader.