måndag 9 februari 2009

Greenpeace gör tummen ner för utbyggnad av kärnkraft

"Trots kärnkraftens uppenbara risker försöker kärnkraftsförespråkarna propagera
för mer kärnkraft med det häpnadsväckande argumentet att kärnkraft är ett "rent"
alternativ till smutsiga fossila bränslen. Problemet med klimatförändringarna är
en av de största utmaningar som världen står inför. Men det finns betydligt
bättre lösningar än kärnkraft. För att den skulle ha en chans att påverka
klimatförändringarna skulle kärnkraften globalt behöva byggas ut in absurdum -
något som varken är realistiskt eller önskvärt. Det är betydligt intelligentare
att investera i ren och förnybar energi, som sol- och vindkraft, vågkraft,
biobränslen och att använda energin på ett smartare sätt."

Läs mer på
Greenpeace hemsida om t ex uranbrytning, kärnvapen, kostnader , förnyelse av kärnkraft , radioaktivt avfall mm.

Bloggar: , , , , , ,

Inga kommentarer: