måndag 2 februari 2009

Gubbar styr de kommunala bolagen i Göteborg

Det är som Margit Wallström (Eu-kommissionär)säger: "-Det är inte glastaket eller klister på golvet som är i vägen, det är ett tjockt lager av män som är problemet".

Detta går igenom i hela samhället. På golvet och i lägre nivåer är det kvinnorna som är i majoritet ,men i ledande positioner är det männen.

GP har synat könsfördelningen i styrelserna för 74 bolag som ägs av Göteborgs kommun.

*Totalt sett är 80 procent av bolagens styrelseordförande män
* En tredjedel av de ordinarie ledamöterna är kvinnor.

Delar man upp styrelsesammansättningarna i politiskt utsedda ledamöter och bolagens tjänstemannanomineringar blir det inte mycket bättre.

* Av 39 politiskt utsedda ordförande är 28 män och 11 kvinnor.
* I de 35 tjänstemannadominerade styrelserna återfinns bara en kvinnlig ordförande.

Granskade bolag

GP har granskat styrelsesammansättningen i 74 kommunala bolag. I granskningen ingår såväl helägda som delägda kommunala bolag. Gp har tittat på könsfördelningen bland bolagens ordförandeposter, ordinarie ledamöter och suppleanter.

Av 394 ordinarie ledamöter innehas 271 poster av kommunpolitiker - 169 män och 102 kvinnor.39 bolag har kommunpolitiker som ordföranden: 28 män och 11 kvinnor. Resterande 35 kommunala bolag har tjänstemän som ordföranden: 34 män och en kvinna.
Av 123 tjänstemannaledamöter är 92 män och 31 kvinnor.Intressant

Inga kommentarer: