måndag 2 februari 2009

Buller ökar risken för hjärtinfarkt

Enligt en ny svensk studie ökar risken för hjärtinfarkt med 40 procent om du utsätts för vägbuller.

– Jag tycker man bör ta hänsyn till nya rön om hjärt-kärleffekter av buller när man bygger bostäder, säger Göran Pershagen, professor vid Karolinska Institutet som lett studien. Underlaget är 1 571 personer i Stockholms län som drabbats av hjärtinfarkt. Forskarna har spårat deras bostadsadresser 20 år tillbaka, räknat ut bullernivåerna och räknat bort riskfaktorer som rökning och avgaser.

De smått chockerande resultaten, som presenteras i tidsskriften Epidemiology, visar att den som under långa perioder är utsatt för buller över 50 decibel löper 40 procent högre risk att drabbas av hjärtinfarkt.Bullermiljön i sovrummet kan vara extra viktig för hälsan. Tidigare studier har visat att bullerstörd sömn kan leda till högt blodtryck och andra komplikationer. Se därför till att bullerisolera fönstren i bostaden och ha tjocka gardiner för fönstren som avskärmar. Man kan också använda öronproppar om man har svårt att sova för bullret.Inga kommentarer: