onsdag 4 februari 2009

Direktörer tjänar 50 gånger mer än arbetare

LO-ekonomerna har sedan 1950 granskat inkomsterna i en grupp de kallar makteliten. I gruppen ingår 198 elitpositioner inom de ekonomiska, de demokratiska och de byråkratiska toppskikten

En direktör i näringslivet tjänar mer än 50 gånger så mycket som en industriarbetare. Ledarna för de största riskkapitalbolagen kammar hem 95 industriarbetarlöner om året. Klyftorna har aldrig varit större.

Det är inom näringslivet, som de högsta lönerna finns och skillnaderna ökar. De toppositioner som 2007 gav i genomsnitt 51 arbetarlöner i inkomst gav hälften så mycket 1950. På de tio största riskkapitalbolagen, som 2007 betalade de högsta cheferna i snitt 95 industriarbetarlöner, kunde flera av ledarna åren 2003 till 2007 tjäna flera hundra gånger mer än en industriarbetare.

Bland demokratiska och byråkratiska ledare är inkomstnivåerna helt annorlunda.

Ledande personer i riksdag, regering, kommuner, folkrörelser och hos arbetsmarknadens parter, tjänade 2007 i genomsnitt sju gånger mer än en industriarbetare mot fyra 1950. Höga tjänstemän i regeringskansli, myndigheter och kommuner, chefer inom universitets- och medievärlden och ledare för stora statliga bolag, sk. byråkratisk elit, hade både 2007 och 1950 sju och en halv industriarbetarlön.


1 kommentar:

Nisse sa...

Jag är av den åsikten att ingen behöver tjäna mer än ca 50000 SEK / månad, brutto. Allt däröver skulle frysas, konfiskeras och fördelas, nedifrån och upp.

Förstår inte en vad de ska med en så massa miljoner till?

Vari ligger samhällsnyttan?

Kramar!