söndag 30 mars 2008

Sjukersättningen kan dras in

Regeringen fortsätter sin jakt på sjuka och skadade! Nu föreslår de i sin promememoria att det ska bli lättare för Försäkringskassan att dra in sjukersättningen (fd sjukpension). Enligt de regler som gäller i dag måste Försäkringskassan kunna bevisa att arbetsförmågan har förbättrats väsentligt för att en indragning eller minskning ska vara möjlig. I fortsättningen räcker det att försäkringskassan visar att den förbättrats. Det öppnar för en godtycklig behandling av Försäkringskssan som kan fortsätta sina trakasserier av sjuka och skadade. De kommer givetvis att hänvisa till sina "riktlinjer för sjukskrivning" där det är angivet vilken arbetsförmåga man har vid olika sjukdomstillstånd.

Regeringen föreslår också att den person som får sin sjukersättning minskad eller indragen hänvisas till Arbetsförmedlingen, vilket innebär att den inom sex månader ska placera personen på den ordinarie arbetsmarknaden,eventuellt med hjälp av lönebidrag. Det skulle tex innebära att whiplashskadade, stressade och människor med fibromyalgi skulle kunna få sin pension indragen, men är för sjuka för att stå till arbetsmarknadens förfogande enligt arbetsförmedlingens bedömning.Det som då återstår är ett liv beroende av socialbidrag.Inga kommentarer: