torsdag 3 april 2008

Varför sälja ut företag som går med vinst?

Jag förstår inte varför staten ska sälja ut verksamhet som går med vinst till utländska investerare? Om staten inte får några inkomster kommer vår välfärd att försämras. När utländska intressen tar över, försvinner kapitalet utomlands och vi förlorar inflytande över verksamheten. Vi kan t ex inte längre styra lokaliseringar och priser. Hur blir det med Apotek ute i glesbygden?

Hur kan det bli billigare när privata vinstintressen blandar sig i leken? Tidigare avregleringar av el, tele och post har inte stärkt konsumenternas ställning. Tvärtom! Nu ligger tex posten på en avlägsen bensinstation och elbolagen suger ut oss. Det har bara blivit krångligare och fler alternativ inom el-och telebranschen gör att det blir svårt att jämföra priser och tjänster och mindre överskådligt.Vilka förlorar på det? Ja, främst är det lågutbildade och invandrare som har svårt med språket, men också alla funktionshindrade som har kognitiva handikapp. vem tjänar på det? Ja, alla aktieägaare i företaget och mellaanhänder som ska stoppa pengar i egen ficka.

Receptfria läkemedel är inte ofarliga, 8-10 tabletter Alvedon ( á 500 mg) kan ge leverskador och receptfria läkemedel i kombination med receptbelagda läkemedel kan orsaka biverkningar.Acetylsalicylsyra kan orsaka blödningar och magsår samt allergier och astma. Vissa bör kunna säljas även av andra, men i begränsad omfattning. Det är viktigt att försäljningen kombineras med möjlighet till rådgivning. Vi har bara sett hur det blev när posten avreglerades. De som har hand om paket och avier mm på affärer och bensinstationer kan oftast inget om porto mm.


Inga kommentarer: