fredag 18 april 2008

Säg nej till marknadsanpassade hyror!

Än så länge kan även folk med låg inkomst bo i attraktiva områden som Majorna och Örgryte här i Göteborg. Men nu är den svenska bostadsmodellen med allmännyttiga bostadsbolag som gynnar flexibilitet och integration hotad. Istället kommer både valfriheten och ekonomin hos boende att drabbas hårt om den nya statliga utredningen blir verklighet.

I dag presenteras den statliga utredningen om allmännyttans villkor. Hyresgästföreningen
har undersökt hur hyrorna i 30 orter kan komma att påverkas av utredningens förslag. I samtliga orter utom en ökar hyrorna, men mest i storstäder som Stockholm och Göteborg.Orsaken är det så kallade efterfragepaslaget
som utredningen förväntas föreslå. Det innebär enligt utredaren att hyrorna kan höjas med 150 % om det finns årslånga köer av intresserade. Det kan bli flera tusen kronor på lägenheter i attraktiva områden där vanligt folk inte har råd att köpa lägenhet.På samtliga orter utom en ökar hyrorna, men mest i Stockholm. I Gamla stan med cirka 8 500 kr i månaden (151 procent) för en tvåa på 60 kvm. I Göteborg blir höjningen i Örgryte cirka 3 200 kr (69 procent) och i Domkyrkoförsamlingen 3 100 kr (57 procent). I Malmös S:t Petri ökar hyran med cirka 3 700 kr (70 procent) och i Limhamn med cirka 3100 kr (70 procent). I mellanstora städer rör det sig generellt om 20 till 50 procent - i Domkyrkoförsamlingen i Västerås är ökningen cirka 1 800 kr (39 procent) och i S:t Johannes i Kalmar ökar hyran med cirka 1 200 kr eller 28 procent. Bara i några enstaka förorter blir hyrorna oförändrade.

Detta innebär slutet för allmännyttan ! och kan leda till att många tvingas flytta från sina lägenheter. Segregationen, som redan är ett stort problem ökar. Det blir invandrare, arbetslösa, ungdomar,sjuka och fattigpensionärer som får bo i mindra attraktiva ytterområden. Visserligen är det nu en omfattande svart handel med hyreskontrakt och kontakter som avgör vem som ska få lägenhet i sk "fina områden". Men det beror på att kommunerna bygger för lite allmännnyttiga bostäder och att efterfrågan är större än tillgången. Än en gång tänker regeringen låta vinstintresset gå före människors väl och ve. Det direktiv har gett till utredningen syftar till att "marknadsanpassa" den kommunala hyrorna inte ska vara norm för hyressättning hos de privata fastighetsägarna. Allt för att de ska få ökade vinster och öka klyftorna i samhället.

SPOLA FÖRSLAGET OM MARKNADSANPASSNING AV DE KOMMUNALA BOSTADSBOLAGEN! Maila och ring de ansvariga politikerna! Mats Odell är ansvarigt statsråd.Intressant

Inga kommentarer: