onsdag 16 april 2008

Vitaminer skadliga

Ännu ett larm: Nu är vitaminerna A,E och betakaroten farliga och orsakar hjärt/kärlsjukdomar och cancer! Men det ska väl vara måtta med allt. Det är tydligen inte bra att äta flera sorters antioxidanter och vitaminer. De som har forskat om vitaminer tillhör Cochrane, som ären högt ansedd internationell organisation som granskar vetenskapliga underlag för olika medicinska åtgärder.Forskarna granskade 67 studier med sammanlagt över 232.000 deltagare!

Den som äter flera olika kosttillskott bör alltså se upp så att den totala mängden inte blir skadlig. Men äter man frukt och grönt fem gånger per dag så behöver man inga antioxidanter.

Inga kommentarer: