onsdag 16 april 2008

47 nya hepatitfall i Västra Götaland

Allt fler som smittats med hepatit C i sjukvården upptäcks nu. Sedan årsskiftet har 47 fall hittats i regionen.

Hepatit C är ett virus som smittar via blod. Tidigare så smittades många i samband med att de fick blodtransfusioner. Nu testas allt blod och smitta av hepatit C, så smitta vid blodtransfusion förekommer inte längre. Andra smittvägar är t ex via sprutor och sprutspetsar. Ca 70% av de intravenösa missbrukarna i Sverige är smittade med hepatit C. Risken att smittas vid sexuella kontakter eller från mor till barn bedöms som väldigt liten.

Du som fått blod vid större operation eller förlossning kan vara smittad av hepatit C och bör därför testa dig. Du kan vända dig till närmaste vårdcentral för provtagning.
Prognosen varierar. Hos vissa kan hepatit C ge upphov till ett snabbt förlopp där man inom några år utvecklar en mer allvarlig leversjukdom t.ex. levercirros eller levercancer. Hos andra kan det ta många år innan hepatit C ger dessa allvarliga komplikationer. En del av de som smittats kommer också att leva med sin hepatit C utan att utveckla en allvarligare leversjukdom.

I dag finns ingen metod för att bedöma vilken risk varje smittad individ löper vad gäller utvecklingen mot en levercirros eller levercancer. Men hepatit c faller under smittskyddslagen och man är därför skyldig att testa sig om man misstänker att man är smittad. Är man smittad får man t ex inte ge blod och måste informera tandläkaren.Inga kommentarer: