måndag 7 april 2008

Bojkotta Vattenfall!

Bojkotta statliga Vattenfall som kör med dubbla budskap och skitar ner vårt klimat genom att driva kolkraftverk i Tyskland och Polen! Vattenfall släppte 2006 ut 40% mer växthusgaser än Sverige totalt under samma tid! De kan hålla låga priser tack vare att de har miljöfarlig elproduktion i andra länder. Bolaget har satsat miljarder kronor på att köpa in sig i och ta över tyska, men också polska, energiföretag. Elbolagen i Tysklands två största städer, Berlin och Hamburg, är numera Vattenfallägda, liksom kraftbolaget Veag och brunkolsproducenten Laubag med verksamhet i östra Tyskland. Laubag och delar av Veag stöptes för några år sedan om till Vattenfall Mining&Generation som i sin tur ingår i det tyska dotterbolaget Vattenfall Europe.I dag är Vattenfall Europe Tysklands tredje största energikoncern, och dessutom den största arbetsgivaren i östra Tyskland där brunkolen utvinns och de flesta kraftverken finns.

Så länge detta får pågå är inte Sveriges klimatpolitik trovärdig. Som konsumenter har vi makt att påverka affärsdrivande företag. Vi kan också protestera mot Regeringens klimatpolitik genom att maila ansvariga ministrar, t ex Andreas Carlgren som är miljöminister och Maud Olofsson, näringsminister ocg centerledare som agerade i frågan 2005. Centerpartiet förlorar också i trovärdighet om de inte agerar mot detta. Kontakt med ansvariga ministrar via Regeringens hemsida:http://www.regeringen.se/sb/d/7441

Följande åtgärder föreslås:


-Regeringen ska på bolagsstämman den 29/4 agera i egenskap av ägare, för att bolaget ska redovisa hur de ska medverka till att EU:s miljömål uppnås.

- Vattenfall ska ta fram en plan för avveckling av kolkraftverken utomlands snarast möjligt.

- Vattenfall ska få tydliga årliga mål för reducering av koldioxidutsläpp. Detta ska även gälla dotterbolag.

- Regeringen ska kräva återrapportering om hur uppdraget fullföljs.

Ställ krav på våra politiker!
Inga kommentarer: