fredag 28 mars 2008

Utslagning istället för rehabitering

Ännu ett hafsverk av Alliansregeringen! Allt ansvar för att kommaa tillbaka till arbetlivet läggs på individen. Tidigare var det alltför långa sjukskrivningstider, men det berodde på att rehabiliteringen var obefintlig och att arbetsgivaren kunde sitta med armarna i kors och inte göra någonting i väntan på att den sjuke fick sjukpension och förlorade sin anställning. Nu får arbetsgivaren ännu större möjligheter att göra sig av med den som inte kan arbeta 100% eller är obekväm. De blir de av med honom efter sex månader utan att behöva anstränga sig. Hur många sjuka har fått rehabmöten och rehabplaner med chef och Försäkringskassa, som de har rätt till? Hur många sjuka får arbetsträna innan de återgår i arbete? Det är inte många! Oftast vet varken den sjuke eller chefen om vilket ansvar arbetgivaren har och ibland struntar man i det. men det är oftast lättare att gå tillbaka till sitt gamla jobb än att kastas ut på den öppna arbetsmarknaden.

Ändå är det större chans att återgången till arbete ska lyckas om den sjuke och arbetgivare tillsammans tagit ansvar för och planerat arbetsträningen (uppgifter , tider mm ). Det ska också vara avstämningsmöten med jämna mellanrum.

Risken är stor att detta förslag bara ökar utslagningen av sjuka!

http://intressant.se/intressant

Inga kommentarer: