måndag 17 mars 2008

Hög tid att omvärdera evidensensbaserad vård

Det är inte tillräckligt med evidensbaserad medicin! Vad som behövs är en utvecklad variant, evidensbaserad medicin med etisk profil, anser artikelförfattarna i Läkartidningen. Människor söker främst hjälp för upplevd ohälsa, att de mår dåligt – inte för sjukdom. Det som på engelska kallas illness och sickness. Läkarna vill inte bara bota sjukdomar – de vill också hjälpa människor att må bra. Då måste man också ta med kultur och psykosociala faktorer i bilden. Även bakgrund som utbildning och tidigare trauman har betydelse för förståelsen av människan som en helhet. Jag skulle hellre vilja kalla det evidensbaserad medicin med helhetssyn! Istället är människan uppdelad i specialiteér där varje kroppsdel har sin doktor, ingen har helheten.

"Sjukvården ska grunda sina arbetsmetoder på vetenskap och beprövad erfarenhet. Därför har EBM (evidensbaserad medicin) blivit ett honnörsord och näst intill ett mantra. Begreppet EBM lanserades 1972 av läkaren Archie Cochrane, som hävdade att sjukvårdens åtgärder skulle grunda sig på vetenskapliga studier och beprövad erfarenhet. Målet var att formulera ett förhållningssätt som skulle eliminera dyra, ineffektiva och farliga behandlingsmetoder." Det har istället utvecklats till ett stelbent verktyg för att skapa orättvisor i vården och saknar förståelse för individuella variationer.

Men frågan är om inte det är dags att se på sjukvården och människan med andra ögon? Samhället har förändrats en hel del sedan -70 talet! Det finns behandlingar och naturläkemdel som bevisligen fungerar även om de inte dokumenterats i randomiserade studier. Det finns också sjukdomar/skador som inte kan bevisas med hjälp av röntgen och prover, men där människor bevisligen blir invalidiserade på olika sätt och blir stämplade som psykfall. Sådana sjukdomar/skador är omtvistade av läkarkåren och godkänns inte av Försäkringskassan. Whiplashskador och fibromyalgi är ett bra exempel på detta, I förlängningen leder dessa brister i diagnostik till att de inte får ersättning för sina skador och sin sjukpenning indragen. Se http://www.nackskadeforbundet.se/svar_dr_bengt.php I Sverige gör man inte funktions-MRI av nackskador fastän det görs både i Finland och Tyskland.

Det "objektivt mätbara" har högre status än det subjektivt upplevda. Inom sjukvården har både läkare och patienter inom somatisk (kroppslig) vård högre status än de som hör till psykiatrin. Smärtvården är också i många fall fortfarande organiserad efter akutsjukvårdens principer med "sprut och spring" och recept på värktabletter i brist på annat, medan långvarig smärta kräver helt andra och bredare ansatser med ett multiprofessionellt smärtteam.

2 kommentarer:

Gunveig sa...

Hej
Nu har jag gjort ett konto så jag kan kommentera på din blogg. Här i Finland finns det ett sätt att "se" en whipplash skada på. Det är en funktionell MRI, där man vrider huvudet i olika ställningar medan maskinen tar bilder. Då kan man se om ligamenten är skadade och uttöjda, vilket ofta sker vid en whipplash skada. Liknande metoder finns också i Tyskland. Men tro inte att metoden är godkänd av försäkringsbolagen heller. Det skulle väl bli för dyrt. Jag som är opererad i nacken och har nerskrivet till pappers i operationsberättelsen att ett ligament var trasigt fick några år extra då trafikförsäkringen betalade för inkomstbortfall och behandlingar. Men när hjärnskadan upptäcktes tog ersättningarna slut. Det är många liknande fall som mitt på gång i tingsrätter runt om i landet, så efter tio år kanske det är godkänt att man kan få en hjärnskada vid whipplashvåld.

Kram

Kaktusblomman sa...

Det går att göra Funktions-MRI här i Sverige också,i Enköping. Men det är en läkare från Tyskland (Dr.Abbas Montazem) som gör det.SE http://www.nackskadeforbundet.se/
Visst kan man få en hjärnskada av whiplash, om hjärnstammen bir skadad.

Kram