fredag 28 mars 2008

Grupptalan mot Skandia Liv

Skandia Liv har uppdraget att förvalta livspararnas tillgångar utan inskränkningar från koncernledningen. Därför måste livbolagets ledning kräva tillbaka pengar som moderbolaget orättmätigt tillskansat sig. Eftreesom detta inte skett har "Föreningen grupptalan mot Skandia" inlett en grupptalan vid Stockholms tingsrätt genom ett sk skiljedomsförfarande. Genom att satsa pengar och energi har medlemmarna gjort det möjligt att driva talan mot Skandiakoncernen. De som är medlemmar i föreningen kommer att BLi medlem du också! Lagen om grupptalan innebär att enbart gruppmedlemmar kompenseras vid bifall till grupptalan. Men det är föreningens förhoppning att en sådan dom blir prejudicerande och därmed underlättar för icke gruppmedlemmar som är sparare i Skandia Liv att driva egna krav på kompensation.

Alla som har försäkringar i Skandia liv har möjlighet att bli medlemmar.Det är tex de som har pensionsförsäkringar, tjänstepension ( ITPK) och livförsäkringar i Skandia. Skandia Liv har varit i blåsväder flera år tack vare skandalerna runt bonusprogram och skattebrott.

Livspararna i Skandia Liv har lurats på minst två miljarder kronor genom försäljningen av kapitalförvaltningen, en uppfattning som stöds av Konsumentverkets utredning. Efter mediernas belysning av Skandiaaffären, finns det inte många som tvivlar på att "plundringen" inom koncernen satts i system.

Huvudpersonerna i Skandiahärvan
SVT Nyheter fördjupning (Publicerad 1 december 2003)

Lars-Eric Petersson:
Vd i Skandia från 1997 fram till våren 2003, då han fick sparken - trots att han erbjöd sig att jobba gratis resten av året.
Hans skyhöga bonusar och lägenhetsaffärer hade fått mycket kritik, redan innan Otto Rydbeck presenterade sin utredning.

Ulf Spång:
Före detta finansdirektör och vice vd i Skandia. Också han har fått en Skandia-lägenhet som överrenoverats för Skandias pengar.

Ola Ramstedt:
Tidigare vd i Skandia Liv. En av dem som fått lägenhet av Skandia Liv och blev föremål för förundersökning för att ha låtit lyxrenovera lägenheten på Skandias bekostnad.

Lars Ramqvist:
Styrelseordförande i Skandia 1999-2003, alltså under bonuskarusellåren. Fick kritik i Rydbecks rapport för hur han lett styrelsens arbete, men också för att hans son fått en förmånlig lägenhet. Brottsmisstankarna mot Ramqvist avskrevs eftersom åklagaren ansåg att det inte gick att bevisa att han handlat uppsåtligt. I en förlikning med Skandia beslutades att han ska betala tillbaka styrelsearvoden på 2,2 miljoner kronor till Skandia.
Jan Carendi:
Tidigare styrelseordförande för Skandia Liv och chef för Skandias amerikanska verksamhet. En av dem som tjänat ordentligt på bolagets bonussystem. Ska enligt utredaren Otto Rydbeck ha fått 360 miljoner kronor, utöver sin lön.

Tyvärr är det än så länge förbjudet att flytta sina pensionsförsäkrinar mellan bolag, därför är det viktigt att kunna påverka Skandias förvaltning av våra pengar! HJälp föreningen att driva våra krav vidare!Inga kommentarer: