måndag 17 mars 2008

Läkare som abdikerat från sitt ansvar

Det är väl ändå läkarens ansvar att skriva sjukintyg när patienten inte har arbetsförmåga och det är medicinskt motiverat, samt att den som kan arbeta inte blir sjukskriven! Men Annica Carlsson på DN får det att låta som om det är de sjukas ansvar! Sedan kan man ju undra hur relevant en sådan undersökning är när studien omfattar 335 sjukskrivningar under två veckor förra året. Sett till totalen är det en väldigt liten del. Dessutom i Dalarna där man har glsbygdens problematik med arbetslöshet och isolering.

Det kan också vara läkare som gett upp för att de vet att Försäkringskassan i alla fall kör över dem - vad de än bestämmer. Dessutom är läkaren inte allvetande, utan måste tro på patienten och hans berättelse såvida inte det finns goda skäl att misstro honom.

Inga kommentarer: