fredag 3 september 2010

Nu knappar de Röd-Gröna in på Regeringen

Nu har matchen börjat! Nu knappar oppositionen in på Regeringen som börjar svaja när det kommer obehagliga frågor om sjukförsäkring och arbetslöshet. Nu får de äntligen stå till svars för sin omänskliga politik. Regeringen sägs främja jobben ( "den enda arbetarpartiet") - arbetslösheten har aldrig varit högre!

Följaktligen ökar de rödgröna 1,9 procentenheter och avståndet mellan regeringspartierna och oppositionen har halverats i Synovates senaste väljarbarometer.

Nu får de borgerliga partierna 47,6 procent mot 45,8 för de rödgröna partierna. Skillnaden mellan de två blocken är 1,8 procentenheter mot 3,7 i den förra mätningen.

Sverigedemokraterna har ökat en procentenhet och skulle med 4,4 procent ta plats i riksdagen.

Omräknat i mandat skulle regeringspartierna få 170 mandat, mot 178 i dag, och de tre oppositionspartierna 163, mot 171 i dag. SD skulle få 16. Förändringarna är inte statistiskt säkra.
Bloggar: , , Regeringen moderaterna,val 2010
opinion, valrörelsen, valkampanj, VAL, ,socialdemokraterna, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan,alliansen

Inga kommentarer: