tisdag 7 september 2010

Bidrag från ett fåtal rika till moderaterna

I syfte att granska de hemliga bidragsgivarnas inflytande över Moderaternas redovisar Alliansfritt Sverige rapporten ”Det Moderata Bidragsberoendet” [som kan laddas ner från deras hemsida som pdf]. Europarådets korruptionsrapport kritiserade nyligen den svenska staten för denna brist på öppen redovisning  - en brist som resulterat i att Moderaterna på senare år tagit emot drygt 80 miljoner kronor i hemliga donationer.
"Rapporten basseras på de öppna redovisningar som Moderaterna och övriga partier tillhandahåller om sina bidrag och visar att Moderaterna är starkt beroende av bidrag från sina större bidragsgivare.

Under ett valår kan mer än hälften av bidragen till partiet komma från bidragsgivare som ger mer än 20.000 kronor. Inför valet 2006 innebar detta bidrag på mellan 15 – 25 miljoner kronor från större bidragsgivare, motsvarande mellan hälften till fyra femtedelar av de privata bidragen som Moderaterna tog emot. Med en sådan stor andel bidrag från större bidragsgivare vore naivt att tro att dessa givare inte hade något inflytande över Moderaternas politik eller ställningstaganden."
Bloggar: , , Regeringen moderaterna,val 2010 ,opinion, valrörelsen, valkampanj, VAL, ,socialdemokraterna, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring, valet 2010, fredrik reinfeldt, röd-gröna,centerpartiet, opinionsmätningar

Inga kommentarer: