fredag 27 augusti 2010

De "nya" moderaterna kör med retoriska knep

"Nya" moderaterna har en smart taktik som går ut på att lansera sig som ett välfärds- och arbetar parti som kan konkurrera med socialdemokraterna. Under den masken har det blivit möjligt att successivt genomföra viktiga element i en borgerlig politik riktad mot den folkligt förankrade välfärdsstaten. Och röja undan möjliga kritiker på vägen.

De går till val med anspråk på att vara det enda arbetarpartiet. Argumentet, är att socialdemokraterna bara vill administrera arbetslösheten, medan moderaterna har ambitionen att få fler i arbete.
Det har inte minst sjuka märkt, eftersom inte ens de svårt cancersjuka får vara hemma och ta i gen sig för att klara sin sjukdom. Nej, nu ska alla jobba som sjutton för att finansiera de stora skattesänkningarna. Vi tar tillbaka menar att frågan är om inte Reinfeldt & Co håller på att omdefiniera innebörden av "arbetare", tömma det på sitt vedertagna innehåll och närma det till partiets favoritbegrepp "arbetslinjen". En arbetare tycks på moderaternas nyspråk vara någon som rätt och slätt arbetar, helst hårt, i motsats till någon som hamnat i "utanförskap" - ännu en älskad luddighet. De har helt enkelt knyckt socialdemokraternas uttryck och gjort det till sina. Läs artikeln i DN Kärna eller frukt . Lena Andersson skriver
"Det mest väsentliga begreppet att skärskåda i den nya betoningen är ”välfärdens kärna”. Genom att framhålla att den ska värnas verkar det som om moderaterna blivit ett välfärdsparti. Det är en lingvistisk villa. Vad de säger med begreppet är inte att de satsar på välfärden. De säger att det räcker med kärnan.

Detta skiljer sig inte från gamla moderaters strävan. Men de presenterade otaktiskt saken som att stora delar av den allmänna välfärden skulle tas ifrån medborgarna, vilket var korrekt. Reinfeldt får samma sak att framstå som om medborgarna ska få något, en kärna. Det är inte lögn, inte oärligt. Det är motståndarnas sak att genomskåda det."
Jag fattar inte att folk är så blåögda att de inte genomskådar Alliansens retorik. Här står de och flinar medan sjuka människor kämpar för sitt liv!En del tar sitt liv också. Skriv därför ut och använd Vitartillbaka:s flygblad för att bekämpa Alliansen! Vi som är sjuka vill inte ha fyra år till med de blodsugarna och kom ihåg att rösta på MP kan indirekt innebär ett stöd till Alliansen eftersom de inte klart säger vilket block de tillhör utan kan tänkas samarbeta över blockgränserna. Jag tänker då inte rösta på ett parti som kan tänkas stödja en borgerlig regering!
Bloggar: , , , Regeringen moderaterna,val 2010
socialdemokraterna, opinion, valrörelsen, valkampanj, VAL, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan

Inga kommentarer: