tisdag 27 januari 2009

Fler "svenskar" terroristmisstänkta

För närvarande är nio personer frihetsberövade, misstänkta eller dömda för koppling till terrorism utomlands, enligt UD.

Under senare år har det varit en ökande mängd sådana brott. Det gäller främst frihetsberövade men det kan också gälla uppgifter om personer som har avlidit i strid i områden där man bekämpar terrorism eller uppgifter om upphittade pass i sådana områden, säger kanslirådet Helmer Broberg på UD till Sveriges Radios Ekoredaktion.

Broberg förmodar att utvecklingen är en återspegling av att det globalt används mer resurser för att bekämpa terrorism. Han säger att fallen är svårare att arbeta med än många andra, bland annat på grund av sekretess som kan göra det svårt för utrikesförvaltningen att få fram information.

Av de nio frihetsberövade svenskarna är tre dömda för terroristbrott. De övriga sex har ännu inte fått sin sak avgjord i domstol.

En berättigad fråga är: Har Sverige blivit ett gömställe för terrorister? De långa handläggningstiderna på asylärenden gör inte saken bättre. Jag förstår inte heller varför svenskar som åker till krigshärjade områden som Libanon och Palestina? Sedan ska svenska UD rädda dem därifrån och skattbetalarna får stå för notan, precis som vi får göra när länder som varit i krig ska återbyggas. Det borde väl de som anfallit landet få göra? Se vad Peter Erlandsson skriver om detta!


Inga kommentarer: