fredag 7 november 2008

Ny modell för patientutbildning i Västra Götaland

Det har bildats ett Kompetenscentrum för patientutbildning i Göteborg. Det är glädjande att regionens politiker har tagit detta steg för att stärka patienternas möjligheter att ta ansvar och vara delaktiga i sin vård! Nu är det upp till vården att avsätta resuser för detta så att det kan bli verklighet! För utan vårdens engagemang blir det inget. Det är hög tid att personalen förstårr att det är patienterna och deras behov som ska står i centrum. Istället är det ofta personalen som tror att de kan och vet bäst.

Du som är sjuk eller skadad kan utbilda dig som *stödperson (se nedan) Du som jobbar i vården kan utbilda dig till **resursperson. Se inbjudan här
Nästa kurs är den 1 december 2008. En *stödperson är en patient eller närstående som deltar i utbildningen och där bidrar med sin erfarenhet av att leva med en långvarig sjukdom eller funktionshinder. **Resurspersonen kommer oftast från vården. Dennes uppgift under själva utbildningstillfällena är att leda gruppen och att tillsammans med stödpersonen genomföra utbildningen. Grunden i utbildningen är att bådas kunskaper och erfarenheter ska väga lika tungt.
Rösta på mig!
Intressant

Inga kommentarer: