måndag 10 november 2008

Förtidspensionerade dör tidigare

Allmänläkaren Thorne Wallman visar i en ny avhandling att förtidspensionering är skadlig på olika sätt. Han tror att ett skäl är att utanförskapet som det innebär har en nedslitande effekt.

Av avhandlingen framgår att förtidspension får medicinska konsekvenser på olika sätt:
• Mer utnyttjande av sjukvård mer än övriga befolkningen, både besök till primärvården och sjukhusvård. Det gäller även om man tar hänsyn till den bakomliggande sjukdomen.

•Förtidspensionärer har också avsevärt sämre livskvalitet än andra och försämringen är bestående. Livskvaliteten sjunker successivt fram till ålderspensioneringen och den blir inte bättre efter det.

•En förtidspensionär har till slut också högre risk att dö i förtid. Förtidspensioneras man vid 25-30-årsåldern är risken 8 gånger så stor. Får man förtidspension vid 60 år är överrisken fortfarande 2-2,5 gånger högre än andra i samma ålder.

"- Man kan jämföra med en person som röker tjugo cigaretter om dagen. För denne är risken att dö i förtid fem gånger så stor, säger Thorne Wallman."
Mot bakgrund av sin forskning är Thorne Wallmans budskap att ta till förtidspension så sent som möjligt. Helst först sedan alla former av rehabilitering har prövats.

Det säger sig ju själv att det är förödande, särskilt för en ung människa att bli förtidspensionerad. Det är inte bara att det sociala nätverket minskar och man inte kan försörja sig som tär. Det värsta är nog omgivningens och samhällets attityder till sjuka - att de ses som parasiter och latmaskar. Det är säkert många som tar till droger också när livet blir outhärdligt. Men sedan kanske det också beror på att de som förtidspensioneras är sjukare helt enkelt. Att som jag t ex äta värktabletter och andra mediciner är inte bra för hälsan. Kronisk smärta ökar tex risken för att man ska drabbas av andra komplikationer som tex sömnbrist, depression och magproblem.

Intressant

3 kommentarer:

Nisse sa...

Ja, vi är väl egentligen de som ställer sig först i kön till: Jag vill bli frisk!

Kramar!

Kaktusblomman sa...

Ja, de som är friska har tusen önskningar, men vi som är sjuka har bara en - att bli frisk!

Kramar!

Hannelore sa...

Har kommenterat här.